Header3.jpg
Joya Photos
Joya's Book
Login Formنورانی و رستم شجاع زبان مافیا بر ضد ملالی جویا

این روشنفکران که خود شهامت ندارند کلمه‌ای برضد خونخواران "جبهه ملی" و دستگاه فاسد شان به لب آرند، به زن دلیری روسپیانه می‌تازند که جنایتکاران از هر قماش به خونش تشنه اند.

عاصم سیف، افغان جرمن آنلاین، ۸ می ۲۰۰۸

Malalai Joya speaking in anti-war rally in Canada

شاید بسیاری از خوانندگان سایت "افغان جرمن آنلاین" نیز آگاه باشند که از مدتی به اینسو صاحب سایت "کابل پرس" آقای کامران میرهزار و دوستانش بر "جمعیت انقلابی زنان افغانستان" (راوا) متحدانه یورش برده و هرکدام می‌کوشند در به کاربرد کثیف ترین زبان و بار کردن نامردانه ترین اتهامات به "راوا" گوی سبقت از یکدیگر را بربایند. در عین زمان موضوع دیگری که در این مسابقه مذموم قابل توجه است مضمون پلیسی تعدادی از نوشته هاست که نویسندگان آنها به بهانه مخالفت با "راوا"، نام هایی را می‌آرند که تا امروز تظاهری در رسانه های کشور نداشته اند. اگر قبول کنیم که آنان به شیوه مبارزه مخفی منهمک اند، در اینصورت افشای اسمای آنان عملا جز جاسوسی و خیانت چیز دیگری نخواهد بود.

ادامه مطلب

 

Open Letter of Canadian MP Alexa McDonough to Prime Minister of Canada

Mr. Prime Minister, you have avoided several explicit opportunities over the past year to address the unacceptability of Malalai Joya’s treatment.

Alexa McDonough, MP Halifax, May 5, 2008

Alexa McDonough

Rt. Hon. Stephen Harper
Prime Minister of Canada
312S Centre Block, House of Commons
Ottawa, ON K1A 0A2

Dear Prime Minister,

I write to urge you and your ministers to finally break your silence on the quashing of Afghanistan MP Ms. Malalai Joya’s parliamentary rights and privileges.

Read more...

 

Resolution on Joya adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 182nd session

AFGHANISTAN: CASE N° AFG/01 - MALALAI JOYA (Cape Town, 18 April 2008)

Inter-Parliamentary Union, April 18, 2008

Malalai Joya

The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union,

Having before it the case of Ms. Malalai Joya of Afghanistan, which has been the subject of a study and report of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians following the Procedure for the treatment by the Inter-Parliamentary Union of communications concerning violations of the human rights of members of parliament,

Read more...

 

پروژه ملالی جویا به شفاخانه عمومی فراه

کمیته دفاع از ملالی جویا، ۲۰ حمل ۱۳۸۷ـ ۸ اپریل ۲۰۰۸

Farah Hospital

در جریان چند سفر اخیر ملالی جویا به آلمان، امریکا و ایتالیا، وی کمک های متفرقه نقدی از هواداران و دوست دارانش دریافت داشته بود که برای اهداف انسانی‌اش به مصرف برساند.

ادامه مطلب

 

Malalai Joya launches a project for the Civil Hospital in Farah

Defense Committee for Malalai Joya, April 8, 2008

Farah Hospital

Malalai Joya received some monetary donations from her individual supporters and well-wishers during her tours to Germany, the USA and Italy in the past few months.

Joya decided to spend this approximately US$30,000 donation for public services in Farah province. She consulted some tribe elders and sought their opinions. Most of them wanted the money to be utilized for a waiting area in the Farah Civil Hospital because many families coming from faraway districts with their patients had to stay the night in the porch of the hospital in either summer or winter with a lot of difficulties.

Read more...

 

Vocal 'Warlord' Critic Seeks To Reverse Her Expulsion From Legislature

She's been called "the bravest woman in Afghanistan" for her criticism of warlords, and even compared to Aung Sun Suu Kyi

By Farangis Najibullah, RFE/RL, April 7, 2008

Malalai Joya

She's been called "the bravest woman in Afghanistan" for her criticism of warlords, and even compared to Aung Sun Suu Kyi, the leader of Myanmar's democracy movement. Now, Malalai Joya's courage is again being put to the test.

After being expelled from parliament in May for allegedly insulting her fellow deputies, Joya has launched a bid to regain her seat. Joya told reporters on April 5 that she has always been determined to get the expulsion overturned, and that she is finally ready to take her battle all the way to Afghanistan's highest legal body, the Supreme Court.

Read more...

 

ملالی جویا: تثبیت جزا کار ولسی جرگه نه بوده، کار قضا میباشد

((ولسی جرگه و وزارت امور خارجه افغانستان از چندی بدینسو مرا ممنوع الخروج اعلام کرده و پاسپورت ام را ضبط کرده اند.)).

آژانس خبری وخت ، ۱۷ حمل ۱۳۸۷ - ۵ اپریل ۲۰۰۸

Malalai Joya
خانم جویا یکی از منتقدان سرسخت رهبران مجاهدین است و بارها علیه آنان سخن گفته است

خانم ملالی جویا نماینده مردم فراه که از سوی ولسی جرگه چوکی اش به تعلیق درآورده شده امروز در منزلش طی یک نشست خبری به خبرنگاران رسانه ها گفت: ((ولسی جرگه و وزارت امور خارجه افغانستان از چندی بدینسو مرا ممنوع الخروج اعلام کرده و پاسپورت ام را ضبط کرده اند.))

نامبرده این کار ولسی جرگه را غیر قانونی دانسته افزود که تثبیت جزا کار ولسی جرگه نه بوده بلکه کار قضا میباشد.

خانم جویا همچنان در این نشست خبری یاد اورشد که وی برای حل این معضله وکیل مدافع گرفته است، تا قضیه اش را به محاکم افغانستان پیشکش نماید.

ادامه مطلب

 

ملالى جويا براى حضوردوباره اش در پارلمان وارد ميدان شد

جوياهمچنان گفت که شمارى از وکلا، عليه وى توطئه را به راه انداخته و وى را ممنوع الخروج قرار داده است.

احمد خالد موُحد، آژانس خبرى پژواک، ۱۷ حمل ۱۳۸۷ - ۵ اپریل ۲۰۰۸

Malalai Joya
خانم جویا یکی از منتقدان سرسخت رهبران مجاهدین است و بارها علیه آنان سخن گفته است

ملالى جويا وکيل تعليق شده مردم فراه در ولسى جرگه، براى حضوردوباره اش درمجلس مذکور، ازطرق حقوقى، وارد ميدان شده است.

جويا، در اواخر ثورسال گذشته ،بعد از آن از طرف ولسى جرگه به حالت تعليق در آمد که بخشى از مصاحبه وى توهين به خانه ملت (شوراى ملى) خوانده شد .

وى درمصاحبه خود شوراى ملى را طويله خانه خطاب کرده بود .

جويا، بعد ازيک وقفه طولانى به تاريخ ١٧ حمل در يک نشست خبرى گفت که بنابرنداشتن امکانات پولى کافى در مدت ده ماه گذشته نتوانسته بود اين دعوا حقوقى را براى حضور دوباره اش در ولسى جرگه آغاز نمايد.

ادامه مطلب

 

Joya challenges her suspension

Despite occasional warnings from the strongmen, she has been seeking action against war criminals.

Ahmad Khalid Mowahid, PAN, April 5, 2008

Malalai Joya

KABUL: Almost a year after she was kicked out of Parliament for using abusive language against the august institution, Malalai Joya vowed on Saturday she would fight her way back to the Wolesi Jirga.

The outspoken young woman, addressing a news conference along with a lawyer she has hired to fight her case, argued the legal challenge to her ouster was largely delayed by financial resources.

Under Article 70 of the Lower House Rules of Business, she pointed out an elected MP could not be suspended for more than 24 hours. "This (her suspension) was a patently illegal action by Parliament," she insisted.

Read more...

 

شیردخت وطن با جنایت سالاران مصاف میدهد

چوکره های قبیله ‌گرا افسار پاره میکنند!

بهرام کاژبن، کابل پرس، ۲۰ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

در جوامع قبیلویی انسانهای قبیله گرا، بنابر درک تبارگرایانه شان خود را مجبور و مکلف میدانند که از خوانین قبیله شان با هر ابزار ممکن دفاع کنند. خان قبیله برای شان بمثابه الهه های ذهنی شان مقدس و بی عیب است. فکر میکنند که منافع، اهداف، آرمانها و افکار شان طراویده شده از تفاله های جویده شده خوانین قبیله شان است، و بقای شان به نشخوار آن تفاله های سل کننده، وابسته است. شاید هرچند گاهی از وضعیت و حالت همیشگی شان رنج ببرند، فقط حاکمیت فرهنگ قبول و ترس از خان قبیله همه راه های بیرون رفت را برایشان بسته است. قبیله و تبار غیر از خود شان، اگر خوانین قبیله شان بخواهد، در یک چشم بهم زدن، ولو بعد از هزاران جنگ های خونین هم باشد، دوست تلقی میشود و دوست ها هم به یک چشم زدن به دشمن های آشتی ناپذیر تبدیل میشوند.

ادامه مطلب

 

ملالی جويا و فرومايه گان اخوانی

روزيکه ملالی جويا در مصاحبه با تلويزيون آريانا و با مسکينيار مصاحبه انجام داد همه کس ميفهميد که آتش را يکبار ديگر در دل ربانی، سياف، دوستم، خليلی و برادران مسعود و شرکايش در ميدهد

معصوم مشايع، افغان جرمن آنلاین، ۱۹ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya addressing anti-war rally in Canada
ملالی جویا در کانادا

در سايت اخوانی های جنايتکار و وطنفروشان بيمايه (سرنوشت) شخصی زير نام مستعار (نصير خالد) از تورنتوی کانادا دشنامنامۀ را، به نام زنی مبارز شخصيت بين الملی افغانستان به نشر سپرده که دل خواننده را هر چند مخالف ملالی جويا هم باشد به درد ميآورد و يکبار نه صد بار به چنين قلم های شيطانی نفرين ميفرستد. اين نوشته با اغلاط املايی و انشايی فراوان را ميشود به يک آدم بيسواد و فاقد خرد نسبت داد.

روزيکه ملالی جويا در مصاحبه با تلويزيون آريانا و با مسکينيار مصاحبه انجام داد همه کس ميفهميد که آتش را يکبار ديگر در دل ربانی، سياف، دوستم، خليلی و برادران مسعود و شرکايش در ميدهد و خواب خوش را بر آنان حرام ميسازد. البته تنها ملالی جويا نيست که خواب جنايتکاران، مجرمين جنگی و مافيای بين المللی قاچاق هيروين و سنگ های قيمتی را حرام کرده است و در حقيقت هم مردم افغانستان و هم جامعۀ بين الملل از دست اين نطفه های شيطان به داد آمده اند.

ادامه مطلب

 

Despite Taliban’s fall, Afghanistan faces familiar troubles

A political figure, she could be mistaken for a teenage girl — yet she has been called the bravest woman in Afghanistan.

By Randal Edgar, The Providence Journal, March 19, 2008

Malalai Joya
The outspoken Malalai Joya was suspended from Afghanistan’s Parliament last year for her remarks about the problems facing the country. Last night, she addressed an audience at Brown University. (Photo: Bob Thayer)

As an elected member of Afghanistan’s Parliament, Malalai Joya turned heads with her blunt assessment of many colleagues, calling them warlords and drug czars who were unfit to serve.

Suspended last year for her remarks, Joya is still talking about her country’s problems, even in the face of harsh criticism and death threats.

Read more...

 

مـلالی جــــــویا شا یسته ترین کاندید مدیریت موسسۀ حقوق بشر در افغانستان

بمناسبت روزبا شان زن درجهان

عبدالجلیل جمیلی، افغان - جرمن آنلاین، ۱۶ حوت ۱۳۸۶ – ۶ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

بمنا سبت این خجسته روزیکه جهان انسانیت به نام محروم ترین وزجر دیده ترین وقربانی شده ترین

طبقۀ از نسل بشر یعـنی زن عنوانش کرده و تاریخ بشریت را رقم میزنند و میخواهند از حداقـل حقوق انسانیش که آزاد زیستن وآزاد تصمیم گرفتن و آزاد سرنوشت ساختن برای خود واجتماعش میباشد، مبارزه کنند با کما ل افتخار کاندید بودن افغان دخت واقعاً مجاهد ومبا رز شهیر وطن ملالی جویا را برین مقا م شا یستـــۀ در خور کفا یت و اهلیتش در افغا نستان – که به اساسات واقعی دین مبارک اسلام و شعایر ملی و مردمی ما و جامعۀ سالم انسانی مطابقت کامل دارد بمیدان میگذارم.

ادامه مطلب

 

Canada should change its policy on Afghanistan

These troops are supposedly bombing the Taliban, but instead of killing Taliban ordinary people are the victims.

By Malalai Joya, Rabble News, March 3, 2008

Malalai Joya
Joya in the NDP convention in Sep.2006

After 9/11, unfortunately the United States and its allies like Canada pushed us from the frying pan into the fire, by putting in power the Northern Alliance criminals and warlords. As long as they follow this wrong policy, the situation in Afghanistan will become more disastrous.

Canada should not continue its current policy until 2011. Canada should act independently of the United States and find an alternative policy if they really want to be an honest friend of the Afghan people and improve this catastrophic situation.

Read more...

 

ملالی جویا در تلویزیون "طلوع" سانسور شد

"طلوع"، مشاطه‌گر خاینان و جانیان

فرید رستاخیز، کابل پرس، ۱ مارچ ۲۰۰۸

دیشب تلویزیون "طلوع" ترجمه برنامه "خبرنگار در خارج" از شبکه تلویزیونی ای بی سی آسترالیا را پخش کرد. این برنامه به تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶ در آسترالیا انتشار یافته بود که تلویزیون "طلوع" ترجمه کامل آنرا قبلا به تاریخ ۱۳ می ۲۰۰۷ در افغانستان بروی صفحه آورد.

این برنامه بشکل مستند کوتاه سه بخش را در بر دارد که اول به معرفی کارکرد خانم حبیبه سرابی والی بامیان میپردازد و در بخش دوم مصاحبه و تلاش های ملالی جویا را به نمایش میگذارد و بالاخره بخش آخر گزارشی از افریقای جنوبی است.

ادامه مطلب

 
More Articles...

<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 34 of 42