زمان اظهر، وکیل مدافع ملالی جویا، خواهان رسیده گی هرچه عاجل به دوسیهء ملالی جویا شد

اظهرعلاوه کرد: از مدت سه ونیم ماه به این طرف، دوسیهء ملالی جویا در ولسی جرگه قید می باشد.

سلام وطندار، ٢٧ سنبله ۱۳۸۷


محمد زمان اظهری وکیل مدافع ملالی جویا
محمد زمان اظهری وکیل مدافع ملالی جویا

روز چهارشنبه زمان اظهر، وکیل مدافع ملالی جویا، عضو اسبق ولسی جرگه، طی کنفرانس خبری گفت:

ولسی جرگه در جوزای سال گذشته وظیفهء خانم جویا را به حالت تعلیق در آورده و فعلا هئیت اداری ولسی جرگه حاضر به پاسخگویی به صورت دعوای وی نمیباشد.

وکیل مدافع خانم جویا گفت: دوسیهء ملالی جویا از محکمه به ادارهء امور و بعدا به ولسی جرگه، فرستاده شده واما و لسی جرگه، هیچ نوع اقدامی درا ین عرصه نکرده که این کارولسی جرگه نیز، خلاف قانون می باشد.

این وکیل مدافع ملالی جویا افزود: یکی از روزها غرض گفتگو به پارلمان مراجعه کرده بودم و برایم ازطرف مسئولین اداری ولسی جرگه گفته شد که ملالی جویا و پرسونل وی دیگر نمی توانند به ولسی جرگه بیایند.

اظهرعلاوه کرد: از مدت سه ونیم ماه به این طرف، دوسیهء ملالی جویا در ولسی جرگه قید می باشد.

اما احمد بهزاد، یکتن از اعضای ولسی جرگه، با رد گفته های وکیل مدافع خانم جویا، گفت:

باید ملالی جویا، در اوایل از تمامی اعضای ولسی جرگه، معذرت خواهی می کرد. اما هیچ کس حق مانع شدن مردم را به پارلمان ندارد و اعضای خانواده ملالی جویا و پرسونل وی می توانند آزادانه به پارلمان بیایند.

اما شماری دیگری از وکلای ولسی جرگه می گفتند:

صلاحیت قید کردن دوسیه را به جز دفتر محمد یونس قانونی، رییس ولسی جرگه کسی دیگری نه دارد.گزارش تلویزیون آریانا

گزارش تلویزیون ملیکلپ ها به فارمت های متفاوتوکيل مدافع جويا: ولسى جرگه در مورد دوسيه ملالى جويا جواب نميدهد

به تعليق درآوردن حضور جويا در جرگه به شکل غير قانونى صورت گرفته است.

آژانس خبرى پژواک، ٢٧ سنبله ۱۳۸۷
مصطفى بشارت


وکيل مدافع ملالى جويا نماينده تعليق شده مردم فراه در ولسى جرگه، مى گويد که اين جرگه، از سه ماه به اين طرف حاضر به جوابدهى در مورد دوسيه جويا نمى باشد.

محمد زمان اظهرى وکيل مدافع جويا بدون ارايه معلومات بيشتر درنشست خبرى به تاريخ ٢٧ سنبله در کابل گفت که سه ماه قبل، ارگانهاى قضايى از ولسى جرگه خواهان ارائيه معلومات در مورد چگونگى تعليق جويا شده است.

اما عبدالستار خواصى منشى اول ولسى جرگه مى گويد که ولسى جرگه در رابطه هيچگونه مکتوبى را از طرف ارگانهاى قضايى دريافت نکرده است.

ملالى جويا در ماه ثور سال گذشته به اکثريت آراى نماينده گان حاضر در جلسه ولسى جرگه به دليل اظهاراتى که به گفته نمايندگان جرگه غير مسؤولانه و توهين آميز به اعضاى شوراى ملى بود، حضور ش در دوره کنونى تقنينى بحالت تعليق در آمد.

جويا يک شب قبل از فيصله ولسى جرگه، در يک مصاحبه اختصاصى با تلويزيون خصوصى طلوع، شوراى ملى را طويله خانه خطاب کرد وشمارى از اعضاى اين شورا را مجرمين جنگى خوانده بود.

صبح همان روز نمايندگان ولسى جرگه در کنار تعليق جويا فيصله نمودند که اظهارات جويا در مصاحبه با تلويزيون طلوع جنبه جرمى دارد و بايد جويا به ارگان هاى عدلى و قضايى کشور معرفى گردد.

وکيل مدافع جويا امروز در نشست خبرى گفت که نمايندگان ولسى جرگه با زير پا نمودن اصول داخلى شوراى ملى و قانون اساسى کشور، حضور جويا را از شوراى ملى به حالت تعليق در آورده اند.

وى مى گويد که در اصول داخلى جرگه آمده است که رئيس و اعضاى جرگه مى تواند که حضور يک نماينده جرگه را براى مدت يک روز به تعليق در آورند، نه بيشتر از آن.

اين درحالى است که در اصول داخلى جرگه آمده است که رئيس ولسى جرگه ميتواند يک عضو جرگه را براى يک روز و اعضاى جرگه با اکثريت آراء ميتوانند، براى دو روز و يا از دوره مکمل تقنينى شوراى ملى خارج نمايند.

وکيل مدافع جويا همچنان خاطر نشان ساخت که در ماده يکصد و يکم قانون اساسى کشور آمده است که هيچ عضو شوراى ملى به علت راى و يا نظريه اى که در هنگام اجراى وظيفه ابراز مى دارد، مورد تعقيب عدلى و قضايى قرار گيرد.

وى گفت که تعليق در آوردن حضور جويا درشورا خود يک نوع مجازات مى باشد و ارگان مقننه کشور، صلاحيت مجازات را تا زمانى که محکمه فيصله نکند، ندارد.

اين در حالى است که اظهارت ملالى جويا با تلويزيون طلوع با ماده ٢٤ قانون اساسى کشورکه درقسمتى از آن آمده است که آزادى و کرامت انسان از تعرض مصئون است، در تضاد مى باشد.

در اين قانون واضح نشده است که ولسى جرگه يک وکيل را در صورت توهين وکلاى ديگر، تعليق نموده مى تواند يا خير؟

اما اظهرى در نشست خبرى امروز تاکيد مى کرد که به تعليق درآوردن حضور جويا در جرگه به شکل غير قانونى صورت گرفته است.

وى افزود : ((اين که ولسى جرگه حاضر نيست تا به سوالات څارنوالى و محاکم کشور مبنى بر چگونگى تعليق جويا پاسخ بدهند، خود نشان مى دهد که آنها اين را درک کرده که غير قانونى کار کرده اند.))

وى همچنان مدعى گرديد که مقامات بلند پايه ولسى جرگه، براى تمام اعضا و کارمندان ادارى گفته اند که به وکيل مدافع جويا و ساير دوستان وى اجازه داخل شدن به شوراى ملى را ندهند.

عبدالستار خواصى مى گويد که اگرملالى جويا در حضور نمايندگان ولسى جرگه به خاطر آنچه که گفته است معذرت خواهى نمايد، مى تواند دوباره به کار ش را در ولسى جرگه آغاز نمايد.

اما اظهرى مى گويد که جويا نياز ندارد تا از نمايندگان معذرت خواهى نمايد و فيصله دوباره رفتن جويا در ولسى جرگه بايد از طريق ارگان هاى عدلى و قضايى حکومت افغانستان صورت گيرد.

به گفته وى اگر ولسى جرگه مکتوبى محکمه را جواب بدهد، جويا در يک مدت کوتاه بى گناه شناخته خواهد شد و دوباره به عنوان نماينده مردم فراه در ولسى جرگه اشتراک خواهد کرد.

قرار گفته محمد زمان اظهرى، از آغاز دعوى ملالى جويا يک سال مى گذرد.