ملالى جويا: حاضر است در محکمۀ بيطرف از خود دفاع نمايد

جويا همچنان شوراى ملى را خانه ملت نه بلکه تجمع جنايتکاران وناقضين حقوق بشرخواند

آژانس خبرى پژواک، ٣١ ثور ۱۳۸۶ – ۲۱ می ۲۰۰۷
مکيه منير


کابل - ملالى جويا اولين وکيل تعليق شده ولسى جرگه، در يک کنفرانس مطبوعاتى گفت که حاضر است در محکمۀ بيطرف حاضر و از خود دفاع نمايد.

اين اظهارات ملالى جويا بعد از آن صورت گرفت که امروز (٣١ ثور) ولسى جرگه به دليل اظهارا ت توهين آميز وى در مصاحبه با تلويزيون طلوع، عضويت وى را تا پايان دوره تقنينى به تعليق انداختند.

همچنان ولسى جرگه فيصله نمود که وى بايد به دليل اظهارات اخيرش که وصف جرمى هم دارد به ادارات عدلى وقضايى معرفى شود.

جويا چند روز قبل در مصاحبه با تلويزيون طلوع، شوراى ملى کشور را (طويله خانه) خطاب نموده بود.

ملالى جويا در مورد فيصله امروزى ولسى جرگه گفت : ((موضع من دراين اظهارات کاملاً روشن بود وگفته هاى من صداى مردم ام بوده و از پشتيبانى آنها هم برخوردارهستم واينها (ولسى جرگه) پشت بهانه مى‌گشتند تا مرا اخراج کنند ومن در اين مصاحبه خواستم که موضع خود را سريع تربيان کنم.))

وى بر تلويزيون طلوع نيز انتقاد نمود. وى گفت که در تلويزيون ياد شده، مصاحبه وى سانسور شده و اين هم يک عمل آگاهانه و توطئه سياسى بود.

جويا افزود: ((اکنون که اين افراد مرا به حالت تعليق درآورده اند، براى من فرقى نميکند؛ زيرا براى من اکنون زمينه وفرصت را باز تر ساختند.))

موصوف همچنان گفت که حاضر است به يک محکمه بيطرف که در آن ناظرين حقوق بشر هم حضور داشته باشند، مراجعه کند.

اما وى گفت: ((قبل از محاکمه من، بايد اين جنايتکاران وناقضين حقوق بشر محاکمه شوند و من از تهديد و زورگويى آنها هراس ندارم.))

وى همچنان افزود: ((من سه سال پيش، اقامه دعوا عليه محاکمه جنايتکاران را مطرح کردم واگر امروز مرا اخراج کردند بدان سبب که اکثريت را تشکيل ميدادند وميتوانستند.))

اما وى از شخص خاص نام نبرد.

جويا همچنان شوراى ملى را خانه ملت نه بلکه تجمع جنايتکاران وناقضين حقوق بشرخواند.

ملالى جويا گفت: ((اين خانه ملت نيست ونماينده گى از مردم نميکنند واين توهين به مردم ما است که جنايتکاران در اين جا جمع شده اند.))

وى گفت که حساب نماينده هاى واقعى مردم که دست شان به خون مردم آغشته نيست، از کسانى که دست شان به خون مردم آغشته است، جدا است و اين تعداد در اقليت در پارلمان قراردارند.موجوديت ملالى جويا در دوره جارى تقنينى تعليق شد

ملالى جويا اين فيصله ولسى جرگه را يک دسيسه خواند

آژانس خبرى پژواک، ٣١ ثور ۱۳۸۶ – ۲۱ می ۲۰۰۷
مکيه منير و زبيربابکرخيل

کابل - موجوديت ملالى جويا در ولسى جرگه، به تاريخ ٣١ ثور به اکثريت آراى جرگه مذکور در دوره کنونى تقنينى بحالت تعليق قرار گرفت.

جويا که نماينده گى مردم ولايت فراه را در ولسى جرگه مينمايد، به دليل اظهارات غيرمسؤولانه و توهين اعضاى شوراى ملى در گفتگو ها با رسانه ها، با اين عکس العمل مواجه گرديد.

جويا چند روز قبل در مصاحبه با تلويزيون طلوع، شوراى ملى کشور را طويله خانه خطاب نموده بود.

در نشست امروزى ولسى جرگه، همچنان تصميم گرفته شد که اظهارات جويا در مصاحبه با تلويزيون طلوع، جنبه جرمى دارد و بايد به ارگان هاى عدلى و قضايى معرفى گردد.

به اساس اصول داخلى جرگه مذکور، رئيس ولسى جرگه ميتواند تا يک عضو را براى يک روز و اعضاى جرگه با اکثريت آراء ميتوانند، براى دو روز و يا از دوره مکمل تقنينى شوراى ملى خارج نمايند.

حاجى محمد محقق، نماينده مردم کابل در نشست امروزى ولسى جرگه، اظهارات جويا را يک خيانت دانست.

وى افزود: ((جويا کرامت انسانى را زير پا نموده، بايد عضويت اش لغو شود.))

همچنان نصرالله صادق زاده نيلى عضو ديگر ولسى جرگه، اظهارات جويا را يک فريب خواند و خواستار شناساى کسانى گرديد که جويا براى آنها کار ميکند.

وى گفت: ((جويا اعضاى شوراى ملى را به چشم حقارت ديده، به تمام ملت توهين کرده زيرا ما نماينده گان مردم هستيم.))

نيلى همچنان گفت که بايد به جويا اجازه خارج شدن از کشور داده نشود و تا زمانيکه محکمه سرنوشت وى را تعيين نکرده باشد، تمام کشور هاى دوست افغانستان به جويا ويزه ندهند.

به همين ترتيب شمارى از وکلا ميخواستند که يک کميسيون در ولسى جرگه تشکيل شود تا در مورد جويا فيصله نمايد.

بعضى از وکلاء همين امروز، خواهان تعيين سرنوشت جويا بودند و ميگفتند که وى قبلا نيز در گفتگوى هايش، بعضى از چهره را توهين نموده است.

محمد يونس قانونى، رئيس ولسى جرگه در مورد اخراج ملالى جويا از جرگه مذکور، اظهار نگرانى نمود.

وى گفت که يک وکيل نبايد چنين کارى را انجام دهد که با همچو عکس العمل ها مواجه شود.

اما ملالى جويا اين فيصله ولسى جرگه را يک دسيسه خواند.

موصوفه به آژانس خبرى پژواک گفت: ((من ميخواهم تا نقاب را از چهره هاى کسانى دور کنم که به بهانه ديموکرات به پارلمان آمده اند.))

جويا افزود: ((اين اظهارات من يک حلقه از سخن هاى است که من در لويه جرگه، ابراز کرده بودم.))

وى همچنان گفت که در جرگه امروزى نيز، ميخواست تا چيزى هاى زيادى بگويد، اما کسى برايش اجازه نداد.

استاد جعفر کوهستانى، استاد پوهنځى حقوق پوهنتون کابل، خارج ساختن ملالى جويا را از دوره تقنينى شوراى ملى، يک تصميم بجا ميداند. وى به آژانس خبرى پژواک گفت که هيچ کسى حق ندارد تا از طريق رسانه ها به کسى توهين نمايد.

وى گفت که در نظام مردم سالارى ابراز نظر حق هر کسى است، اما نه نظرى که جنبه اصلاحى نداشته باشد.

گفتنى است که مشرانو جرگه نيز، روز گذشته با نشر يک اعلاميه، اظهارات اخير جويا با رسانه ها را توهين شخصيت هاى ملى دانسته و خواهان تحقيق در مورد گرديده بود.