ملالی جویا در پارلمان

ملالی جویا در حالی به پارلمان میرود که در اثر انتخابات نمایشی و مملو از فساد، تقلب و ساخت و پاخت، اکثریت قاطع به اصطلاح نمایندگان مردم را جنگسالاران، هیروئین سالاران و بدترین ناقضان حقوق بشر تشکیل داده و آن عده خاینین و ستمکارانی هم که در انتخابات شرکت نداشته اند بوسیله آقای کرزی و مشاوران خارجی‌اش در مشرانو جرگه (سنا) منتسب گردیدند.

جنگ سالاران جنایتکار با استفاده از تفنگ، پول و مقام شان در دولت توانستند تقریبا ۸۰ فیصد کرسی ها را از آن خود نمایند و حال جویای مصمم و بی‌باک در نظر دارد تا از موجودیتش در پارلمان بخاطر افشای ماهیت این پارلمان و اعضایش استفاده اعظمی را نماید. وی بارها ابزار داشته که نمیتوان از این پارلمان جنگسالار انتظار داشت تا کوچکترین قدمی در راه رفاه مردم سرکوب شده ما بردارد. وظیفه نمایندگان واقعا مردمی فقط و فقط اینست که از این تربیون برای افشای دولت و سیاست هایش استفاده نمایند.

Joya is attacked inside the parliament

Malalai Joya in the Parliament on April 15, 2006

به تاریخ ۲۶ حمل ۱۳۸۵ (۱۵ اپریل ۲۰۰۶)، به جویا موقع داده شد که سوالاتش را از کاندید وزیر تجارت مطرح نمایند. وی در ابتدا سوال یکی از هموطنان ما را که به وی سپرده بود مطرح کرد که چرا تمامی کاندید وزیران پیاپی در نطق هایشان قران و قسم میخورند که مسلمان اند و مجاهد و پرسید "آیا شما به مسلمانی خود شک دارید یا وکیلان محترم؟ ... در گذشته حاکمانی جنایت کردند بعد در خانه خدا رفتند و سوگند خوردند ولی وقتی برگشتند به آن وفا نکردند."

این کلمات که چون گرزی بر سر نمایندگان جنگ سالار و بنیادگرا بود باعث شد که همه واویلا راه انداخته مانع سخنان جویا گردند. عده‌ای از جا برخاستند و جویا را تهدید کردند که دیگر یکچنین "کلمات توهین آمیز" به زبان نیاورد و از رئیس مجلس خواستند که در آینده به وی اجازه صحبت داده نشود. جویا در جواب گفت: "اگر شما مسمانان و مجاهدان واقعی هستید چرا باید این سخنان را به خود بگیرید؟"

MPs trying to stop Joya Malalai Joya arguing with the protesting MPs

بالاخره رئیس مجلس مایک جویا را قطع کرده به نماینده دیگری سپرد و جویا نتوانست سوالاتش را ادامه دهد.

فلم جریان فوق الذکر WMV 11.7MB 6:29MinMalalai Joya was stopped to deliver her speech in the second day of the parliament

در روز دوم پارلمان جویا موفق شد برای رساندن پیامش به گوش مردم وقت سخنرانی بگیرد، اما لحظاتی بعد وقتی وی تسلیتش را به ملت بخاطر داشتن یکچنین پارلمان جنگسالار ابراز نمود، تمامی جنگسالاران با کوبیدن مشت هایشان در میز مانع ادامه سخنان جویا گردیدند و نگذاشتند وی پیامش را به پایان رساند. وقتی جویا برای ادامه سخنانش تاکید نمود رئیس موقت مجلس فرمان به قطع مایکروفون جویا داد که بدینصورت وی بیش از چند ثانیه اجازه صحبت نیافت.

Malalai Joya was stopped to deliver her speech in the parliament Malalai Joya was stopped to deliver her speech in the parliament

ایندو و تعداد زیادی از سایر نمایندگان قرون وسطایی فکر خشماگین سرو صدا راه انداخته از رئیس مجلس خواستند که مانع سخنان جویا گردد.


فلم ویدیویی سخنان ملالی جویا در پارلمان WMV 6.69MB 4:45Min.

Malalai Joya speaking to journalists

وقتی در نخستین روز آغاز پارلمان به ملالی جویا موقع داده نشد که پیامش را به مردم از طریق پارلمان برساند، به مجرد ختم مجلس در کنفرانس مطبوعاتی‌ای با شرکت دهها خبرنگار متن سخنرانی‌اش را قرائت نموده و به پرسش های روزنامه نگاران پاسخ داد که انعکاس وسیع در مطبوعات داخلی و خارجی داشت.Malalai Joya vs Jabar Shelgeri

ملالی جویا به تاریخ ۳ فبروری ۲۰۰۷ در میزگرد تلویزیون لمر در مقابل جبار شلگری، یکی از اعضای جنگسالار پارلمان که به "سگ سیاف" مشهور است شرکت ورزید و وی را شکست داده تا سرحد فرار از بحث کشاند.Movie Clip فلم کنفرانس مطبوعاتی جویا در کابل WMV 12.1MB 7:37Min