تظاهرات هواداران ملالی جویا در شهر جلال آباد

به تاریخ ۲۴ می ۲۰۰۷ صدها تن در اعتراض به تعلیق عضویت ملالی جویا از پارلمان در شهر جلال آباد دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که تعداد زیادی از آنان را زنان تشکل میداد با حمل شعار ها و تصاویر جویا حمایت شانرا از وی ابراز داشته از ولسی جرگه خواستند که فوری جویا را به پارلمان بازگردانده از وی معذرت خواهی کنند. آنان ملالی جویا را نماینده تمامی مردم افغانستان خوانده و اخراجش را توهین به ملت قلمداد کردند.

شرکت کنندگان تظاهرات بعد از راهپیمایی در جاده های جلال آباد در مقابل دفتر یوناما تجمع نموده و از ملل متحد خواهان رسیدگی به این قضیه شدند.
People of Jalalabad protest in support of Joya, May 24,2007


Jalalabad

تعدادی از شعارهایی که بوسیله تظاهر کنندگان حمل میشدند: «جویا تنها نماینده مردم فراه نه بلکه نماینده سراسر افغانستان است!»، «زنده باد ملالی جویای قهرمان ملی افغانستان!»، «مرگ بر سیاف، مرگ بر قانونی، مرگ بر گلبدین!»


A large number of women were part of the protest


Protest in Jalalabad


گزارش تلویزیون «آریانا» از تظاهرات مردم جلال آباد در دفاع از جویا
۲۵ می ۲۰۰۷

WMV - 3.91MB - 1:12Min - 320x240 - Dari
WMV - 3.93MB - 1:01Min - 320x240 - Pashto
در سایت Youtube.com
Demo in Jalalabad for Joya
گزارش رادیو بی بی سی در مورد تظاهرات مردم جلال آباد علیه اخراج ملالی جویا از پارلمان
۲۵ می ۲۰۰۷

MP3 - 447KB - 1:54Min
Audio Clip


فلم تظاهرات جلال آبادگزارش فارسی تلویزیون «آریانا» | گزارش پشتو | Video clip of report in English

تظاهرات مردم فراه | تظاهرات پلخمری | تظاهرات مردم کابل