متن سخنان ملالی جویا،‌ مجددی و سیاف در مجلس لویه جرگه

كابل – ۱۷ دسامبر ۲٠٠۳

Malalai Joya, the voice of Afghan women and people ملالی‌ جویا: اسم‌ من‌ ملالی‌ جویا از ولایت‌ فراه‌ هستم‌، به‌ اجازه‌ حاضرین‌ محترم‌ به‌ نام‌ خدا، بنام‌ شهدای‌ گلگون‌ كفن‌ راه‌ آزادی‌ وطن‌ می‌خواهم‌ چند لحظه‌ای‌ صحبت‌ كنم‌. انتقاد من‌ از تمام‌ وطن‌داران‌ من‌ كه‌ اینجا حضور داردند این‌ است‌ كه‌ چرا می‌گذارند كه‌ مشروعیت‌ و قانونیت‌ لویه‌ جرگه‌ زیر سوال‌ برود. البته‌ وجود آن‌ جنایتكارانی‌ كه‌ كشور ما را به‌ این‌ حالت‌ رسانده‌. متاسف‌ هستم‌، بسیار متاسف‌ هستم‌ به‌ این‌ كه‌ او كسی‌ كه‌ لویه‌جرگه‌ را نهاد كفرآلود و معادل‌ فحاشی‌ می‌خواند اینجا می‌آید و گپش‌ قبول‌ می‌شود و یا كمیته‌ها را همه‌ شما ببینید كه‌ بین‌ مردم‌ چه‌ زمزمه‌ می‌شود. رییس‌ هر كمیته‌ پیش‌ از پیش‌ تعیین‌ است‌. چرا همه‌ جنایتكاران‌ را در یك‌ كمیته‌ نمی‌برید كه‌ در آنجا ببینند باز ملت‌ را به‌ چه‌ حالت‌ می‌رسانند. اینان‌ كسانی‌ بودند كه‌ كشور ما را محراق‌ جنگهای‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ ساختند، زن‌ ستیزترین‌ كسانی‌ بودند در جامعه‌ كه‌ كشور ما را به‌ این‌ حالت‌ رسانده‌ اند. آزموده‌ را آزمودن‌ خطاست.‌ به‌ نظر من‌ اینها باید محاكمه‌ بین‌المللی‌ و ملی‌ شوند، اینها را اگر مردم‌ ما ببخشند، مردم‌ پا برهنه‌ افغان‌، هرگز تاریخ‌ نمی‌بخشد. اینها ثبت‌ تاریخ‌ كشور ما هستند.... Sebaghatullah Mojedadi, Chairman of Loya Jirga asked Joya to leave the meeting

مجددی‌: بس‌ است‌ سه‌ دقیقه‌ گفتید پوره‌ شد. ببخشید بس است. همشیره‌ ما خو از اول‌ تا آخر گفتیم‌ سخن‌ كه‌ زده‌ می‌شود باید همه‌ در چوكات‌ ادب‌ و اخلاق‌ باشد به‌ كسی‌ تعرض‌ باید نشود.

صدایی از حاضرین و سرو صدای فراوان در مجلس: رئیس صاحب مرا سه دقیقه وقت بدهید. ما را وقت بدهید.

مجددی: او برادرا بنشینید در جاهایتان. بنشینید. خیر است یك همشیره چند سخنی گفت تحمل كنید.

برادرا در جاهایتان بنشینید این وظیفه ماست كه پرسان كنیم. بنشین به جایت بنشین باز مه گپ میزنم.

صدایی از حاضرین: وقت بتین به مه وقت بتین.

مجددی: همشیره عجب كاری كردی كلگی ره به شور آوردی. یعنی همین قسم سخن كس میزنه كه به همه بر بخوره و همه متاثر شوند؟ بسیار غلط كار كردی.

سر و صدا در بین حاضرین.

مجددی: چه مقصد دارین، بنشینید كه من پرسان كنم. یكنفر گپ بزنید.

صدایی از حاضران: مرگ بر كمونیزم، مرگ بر كمونیزم.

سیاف‌: برادرا همه كس در جای خود بنشیند. همه كس در جای خویش. سه‌ كلمه‌ عرض‌ داشتم‌. برادران‌ گوش‌ بگیرید.

Sayyf, a criminal fundamentalist leader spoke against Joya ما و شما در اینجا به‌ خاطر یك‌ هدف‌ بسیار والا و مقدس‌ و بزرگ‌ جمع‌ شده‌ایم‌. من‌ دیروز هم‌ در خلال‌ صحبت‌های‌ مختصرم‌ گفتم‌ كه‌ باید صحبتهای‌ ما و شما در فضای‌ برادری‌، دوستی‌ و صمیمیت‌ و در یك‌ فضای‌ آرام‌ دوام‌ كند. من‌ یقین‌ دارم‌ كه‌ ممكن‌ یك‌ تعداد مردم‌ بخواهند این‌ مجلس‌ ناكام‌ شود. ناكامی‌ این‌ مجلس‌ ناكامی‌ كل‌ ملت‌ است‌. بی‌ استعدادی‌، كم‌ توانی‌ و نافهمی‌ ملت‌ را به‌ مردم‌ منعكس‌ میسازد. ما كارنامه‌هایی‌ داریم‌ كه‌ تاریخ‌ و بشریت‌ بر آن‌ حیران‌ است‌. سوپر پاوری‌ كه‌ تمام‌ دنیا را به‌ لرزه‌ آورده‌ بود این‌ ملت‌ غیور و با شهامت‌ با بریق‌ شمشیر خود پارچه‌ پارچه‌ و تكه‌ تكه‌ كردند. (یك‌ خواهش‌ من‌ این‌ است‌ كه‌ در هیچ‌ چیزی‌ برادران‌ از جاهای‌ خود نخیزند اگر استقبال‌ می‌كند، نعره‌ و چك‌ چك‌ خو از جاهای‌ تان‌ نخیزید.) یكی‌ از عجائب‌ كسانی‌ كه‌ سر از این‌ ملت‌ دل‌اش‌ می‌سوزد و سر این‌ مردم‌ رنج‌ دیده‌ و بی‌چاره‌ دل‌اش‌ می‌سوزند. یكی‌ از وظایف‌ شان‌ حفظ‌ امن‌ و آرامش‌ این‌ مجلس‌ خواهد بود اگر مردم‌ این‌ را مختل‌ می‌كنند ما باید نگذاریم‌ كه‌ مختل‌ كند. دیروز من‌ در صحبتهای‌ خود گفتم‌ كه‌ مناقشه‌ ما و بحث‌ ما و گفتگو ما باید از چوكات‌ آداب‌ و اخلاق‌ اسلامی‌ و انسانی‌ بیرون‌ نشود. همین‌ مجاهدین‌ كه‌ دو میلیون‌ شهید داده‌ اند برای‌ آزادی‌ ملك‌ همین‌ قدر سینه‌ فراخ‌ داشتند، همین‌ قدر همت‌ داشتند كه‌ وقتی‌ پس‌ آمدند یك‌ تن‌ از مزدوران‌ روس‌ را به‌ دار نیاویختند، به‌ دهن‌ همین‌ ریس‌ مجلس‌ جناب‌ حضرت‌ صاحب‌ مجددی‌ برای‌ شان‌ عفو اعلان‌ شد. برای‌ كسانی‌ عفو اعلان‌ شده‌ بود كه‌ تاریخ‌ آنها را نمی‌بخشید، عنعنات‌ و رویات‌ بشری‌ در طول‌ تاریخ‌ نمی‌بخشید لیكن‌ به‌ خاطر مصلحت‌ ملت‌ به‌ خاطر این‌ كه‌ كشمكش‌ دوام‌ نكند به‌ خاطر اینكه‌ دردها و مصائب‌ و رنج‌ها متراكم‌ نشود برای‌ شان‌ عفو اعلان‌ شد. حتی‌ عفو را چه‌ می‌كنی‌ كه‌ دوباره‌ در میدان‌ سیاست‌ وارد شدند از حقوق‌ سیاسی‌ خود استفاده‌ می‌كنند ممكن‌ به‌ محتوای‌ اعضای‌ كمیته‌های‌ مركزی‌ احزاب‌ كمونیست‌ بودند لیكن‌ در این‌ انتخابات‌ برای‌ شان‌ اجازه‌ داده‌ شد آمدند در همین‌ مجلس‌ هم‌ ممكن‌ است‌ نشسته‌ باشد. این‌ همه‌اش‌ دلالت‌ به‌ ساحه‌ صدر، فراخ‌ نظری‌ و وسعت‌ دید مسلمان‌ها دلالت‌ می‌كند. با در نظر داشت‌ تمام‌ همین‌ حقایق‌ كه‌ شما بخیزید غازیان‌ برحق‌ اسلام‌ و آزادكنندگان‌ این‌ ملت‌ را كه‌ دهن‌ اژدهای‌ سرخ‌ او را كشیده‌اند. اینها را كه‌ شما جنایتكار می‌گویید این‌ در ذات‌ خود یك‌ جنایت‌ است‌. من‌ گپ‌ را دراز نمی‌كنم‌ این‌ كار، این‌ خانه‌، خانه‌ ملت‌ است‌ كار برای‌ ملت‌ انجام‌ می‌پذیرد و ناكام‌ كردن‌ این‌ كار توسط‌ اجانب‌ توسط‌ اغیار و مزدوران‌ و وابستگان‌ می‌شود. هر كسی‌ كه‌ گپ‌ می‌زند كه‌ او مشاعر مسلمانان‌ را خدشه‌دار می‌سازند، افتخار تاریخ‌ بشری‌ را كه‌ همین‌ مجاهدین‌ سر به‌ كف‌ هستند خدشه‌دار می‌سازند، در حقیقت‌ می‌خواهند این‌ كار را ناكام‌ بسازد. شما ملت‌ تان‌ را می‌شناسید. ملت‌ تان‌ همان‌ ملت‌ است‌ كه‌ بار دیگر در حدود %95 از نمایندگان‌ خود را از بین‌ مجاهدین‌ انتخاب‌ كردند. معنی‌ این‌ چیست‌؟ معنی‌ اینست‌ كه‌ قاعده‌ در این‌ ملت‌ جهاد است‌، قاعده‌ از مجاهدین‌ توامیت‌ دارند. خواهش‌ من‌ از همه‌ برادران‌ اینست‌ وقتی‌ كه‌ صحبت‌ می‌كنند آداب‌ را مراعات‌ كنند، نظاكت‌ها را مراعات‌ كنند و قطعاً گپی‌ نزنند كه‌ جانب‌ مقابل‌ یا یك‌ فرد از حاضرین‌ این‌ جلسه‌ را خدشه‌دار بسازند. فرد فرد ما مسئول‌ حفظ‌ امن‌ و آرامش‌ این‌ جلسه‌ هستیم‌. فرد فرد ما مسئول‌ كامیاب‌ ساختن‌ و اجرای‌ این‌ پروسه‌ هستیم‌. به‌ این‌ خاطر خواهش‌ من‌ از برادران‌ اینست‌ كه‌ اگر بعد از این‌ كدام‌ گپ‌ می‌شنوند ولو تخریش‌ كننده‌ باشد از جاهای‌ تان‌ نخیزید. ورق‌ پیش‌ كنید ریس‌ صاحب‌ مجلس‌ برای‌ تان‌ وقت‌ می‌دهد. جواب‌ دشنام‌ را آبرومندانه‌ بگویید.

مجددی:  همی همشیره ما فوق العاده گستاخی كرد و از چوكات قانون انسانیت اینها بیرون شد مه به مجلس میگم  كه از مجلس خارج شود دیگر در بحث ها شركت نمیتواند. برآید. نفر امنیت، نفر امنیت بیرونش كنید.

به جاهایتان بنشینید لطفا. نه نه عفو نمیشود. باید عفو نشود....

برادرا و همشیره ها، بعضی همشیره ها شفاعت میكنند كه او را ببخشید دیگر اینكار را نخواهد كرد.

زنی از حضار: یك طفلك مثل اولاد تان است ببخشید.

مجددی: كافره هیچ .... او بس شما برین دیگه بان دیگه.

به خاطر شفاعت بعضی برادرا و همشیره ها امسفر معاف شد از كشیدن. ولی دیگه اگر یك كلمه خلاف مصلحت و اعتراض سر اشخاص و شخصیت های جهادی بگوید باز خواهد دید كه چه خواهد شد. حالا بنشینید به جاهایتان.

صدای زنی از حضار: تحریك شده از طرف كدام كس. خورد است عقل شان كار نمیدهد.

مجددی: تحریك شده، انسان خو است اینجا كه آمده. نی خورد نیست. كسانی كه تحریك كرده اونها را هم ما میدانیم كه كی هستند ولی اینها اینقدر عقل داشتند كه به گپ های آنها وقعی نمی گذاشتند.

صدای مردی از بین حضار: همین خواهر ما اینجا بیایید معذرت بخواهد در غیر آن امكان ندارد.

مجددی:‌همین برادر ما یك پیشنهاد خوب دارد میگوید همین همیشره بیاید از دیده همه معذرت بخواهد و توبه كند كه باز این سخنان را نمیگوید اگر نه نمی بخشند. بیا همشیره بیا دیگه بیا همشیره معذرت بخواه.

او هنوز معذرت هم نمیخواهی. بسیار غلط كار كردی. ولا بلا هنوز معذرت هم نمیخواهد.

خو بهر حال برادران.... خوب بود اگر معذرت میخواست. اگر معذرت نمیخواهد او ره دیگر در مجلس نمیگذاریم.... خورد نیست، گستاخ علیده است، كفر میگوید.

خلاص شد بخشیدیم دیگه چه میگویید.در مطبوعات