ملالى جويا جايزه «زن شجاع» را بدست آورد

بعد از کسب جايزه، شش تن از خانم هايى که جايزه نوبل را بدست آورده بودند، ازوى اعلان حمايت نمودند.

آژانس خبری پژواک، ١٧ ميزان ۱۳۸۷ – ۸ اکتوبر ۲۰۰۸
خالد موحد


Joya after receiving the award in London
جویا بعد از دریافت جایزه شجاعت در لندن

براى ملالى جويا نماينده تعليق شده فراه در ولسى جرگه، جايزۀ سالانه شجاعت بنام انا پوليتکو فسکايا ژورنالست زن روسى در لندن اعطاء شد.

دراطلاعيه خبرى که توسط کميته دفاع از ملالى جويا امروز انتشار يافته، آمده است که اين جايزه ازجانب مجتمع RAW in WAR روزگذشته (١٥ ميزان) ضمن يک اجتماعى براى وى تفويض گرديد.

اين جايزه که بنام ژورناليست زن روسى اناپوليتکوفسکايا مسمى گرديده،همه ساله به آن عده از خانم هاى داده مى شود که با گفتن حقايق، خطرات جدى ايرا کسب نموده باشد وزنده گى خود را درمعرض خطر قرار داده باشد.

فسکايا يکى از منتقدين سياست هاى پوتين رئيس جمهور سابق روسيه بود وجنايات جنگى روسيه را درچيچن محکوم وبرملا ميکرد، اين خانم با وجودهرگونه خطرات، کار خويش را ادامه داد ولى در ٧ اکتوبر ٢٠٠٦ به شکل مرموز به قتل رسيد.

دراطلاعيه خبرى ايکه ازجانب کميته دفاع ازملالى جويا به نشر رسيده است، آمده است که بعد از کسب جايزه، شش تن از خانم هايى که جايزه نوبل را بدست آورده بودند، ازوى اعلان حمايت نمودند.

اين خانمها گفته اند که آنها دليرى وشجاعت ملالى جويا را مى‌ستايند و خواهان برگشت دوباره وى به پارلمان مى‌باشند.

به گفته وى، جويا تعهد سپرد که اين جايزه (٥٠٠٠ دالر) را در راستاى بهبود وضعيت زنان در افغانستان به مصرف برساند.

به حواله اطلاعيه گفته شده است که همچنان ملالى جويا بعد از بدست آوردن جايزه گفت: «بااعطاى اين جايزه به من، درحقيقت، شما ازمبارزۀ من عليه بنيادگراها واشغالگران حمايت مى‌کنيد، من درمقابل تعهد مى‌نمايم که با وجود خطرات و تهديد، يک لحظه هم از گفتن حقيقت غافل نخواهم ماند.»

ملالى جويا ٣٠ ساله نمايندۀ مردم فراه، بتاريخ ٣١ ثور سال گذشته عضويتش از جانب ولسى جرگه طى دورکنونى تقنينى اين مجلس به حالت تعليق درآمد که ضمن يک بحث تلويزيونى، شوراى ملى را طويله حيوانات خطاب کرد.

اين طرزمخاطب در قدم اول قهر مشرانو جرگه را بر انگيخت و يک روز بعد از تقاضاى آنها، ولسى جرگه نيزبا به تعليق درآوردن عضويت وى، عکس العمل خود را اظهار داشت.

ملالى جويا از قبل حملات لفظى خود را بر رهبران جهادى جارى نگهداشته است، وى در لويه جرگه قانون اساسى نيز چنين اظهاراتى داشت.

گرچه رهبران جهادى وبعضى مردم گفته هاى جويا را به اشارۀ ( راوا) جمعيت انقلابى زنان افغانستان که سياست ضد تنظيم هاى جهادى دارد، مى دانند ولى جويا مى گويد که تا حال افتخار عضويت اين حزب را ندارد.

Joya after receiving the award in London

Joya delivers speech after receiving the award in London