Header5.jpg
Joya Photos
Joya's Book
Login Formشکست امریکا در افغانستان

مصاحبه با ملالی جویا: ایالات متحده امریکا پدرخوانده بنیادگرایی اسلامی در منطقه است

هاروارد انترنیشنل ریویو، ۱۰ اپریل ٢٠١١

Malalai Joya in the Western Washington University

هاروارد انترنیشنل ریویو: وضعیت افغانستان پس از سقوط طالبان چگونه است و مشخصاً در زندگی زنان چه تغییراتی رونما گردیده است؟

ملالی جویا: امریکا تحت نام مبارزه علیه تروریزم، حقوق زنان، حقوق بشر و دموکراسی به کشور من تجاوز کرد. ولی با حضور ده ها هزار نیروی خارجی نه تنها زنان، بلکه مردان افغان نیز از جنگ، تروریزم، بیعدالتی، مافیایی مواد مخدر و جنگسالاری، نا امنی، بیکاری، فقر، فساد گسترده و مشکلات زیاد دیگر رنج می برند. با آنهم اگر وضعیت زنان را با شرایط تحت سلطه طالبان وحشی مقایسه نمایم، تغییرات اندکی دیده میشود – تعداد از زنان مصروف کار و آموزش اند- چیزی که اکثرا برای توجیه اشغال افغانستان از آن استفاده می شود. در تمام مناطق بویژه در قریه ها زنان هنوز هم در وضعیت اسفبار بسر می برند.

ادامه مطلب

 

A Woman Among Warlords: Malalai Joya brings message of peace to Surf City

Joya denounces those who “mix Islam with politics and use it against the people.”

By Mary Adams Urashima, Surf City Voice, April 21, 2011

Malalai Joya with her guards in Kabul

American author Robert Fulgham said, “Peace is not something you wish for. It’s something you make, something you do, something you are, and something you give away.”

Over the last two weeks, Golden West College has hosted national and international speakers involved in the work of peace building. Viewed too often as a passive state, peace is not the absence of conflict or inactivity. Peace is complex, involved work.

And, one should be “all in” because peace building often puts people in harm’s way.

Prior to the annual peace conference on April 15, Golden West College worked with the Los Angeles-based Afghan Women’s Mission to host Malalai Joya on April 8, one of the few women to be elected to the new parliament of Afghanistan. Prior to her rare appearance in Huntington Beach, she spoke at Harvard University, and afterward in Washington D.C.

Read more...

 

Speaker Discusses Situation in Afghanistan

She said she believes that her view of the war in Afghanistan is one that the American government does not want the public to know.

By Flora Lethbridge-Cejku, Staff Writer , The Point News, April 19, 2011

Malalai Joya in St. Marry's college
Malalai Joya, former member of the Afghan Parliament, speaks to student about the current situation in Afghanistan. (Photo by Katie Henry)

This past Wednesday, Malalai Joya, former member of the Afghan Parliament and an accomplished writer and activist, came to the College to give a talk about the current situation in Afghanistan. Also the author of Woman Among Warlords: The Extraordinary Story of an Afghan Who Dared to Raise Her Voice, Joya was expelled from the Afghan Parliament after she denounced members of the assembly for being “warlords and drug smugglers.”

Read more...

 

مصاحبه خانم سجیه کامرانی با ملالی جویا

تلویزیون آریانا افغانستان، ١٧ اپریل ٢٠١١

در جریان سفر پانزده روزه ملالی جویا به امریکا جهت معرفی چاپ جدید کتابش "زنی در میان جنگسالاران"، خانم سجیه کامرانی از تلویزیون آریانا افغانستان تلفنی مصاحبه ای با وی انجام داده که به تاریخ هفدهم اپریل ٢٠١١ پخش شد.

ادامه مطلب

 

خانم وژمه فروغ، ملالی جویا به تو و امثالت یک عمر درس انسانیت میدهد

خودت و سایر خانم‌های ویترین امریکا در این ده سال تمام نیرو و انرژی تان را در خوش خدمتی به امریکا و جنایتکاران وطنی مصرف نموده اید

خالده نوید ـ‌ کابل، ګران افغانستان، ١٦ اپریل ٢٠١١

بدنبال موج اعتراضات وسیع مدافعان آزدی و عدالت در امریکا علیه رد ویزه ملالی جویا به آنکشور؛ «صدای امریکا»‌ یک گزارش مغرضانه و مصاحبه برنامه شده‌ای را در صفحه انترنتی‌اش زیر عنوان «تقاضای بازنگری صدور ویزه به ملالی جویا» (پنجشنبه، ٢٤ مارچ ٢٠١١) منتشر نمود. «صدای امریکا» به مثابه حنجره دولت امریکا کوشید به تصور خام شان ملالی را بی‌اعتبار جلوه دهند، جویاییکه در شرایط کنونی رساترین و کوبنده‌ترین صدا علیه دولت دست‌نشانده کابل و باداران امریکایی شان محسوب می‌شود. در ادامه‌ی مطلب مصاحبه دیکته شده‌ای نیز با خانم وژمه ‌فروغ صورت گرفته که هر جمله آن قابل مکث است. من چون از خانم وژمه شناخت نزدیک دارم و مثل دیگر زنان فعال افغان همه روزه شاهد نشست و برخاست مشکوک او با سفارت و مقامات امریکایی هستم، خواستم نکاتی را در مورد مصاحبه‌اش تذکر دهم.

ادامه مطلب

 

Iconic human rights activist takes aim at America

Recent studies reveal that two-thirds of Americans are opposed to the occupation of Afghanistan.

RT, April 16, 2011

Malalai Joya was nixed from her post in the Afghanistan parliament for critiquing the government, but now the celebrated advocate for women’s rights is saying that she's angry at the US—despite their allegations of bringing democracy to her home.

Those efforts, she says, have been more disastrous than fruitful.

Read more...

 

Afghanistan's Che Guevara is a Woman

Interview with Malalai Joya

Shirin Sadeghi, New America Media, April 15, 2011

postcard of the events

New America Media's Shirin Sadeghi interviews revolutionary Afghan activist Malalai Joya, (named by Time magazine as one of the 100 Most Influential People in the World) about her new memoir, A Woman Among Warlords, and the on-the-ground situation in Afghanistan, including those Rolling Stone images of U.S. soldiers posing with the corpses of Afghan civilians. 

Read more...

 

رابرت دریفوس: یک روز با ملالی جویا

اگر شرایطی را که او تحت آن فعالیت میکند فقط مشکل بنامیم حقیقت را کتمان کرده‌ایم

رابرت دریفوس، مجله نیشن، ١٤ اپریل ٢٠١١
مترجم: سمیر

جویا در حال سخنرانی در امریکا

چنانچه دیده میشود، یک رابطه مستقیم بین خیزش های دنیای عرب و ایران و وضعیت بسیار ناگوار در افغانستان وجود ندارد. در افغانستان که به علت سه دهه جنگ به ویرانه مبدل شده، ایالات متحده امریکا و ناتو آنرا اشغال نموده و تحت حاکمیت جنگ سالاران فاسد و سیاست مداران معامله گر قرار دارد، فعالین انقلابی و طرفدار دموکراسی با یک مشکل اضافی دیگر نیز مواجهند: بر خلاف مصر اینجا فرهنگ استفاده از فیس بوک، تویتر و سایر شبکه های اجتماعی وجود ندارد، در اکثر مناطق این کشور نه برق وجود دارد و نه وسایل الکترونیک.

ولی تمام این ها ملالی جویا را از تلاش باز نمیدارد.

ادامه مطلب

 

Robert Dreyfuss: A Day with Malalai Joya

I spent yesterday with Malalai, in southern Maryland where she had a speaking engagement at St. Mary’s College

By Robert Dreyfuss, The Nation, April 14, 2011

Malalai Joya speaks in the USA (Photo by Dylan Kelley)

There’s not a straight line between the revolts sweeping the Arab world and Iran and the far more difficult situation in Afghanistan. Devastated by three decades of war, occupied by the United States and NATO, and ruled by corrupt warlords and political wheeler-dealers, revolutionaries and pro-democracy activists in Afghanistan face an additional challenge: unlike, say, Egypt, there’s no online culture of Facebook, Twitter, and other social networking sites, and in many areas there is neither electricity nor electronic devices.

But that isn’t stopping Malalai Joya.

Read more...

 

Anti-war and human rights advocate speaks out

She advocates that justice seeking individuals should demand that Secretary of Defense Robert Gates and other authorities be questioned.

By Jamie Corpuz, The Western Sun, April 13, 2011

Malalai Joya sign her book for supporters
Malalai Joya has survived four assassination attempts. (Western Sun photo by Jamie Corpuz)

In 2010 she was hailed by Time Magazine as one of the most influential people in the world. In that same year she was listed in Foreign Policy Magazine’s annual list of the “Top 100 Global Thinkers.” She has survived four assassination attempts.

Her name is not a household name in the west, but in the Middle East her name ignites passions in the hearts of rebels and resonates outrage among war profiteers. Malalai Joya, a former parliamentarian exiled from her elected position in Afghanistan, spoke at Golden West College in Huntington Beach, California Friday, April 8. She is a long way from home.

Read more...

 

A champion for Afghan women: On hearing Malalai Joya

Malalai Joya has stood up to them all. She is unafraid. You look into her eyes and fear melts away.

By Ed Felien, The Rag Blog, April 12, 2011

Malalai Joya in a protest in Los Angeles

MINNEAPOLIS -- I met the bravest person in the world Friday night, April 1, at St. Joan of Arc Church in South Minneapolis when I heard Malalai Joya speak.

She’s about five feet tall with a soft voice and a backbone as strong as steel. She was expelled from the Afghan Parliament (after being, at 26, the youngest person ever elected) because she “insulted” both the Afghan opium warlords and the U. S. government for supporting the corrupt leadership of Hamid Karzai.

There have been four assassination attempts on her life. The Taliban hate her because she organizes women’s groups and schools for girls.

Read more...

 

Malalai Joya speaks and marches at peace protest in San Francisco

Human rights activist and former Afghan MP Malalai Joya spoke at and marched in a peace protest. She is on a speaking tour of the United States and was initially denied a visa.

Steve Rhodes, Demotix.com, April 11, 2011

Malalai Joya in peace march in San Francisco
April 10, 2011: Malalai Joya delivering speech to protesters in San Francisco peace march. (Photo by Steve Rhodes)

Human rights activist and former Afghan MP Malalai Joya spoke at and marched in a peace protest. She is on a speaking tour of the United States and was initially denied a visa.San Francisco, USA 10/04/2011

Former Afghan MP Malalai Joya spoke at an rally against wars in Dolores Park in San Francisco. She then led the over mile long march. She had spoken the previous night about her experience working for human rights in Afghanistan.

Read more...

 

The Failure of the United States in Afghanistan

An Interview with Malalai Joya: The US is god-father of Islamic fundamentalism in the region

The Harvard International Review, April 10, 2011

Malalai Joya in the Western Washington University

Harvard International Review: How has Afghanistan changed since the fall of the Taliban? In particular, how have women’s lives changed?

Malalai Joya: The US invaded my country under the banner of the war on terror, women’s rights, human rights, and democracy. But even with the presence of tens of thousands of troops, not only women—also Afghan men—suffer from war, terrorism, injustice, the rule of drug mafia and warlordism, insecurity, joblessness, poverty, unprecedented corruption, and many other problems. While it’s true that the women’s rights situation may have improved when you compare it with the barbaric regime of the Taliban—some women now have jobs and education—it is used to justify the occupation. In most places, particularly in the villages, the condition of women is still like a hell.

Read more...

 

ملالی جویا و نه سال حضور نظامی ناتو در افغانستان

ملالی جویا تصویر کلیشه ایی جهانیان از زن افغانستان را پریشان کرده است.

آوای زن, ۹ اپریل ۲۰۱۱

Malalai Joya

ملالی جویا را سال  ها پیش در سفرش به اروپا ملاقات کردم. دیدار کوتاه بود و فرصتی برای صحبت و تبادل نظر نبود. بعد از آن چند بار به سفارش نشریات مختلف با او تلفنی مصاحبه کردم و با پی گیری نوشته  ها وفعالیت  هایش بیشتر با او آشنا شدم. بالاخره چند ماه پیش در سفر مجدد جویا به استکهلم فرصت دیدار دست داد. به محل قرار که رسیدم ایستاده بود و مشغول تماشای ویترین مغازه ایی. بی خیال و آرام. به طرفم که برگشت دیدم هنوز همان ملالی است با چشمانی درخشان و هشیار که نشان از جانی شیفته دارد. حالا 32 ساله است. هنوز شعرهای شاملو را از حفظ می خواند. بی باکی و عشق پایان ناپذیرش به مردم افغانستان و آگاهی اش در مورد تاریخ، مسائل و رنج  های کشورش احترام برانگیز است.

مثل همیشه دلداری ام داد که نگرانش نباشم. در معرض تهدید دائمی است و زندگی اش در جابجایی برای حفظ امنیت می گذرد. هر دو نگاهی به زنان سرخوش جوانی که در میز بقل نشسته بودند انداختیم و ناخودآگاه موضوع بحث مان به نقش سوئد، حضور نظامی در افغانستان و سکوتِ به علامت رضایِ جامعه ی سوئد کشیده شد.

حالا دیگر تنها جنگ سالارها و طالب ها دشمنت نیستند! خیلی  ها می خواهند ساکت باشی! خروج نیروهای نظامی از افغانستان برای همین سوئدی های «صلح طلب» هم دیگر به صرفه نیست!

ادامه مطلب

 

Malalai Joya On Ending the Afghan War

Sonali Kolhatkar interviews Malalai Joya on Uprising Radio

Uprising Radio, April 7, 2011

Malalai Joya with Sonali Kolhatkar

Malalai Joya, former member of Parliament in Afghanistan, spoke with Uprising host Sonali Kolhatkar on April 7, 2011, about the war in Afghanistan. Joya is the author of “A Woman Among Warlords.”

Watch a video of the interview here:

Tags: Videos

Read more...

 
More Articles...

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 41