اعلامیه "كمیته‌ دفاع‌ از ملالی‌ جویا"، ۲٠ دسامبر ۲٠٠۳

به‌ دفاع‌ از ملالی‌ جویا برخیزید!

در چهارمین‌ روز مجلس‌ لویه‌ جرگه‌ زمان‌ بر روال‌ دیگری‌ چرخید، كاسه‌ صبر و انتظار به‌ پایان‌ رسید، طلسم‌ سكوت‌ شكست‌ و از میان‌ همگان‌ یكی‌ شیپور ایستادگی‌ را بی‌باكانه‌ نواخت‌ كه‌ جنایتكاران‌ انتصابی كه‌ جز سلاح‌ و عربده‌های‌ دیوانه‌ وار خود، صدای‌ دیگری‌ را نمی‌شنوند به‌ تب‌ لرزه‌ مرگ انداخت‌، این‌ ارازل‌ تبهكار كه‌ گذشته‌ نكبت‌ بار خود را فاتحانه‌ به‌ چشم‌ خون‌آلود ملت‌ می‌كشند، برآوارهای‌ پیوسته‌ به‌ خون‌ و استخوان‌ كابلیان‌ مستانه‌ می‌تازند و كلبه‌های‌ اهالی‌ بی‌دفاع‌ شیرپور را به‌ عشق عمارت‌های‌ مجلل‌ ویران‌ می‌كنند، این‌ تحمیل‌ شدگان‌ جهادی‌ و نمایندگان‌ كاذب‌ گرد هم‌ جمع‌ شده‌اند تا مهر باطل‌ دگری‌ را بر شانه‌های‌ رنجور ملت‌ حك‌ نمایند.

ملالی‌ جویا نماینده‌ جوان‌ و منتخب‌ مردم فراه‌، آخ‌ دل‌ دردمند مردم‌ را كه‌ سالهای‌ سال‌ در كوچه‌ و پسكوچه‌ها زمزمه‌ می‌شد با شهامت‌ تمام‌ فریاد كرد: "آزموده‌ را آزمودن‌ خطاست‌" و "جنایت‌ كاران‌ باید محاكمه‌ بین‌ المللی‌ و ملی‌ شوند نه‌ آنكه‌ در راس‌ كمیته‌ها قرار بگیرند". غریو او نمایندگان مردم ما را به شور و شعف‌ درآورد‌ و در مقابل‌ جنگسالاران‌ و رئیس‌ مجلس‌ را سراسیمه و هارتر از هروقت دیگر ساخت. 

لویه‌ جرگه‌ مختل‌ شد، اوباشان‌ مسلكی‌ كف‌ به‌ دهان‌ آوردند و در هرگوشه‌ چون‌ لوكان‌ مست‌ ‌غریدند، رئیس‌ مجلس‌ كه‌ خود به‌ هر دهل‌ می‌رقصد و گدی‌ گك‌ كوكی‌ای بیش‌ نیست‌ و خود زمانی‌ بر گردن‌ "كمونیست‌" هایی‌ چون‌ دوستم‌ مدال‌ سترجنرالی‌ می‌آویخت‌، به‌ یكبارگی‌ دست و پاچه شده‌ ملالی‌ را متهم‌ به‌ "كفر و كمونیزم‌" نموده‌ اخراجش‌ را اعلام‌ كرد و مكرراً از ملالی‌ خواست‌ تا عذرخواهی‌ كند اما او بر قاطعیتش‌ افزود و سرپیچی‌ كرد، وی‌ گفت‌ "من‌ واقعیت را گفته‌ام و از آن دفاع میكنم حتی اگر این دفاع به قیمت جانم تمام شود. "

جویا بیهراس‌ از تهدیدهای‌ تروریستی‌ و لحن‌ لچكانه‌ی‌ رسول سیاف، صدیق چكری، حفیظ منصور، مجددی و ... زبان‌ گویای‌ توده‌های‌ فقیر و تیره‌ روز كشورش‌ شده‌ و فضای‌ اختناق‌، وحدت‌ جنگ‌ سالاران‌ و قضاوت‌ بی‌رحم‌ لویه‌ جرگه‌ نام‌ نهاد را به‌ شدت‌ در هم‌ شكسته‌ رسوا نمود. این‌  زن‌ شجاع‌ و نترس‌ چون‌ مشت‌ كوبنده‌ای‌ حقیقت‌ را در مقابل‌ عمال‌ مافیای‌ بنیادگرا، چپاولگران‌ و دشمنان‌ خونی‌ دموكراسی‌ برملا ساخت.

او خط‌ درشتی‌ بین‌ نمایندگان‌ واقعی‌ مردم‌ و جنایت‌ كاران‌ جنگی‌ چون‌ ربانی‌، سیاف‌، خلیلی‌، دوستم‌، فهیم‌ و چوب‌ دستان‌ شان‌ كشید و امیدی‌ در رگ‌های‌ ملت‌ دماند، توجه همه‌ آزادیخواهان‌ وطن‌ پرست‌ را بیش‌ از پیش‌ به‌ رسالت‌ تاریخی‌ شان‌ معطوف ساخت و جامعه‌ بین‌المللی‌ را تكان‌ داده‌ متوجه‌ لویه‌ جرگه‌ فرمایشی‌، دموكراسی‌ دروغین‌ و خود كامگی‌ تفنگ‌ داران‌ ساخت‌ كه‌ حتی‌ بسیاری‌ از مطبوعات‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌ هم‌ نتوانستند از انعكاسش‌ چشم‌ بپوشند.

عصیان‌ دختر مبارز از آه‌ جانكاه‌ ملیون‌ها انسان‌ ستمدیده‌ حكایت‌ داشت‌ كه‌ به‌ سرعت‌ شایع‌ و زبان‌ زد عام‌ و خاص‌ گردید، قلب‌ ها را تسخیر نمود و یكبار دیگر یاد ملالی‌ میوند را در خاطره‌ها زنده‌ ساخت‌ و به‌ ترهات‌ مجددی‌ كه‌ زنان‌ را نیم‌ مردان‌ شمرده‌ بود پوزخند ابدی‌ زد. بی‌باكی‌ و استقامت‌ جویا زنان و مردان‌ غیربنیاگرا ولی‌ سازشكار و زبون‌ حاضر در جلسه‌ را هم‌ شرمسار ساخت‌.

هموطن‌،

اینك‌ وقت‌ آن‌ است‌ كه‌ با تمام‌ نیرو آوازهای‌ در بند را نعره‌ دهیم‌ و دست‌ های‌ ولچك‌ شده‌ را مشت‌ نموده‌ دور وجدان‌ بیدار كه‌ دستان‌ ما را به‌ یاری‌ می‌طلبد حلقه‌ زنیم‌.  زیرا در چنین‌ شرایط‌ دفاع‌ از ملالی‌ جویا، قد علم‌ كردن‌ در برابر بنیادگرایان‌ هار است‌ و ارج‌ گذاشتن‌ به‌ آزادی‌، دموكراسی‌ و سایر ارزش‌های‌ والای‌ انسانی‌. زیرا دفاع از ملالی، در واقع لبیك گفتن به وجدان بیداریست كه با قبول قربانی قدعلم كرده و همه هموطنان شرافتمند را به مبارزه علیه عامل فقر و تیره روزی كشور ما فرا میخواند.

بعد از سخنرانی ملالی، وی و خانواده‌اش تحت تعقیب «خاد» و بدمعاش های جهادی قرار داشته و جان این دختر از جان گذشته شدیدا در خطر است. فقط دفاع قاطع و عملی تمامی آزادیخواهان میتواند وی را از خطر درامان نگهداراد.

"كمیته‌ دفاع‌ از ملالی‌ جویا" با جدیت تمام‌ و تعهد به‌ مردم دربند ما، پشتیبانی‌ و حمایت‌ از امنیت و آزادی ملالی‌ و ملالی‌ها را وظیفه‌ مبرم‌ خود دانسته‌ و از تمام‌ آزادیخواهان‌ سراسر جهان‌ و هم‌میهنان‌ شرافتمند خویش‌ می‌خواهد تا به‌ دفاع‌ از جان‌ ملالی‌ و ملالی‌ها برخاسته‌ و نگذارند این‌ نفیر مظلوم‌ترین‌ انسان‌، در ترسناك‌ترین‌ اوضاع‌ بدست‌ جلادان‌ خون‌ آشام‌ پرپر شود.

نامه‌های‌ اعتراضی‌ و همبستگی‌ تانرا لطفاً به‌ آدرس‌های‌ ذیل‌ ارسال‌ نموده‌ كاپی‌ آنرا به‌ ما بفرستید:


United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)
Mr. Manoel de Almeida e Silva
Spokesman/Director of Office of Communication and Public Information
Tel. (+39-0831) 24 6123
Mobile: (+93-70) 282 168
Fax: (+39-0831) 24 6069 AND (+1-212) 963 2669
Email: spokesman-unama@un.org
Mail address: UNAMA, OCPI, PO Box 1428, Islamabad, Pakistan

ISAF (International Security Assistance Force)
Army Club, opposite Ministry of Civil Aviation, Kabul
E-mail: isafcimic@hotmail.com

Constitution Commission
Fax. 0093-20-210267
E-mail: asasiqanoon@hotmail.com

در نامه هایتان مخصوصا نگرانی تانرا نسبت به مسئله امنیت جویا و فامیلش و احتمال بازجویی از وی بوسیله سازمان جاسوسی «خاد»  اظهار نمایید.