Header3.jpg
Joya Photos
Joya's Book
Login Formروز جهانی زن را به روز رهایی زنان از بند ستم و تبعیض بدل کنیم!

ملالی جویا،۱۷ حوت ١٣٩۵

Malalai Joya

روز جهانی زن را به همه زنان جهان بخصوص زنان ستم‌کش کشورم از صمیم قلب تبریک می‌گویم. در حالیکه زنان مبارز و پیشرو در گوشه و کنار گیتی این روز را تجلیل می‌نمایند تا نه تنها تجارب شان را با همدیگر تبادله کنند بلکه تلاش دارند گام‌های بزرگ عملی جهت ریشه‌کن کردن هر نوع خشونت و تبعیض علیه زنان بردارند، متاسفانه زنان افغان از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم بوده وهر روز شاهد بربریت و سفاکی‌های کم‌نظیر اند. بنیادگرایان اسلامی، با افکار عصرحجری و زن‌ستیزانه شان، نیم نفوس جامعه ما را به سوی فاجعه کشانیده اند و بادارن امریکایی و غربی شان هم بصورت بیشرمانه از تیره‌روزی زن افغان برای برنامه‌های شیطانی و جنگ‌طلبانه شان در کشور ما سود تبلیغاتی می‌برند.

ادامه مطلب

 

UN’s commits yet another treason against our people

Malalai Joya, 15 february, 2017

rakat yar

UN, the tool in the hands of the US and West, removed Gulbuddin’s shameful name from its black list, so this international criminal can continue his crimes and brutality under the wing of the US. By removing the name of the most heinous Afghan criminal against the wishes of the majority of our people, the UN has committed yet another unforgivable treason against us. Under the beautiful guise of “peace”, they are bringing back the most savage enemies of peace and the cause of the sufferings of our nation, so they can ride roughshod on our wounded people once more.

Only some months back, Gulbuddin pledged his allegiance to ISIS, and his spokespersons shamelessly defended suicide attacks on television. How is it that the UN removed this infamous murderer from its black list, by the US’s request? Is it because the US wants to use its long-time and well-experienced agent for the last time as he nears his grave? Throughout his political life, Gulbuddin has proved that he is ready to become the chained servant of any country in return for Dollars and power. This rascal did not even hesitate to become the lapdog of the devious Iranian and Israeli government.

read more

 

خیانت دیگر سازمان ملل متحد در حق مردم ما

ملالی جویا،۲۲ دلو ١٣٩۵

Malalai Joya

ملل متحد، منحیث آله دست امریکا و غرب، نام ننگین گلبدین را از لیست سیاه بیرون کرد چون قرار است این تروریست بین‌المللی بعد ازین تحت سایه امریکا، به صورت قانونی و رسمی به جنایت و وحشیگری‌ ادامه دهد. ملل متحد با حذف نام پلیدترین ستمکار افغان، در واقع برخلاف خواست اکثریت مردم درد‌دیده ما، خیانت نابخشودنی دیگری در حق ما مرتکب گردید. زیر نام زیبای «صلح»، اینان می‌کوشد که یکبار دیگر سفاک‌ترین دشمنان صلح و عوامل تیره‌روزی افغانها را بر گرده‌های زخمی توده‌های به جان‌رسیده ما حاکم نمایند.

درحالیکه فقط چند ماه قبل گلبدین بیعتش از داعش را اعلام نموده و سخنگویانش با بیشرمی تمام در میزگردهای تلویزیونی از حملات انتحاری دفاع می‌کردند، چه شد که ملل متحد یکباره بنابر خواست امریکا نام این آدمخوار و منفورترین چهره افغانستان را از لیست سیاه برون کرد؟ مگر نه اینست که امریکا می‌کوشد این غلام حلقه‌به گوش و دیرینه‌اش را درحالیکه پا بر لب گور گذاشته در آخرین ماموریت بکار بگمارد؟ گلبدین در طول حیات سیاسی‌اش ثابت نموده که حاضر است در برابر امکانات و دالر و قدرت زنجیر غلامی هر کشوری را به گردن اندازد. این گرگ مکار حتی از افتیدن به دامان رژیم‌های شیطان‌صفت ایران و اسراییل هم ابایی نداشته است.

ادامه مطلب

 

Donald Trump and the decay of the colonialist USA

Malalai Joya, 24 January, 2017

malalai joya

After months of deafening propaganda for the so-called elections, Donald Trump has finally headed to the White House. Throughout their campaigns, we saw that the two nominees, Hilary Clinton and Trump, were not different from each other in nature, and had recorded their names in history as two of the most infamous candidates of the US elections. Their ludicrous television debates were at the level of the ignorant Jehadi and Taliban of Afghanistan, as they attacked each other. All this clearly shows the nature of the current US system and the decay of this false empire from within. It is thanks to this dirty system that a misogynist rapist, racist and mentally ill person has become the ruler of a nation of 300 million people!

read more

 

دونالد ترامپ و پوسیدگی سیستم استعماری امریکا

ملالی جویا،۴ دلو ١٣٩۵

Malalai Joya

بالاخره بعد از ماه‌ها تبلیغات کرکننده به اصطلاح انتخابات دونالد ترامپ به کاخ سفید راه یافت. چنانچه شاهد کارزار انتخاباتی دو نامزد (هیلری کلنتن و ترامپ) بودیم، ایندو هیچ فرق ماهوی باهم نداشته منحیث نفرت‌انگیزترین کاندیدها در تاریخ امریکا ثبت شدند. مناظره‌های مضحک و مسخره تلویزیونی آنان که در سطح جهادی‌ها و طالبان جاهل ما فقط علیه همدیگر جفیدند، به خوبی ماهیت سیستم حاکمه امریکا را برملا و پوسیدگی درونی امپراتوری دروغ را نمایان می‌ساخت. از کرامات همین سیستم گندیده‌است که یک متجاوز جنسی ضد زن، نژادپرست و بیمار روانی سکاندار ملت سیصدمیلیونی می‌شود!

ادامه مطلب

 

“It is a mistake to test those already tested”

Malalai Joya, 18 december, 2016

malalai joya

Exactly thirteen years ago, on December 17, 2003, I raised my voice for the suffering people of Afghanistan, against the ruling warlords in the Loya Jirga, and cried that “It is a mistake to test those already tested”. At that time, my words were not acceptable for some people, but after all these years, today the worsening situation of our bleeding homeland, has practically proved that the presence of tested traitors cannot bring prosperity to a nation.

I raised my voice in a place where the most bloodthirsty elements, who only spoke with guns against their critics, were running the event. Few people had the courage to state the truth. But I knew that one, no matter what the situation, has to forego their life and act against the current to pass on consciousness to other and show them the way. I accepted the risk of fulfilling this task.

read more

 

«آزموده را آزمودن خطاست»

ملالی جویا،۲۷ قوس ١٣٩۵

Malalai Joya

درست ۱۳ سال قبل در لویه جرگه قانون اساسی (۲۶ قوس ۱۳۸۲ ـــ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳) به نمایندگی از مردم ستم‌کش افغانستان صدایم را علیه جنایتکاران حاکم بلند نموده فریاد کشیدم که «آزموده را آزمودن خطاست». آنزمان برای تعدادی این حرف قابل درک نبود، اما با گذشت اینهمه سالها و درک وضعیت ابتر، خیله‌خند و خونین وطن ما، عملا ثابت شد که با حضور خاینان آزموده شده هیچ ملتی به بهروزی نمی‌رسد.

من در جایی صدایم را بلند کردم که خونخوارترین عناصری که فقط بلد بودند با زبان تفنگ با منتقدان سخن گویند، گردانندگان اصلی آن بودند و کمتر کسی جرئت بیان حقایق را داشت. اما من این آگاهی را داشتم که در هر مقطع تاریخ یکی باید از جانش مایه گذاشته خلاف جریان حرکت کند تا به دیگران آگاهی داده راه ترسیم کند. من با قبول ریسک این دین را ادا کردم.

ادامه مطلب

 

آگاهی، مبارزه و ایستادگی رمز رهایی زنان است!

ملالی جویا،۶ قوس ١٣٩۵

Malalai Joya

درحالیکه روز محو خشونت علیه زنان را مردم مبارز و پیشرو در جوامع مختلف تجلیل نموده در راه تساوی جنسیتی قدم‌های بزرگی بر می‌دارند، اما در کشور جهالت‌زده و اشغال‌شده ما ناله جگرخراش زنان و دختران معصوم در هر گوشه و کنارش بالاست.

متاسفانه هر روز شاهد قتل، تجاوز، سنگسار، بریدن گوش و بینی، لت و کوب و دره زدن و سایر جنایات عصرحجری علیه زنان هستیم و کوچکترین بازخواستی از عاملان بربریت صورت نمی‌گیرد چون بنیادگرایان و خاینانی در کشور حاکم اند که در فکر بویناک شان زن فقط آله اطفای شهوت و ماشین چوچه‌کشی است و کوچکترین حق انسانی برایش قایل نیستند. ضدیت حیوانی طالبان و دیگر غلامان دولتهای پلید ایران، پاکستان و عربستان با زنان برای همه‌کس روشن بود، اما طی پانزده سال گذشته همان خاینان با تغییر ظاهر شان بوسیله امریکا و غرب بر ملت ما تحمیل شدند که هرچند در سخن حرف از آزادی زن می‌زنند اما در عمل فرق ماهوی با طالبان و سایر ددمنشان ضدزن ندارند. و حال قرار است که گلبدین تیزاب‌پاش و خونی‌ترین دشمن زن و انسانیت نیز در این خوان غارت و ستم شامل گردد.

ادامه مطلب

 

The US and its lackeys have soaked our country in blood

Malalai Joya, 15 october, 2016

malalai joya

Two years back, when the National “terror” Government signed the sell-out document of Afghanistan with the US, all the traitorous spokespersons of the government and analysts trumpeted this agreement to bring security and prosperity for the nation. They deceived our nation with this nonstop propaganda. Those days, the constant warnings of conscious and progressive elements were ignored.

Today, the result of this agreement with the US and NATO, and fifteen years of occupation can be seen in the blood and tears of the people of Kunduz, Farah, Helmand, and the ill-fated people in other parts of the country. What was the result of the US and NATO presence for our people? Our country has become the hotbed of superpowers; massacres and suicide attacks and bombardments constantly hit us; Taliban terrorists are stronger than ever before; ISIS, the most bloodthirsty force of this century is emerging here; shameful deals with murderous warlords like Gulbuddin have been made; our society has descended into corruption, mafia, destruction, and thousands of other catastrophes. The poverty, unemployment and drug addiction has forced our hopeless youth to leave the country in clusters.

read more

 

امریکا و غلامانش وطن را در خون غوطه‌ور ساخته اند

ملالی جویا،١٣ اسد ١٣٩۵

Malalai Joya

دو سال قبل وقتی دولت وحشت‌ملی معاهده فروش افغانستان به امریکا را امضا کرد، تمامی سخنگویان دولت و روشنفکران و تحلیلگران خودفروخته برای فریب ملت شب و روز در گوش شان پف می‌کردند که گویا این پیمان برای وطن ما امنیت و خوشبختی می‌آورد. آنروزها هشدارهای پیهم عناصر آگاه و پیشرو گوش شنوایی نداشت.

اما امروز ما نتیجه ۱۵سال اشغال و پیمان با امریکا و ناتو را در خون و اشک کندزیان، فراهیان، هلمندیان و مردم نگونبخت سایر نقاط کشور تماشاگریم. پیامد حضور امریکا و ناتو، برای مردم سوگوار ما چه بود؟ تبدیل کشور به میدان رقابت های هار ابرقدرت‌ها، قتل‌عام های پیاپی و انتحار و بمبارد و کشتار، مقتدر شدن طالبان تروریست، سربلندکردن داعش منحیث قسی‌ترین نیروی قرن، معامله‌های ننگین با جنگسالاران ددمنش و حتی مهره گندیده‌ای چون راکتیار، فرو رفتن جامعه به کام فساد و مافیا و ابتذال و فلاکت و سیه‌روزی و هزاران فاجعه دیگر. اینهمه و بخصوص فقر و بیکاری و اعتیاد باعث شده که جوانان امیدباخته دسته دسته از کشور فراری شوند.

ادامه مطلب

 

“Peace” with the most brutal enemies of humanity, is worse than war!

Malalai Joya, 25 september, 2016

malalai joya

By reaching a shameful deal with one the most infamous arch-criminals and traitors of the past four decades, the US has included the last of its lackeys in the circle of the puppet and corrupt regime and completed this circle that already includes national traitors like Sayyaf, Dostum, Abdullah, Khalil, Mojadadi, Mohaqiq, Qanooni, Ismail, Atta, Farooq Wardak, Hanif Atmar and others.

read more

 

«صلح» با قسی‌ترین دشمنان انسانیت، بدتر از جنگ است!

ملالی جویا، ١ میزان ١٣٩۵

Malalai Joya

با امضای معاهده ننگین با یکی از منفورترین سرجنایتکاران و میهنفروشان چهار دهه اخیر، امریکا آخرین مزدورش را نیز در حلقه شیطانی دولت پوشالی و فاسد شامل نموده کلکسیون غداران ملی چون سیاف، دوستم، عبدالله، خلیلی، مجددی، محقق، قانونی، اسماعیل، دوستم، عطا، فاروق وردک، حنیف اتمر وغیره را تکمیل نمود.

به نظر من صلحی که قهرمانانش جنایتکاران و تروریست‌های سفاکی چون گلبدین،‌ قطب‌الدین هلال، قریب‌الرحمن سعید، غیرت بهیر، هارون زرغون، کریم امین و دیگر آدمکشان خاین و شرکای جرم شان باشند خطرناکتر از جنگ است. نتیجه یکچنان «صلح» مسخره، رها کردن گرگ‌های هار به جان مردم بی‌دفاع ماست که جز سوق دادن عمیتقر کشور به ورطه نابودی، سیاهی و تباهی پیامدی در پی ندارد. صلح با حزبی که دیروز حمایتش را از وحشی‌ترین نیروی قرن چون «داعش» اعلام نمود، دهشتناک‌ترین بازیست که قربانیانش مردم مظلوم ما خواهند بود.

ادامه مطلب

 

ملالی جویا: دونالد ترامپ راسیست از قربانیان تروریزم برای گسترش ترس استفاده می‌کند

ملالی جویا، ۶ سنبله ١٣٩۵

malalai joya

ملالی جویا، به عنوان جوان‌ترین عضو انتخابی پارلمان افغانستان و یکی از فعالان برجسته حقوق بشر، فعال ضد جنگ و نویسنده، تا کنون از چند سو قصد جان سالم بدر برده است. امروز سایت «ریکوشیت» افتخار نشر یکی از آخرین نوشته‌های ملالی را دارد که در زیر می‌آید.

با آنکه این خبر بخشی از صفحه نخست روزنامه‌های غربی را تشکیل نداد، اما حمله خونین هفته گذشته در جریان تظاهرات کابل به شکل وسیع در سطح جهان محکوم گردید. بیش از ۸۰ نفر از برادران و خواهران هزاره ما در حمله تروریستی روز شنبه قتل‌عام شدند. تنها جرم این جمع سازماندهی تظاهراتی برای ابراز خواست عدالت‌طلبانه شان از حکومت فاسد و دست‌نشانده غنی و عبدالله بود.

درست زمانیکه چنین حوادث تروریستی اتفاق می‌افتد، سیاستمداران راست‌گرا و عوام‌فریب با استفاده از همچو حوادث خونین برای ذهنیت دادن مردم خود در مقابل «خارجی»ها و بویژه مسلمانان سود می‌برند. یکی از زشت‌ترین نمونه‌های آن دونالد ترامپ است، فردی پر از انزجار و خودپرست که در تلاش بدست آوردن قدرت و امپراتوری ایالات متحده امریکاست، بزرگترین و مرگ‌آورترین قدرت نظامی جهان.

ادامه مطلب

 

Malalai Joya: Racist Donald Trump is using terrorism's victims to whip up fear

ricochet, July 27, 2016

malalai joya

Media should cover attacks in Kabul as they do in Brussels, Orlando, Paris, or Nice

As the youngest elected MP in Afghanistan, and an outspoken women’s rights campaigner, anti-war activist and author, Malalai Joya has faced numerous assassination attempts for daring to speak out. Today Ricochet is proud to publish her latest dispatch from Afghanistan.

Although it was not deemed worthy of front page coverage in much of the Western media, the horrific attack against a demonstration in Kabul this weekend should be known about and condemned by the whole world. More than 80 people from the Hazara minority were slaughtered in a terrorist attack Saturday. Their only crime was to assemble in a crowd to peacefully protest discrimination and demand justice from the corrupt and puppet government of Ghani and Abdullah.

Whenever terrorist attacks occur, dangerous right-wing demagogues everywhere use these tragic deaths to whip up fear of "foreigners," and Muslims in particular. The most terrifying example is that of Donald Trump, a hateful egotistical man who is trying to seize control of the United States and its empire, the most powerful and deadly military in the world.

read more

 

let's change the blood of victims of Dehmazang to conciousness and strenght!

Malalai Joya, 24 July, 2016

malalai joya

Once again, my homeland’s heart aches with the blood of hundreds of my innocent compatriots, and the nation mourns. Offering condolences cannot relieve the harrowing pain of the Dehmazang tragedy perpetrated by medieval-minded savages. The streams of blood running from ‪Dehmazang‬ should be a lesson of awakening and consciousness for our nation. This justice-seeking movement that was born to fight against discrimination and injustice, was perverted from the very beginning to serve the interests of a few people and groups, due to the presence of traitors like Mohaqiq, Khalili, Danish, Modabir, Shafaq, and a handful of their stooges and young, so-called intellectuals. Those who raised slogans of the “red line” ultimately joined hands with the criminals and looters in the presidential palace, and left the people in the middle, who became prey to suicide attacks.

read more

 
More Articles...

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 43