Header3.jpg
Joya Photos
Joya's Book
Login FormMournful Compatriots!

Malalai Joya, October.24, 2017

attact

I know you are exhausted with the words of “condolence”, “sorrow” and “condemning”, especially when every time, you listen it from main suspects of the present misery situation in country. Instead of saying condolence, we must give hands together and struggle with unity, to come out of this horror house, because we have no other way for coming out of present disastrous situation.

read more

 

هموطنان سوگوار!

ملالی جویا، ۲ عقرب ٦ ١٣٩

Malalai Joya

میدانم که از شنیدن کلمات «تسلیت»، «غم‌شریکی» و «محکوم کردن با شدیدترین الفاظ» خسته شده‌اید بخصوص که آن را از عاملان اصلی نگون‌بختی‌های جاری در کشور باربار شنیده‌اید. دیگر نباید تسلیت گفت بلکه برای رهیدن از این وحشتکده باید متحد و یکدست شده مبارزه کنیم چون جز این راهی برای بیرون رفت از وضعیت فاجعه‌بار کنونی میسر نیست.

با اعلان «استراتژی جدید امریکا برای افغانستان» که پیام اصلی آن تشدید جنگ و جنایت در وطن ما بود، روزهاست که شاهد جویبار خون در افغانستان هستیم که قربانیان آن همه نادارترین و تیره‌روز ترین مردم عام ما اند. نه کدام سرباز اشغالگر امریکایی کشته می‌شود، نه مزدوران خاینش و نه هم بستگان آنان. خون صدها هموطن معصوم ما روی آن مقامات پوشالی و روشنفکران وجدان‌خفته را سیاه نگهمیدارد که برای این استراتژی کف بر دهان آورده در مدح آن تیوری‌تراشی کردند.

ادامه مطلب

 

هفت اکتوبر روز اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو

ملالی جویا، ۱٦ میزان ٦ ١٣٩

Malalai Joya

هفت اکتوبر روز اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو، یک روز شوم در تاریخ ماست که پیامدهای فاجعه‌ باری برای وطن و مردم ما داشت که دامنه‌آن با گذشت شانزده سال ادامه دارد و هر روز ابعاد خونین‌ تر و تراژیک ‌تر بخود می ‌گیرد. اشغال کشور ما توسط امریکا و ناتو آغاز فصل جدید جنگ‌های خونین امریکا بود که دامنه آن به عراق، سوریه، لیبیا، یمن، اکراین و غیره کشانیده شد که میلیونها انسان بی‌گناه کشته شدند و معلوم نیست که چه خلقهای‌دیگری هدف بعدی خواهند بود.

امریکا و متحدانش زیر نام «مبارزه علیه تروریزم» و «رهایی زنان افغان»‌وطن ما را اشغال کردند، اما با گذشت یک و نیم دهه نه تنها طالبان قوی‌ تر، خونخوار تر و هار تر گردیدند بلکه وطن ما طعمه طاعون جنگسالاری، داعش، مافیای مواد مخدر و فساد گردیده زنانش نیز در دوزخ سوزانی کباب می‌شوند. امروز میهن ما سیاه ‌ترین و مکدر ترین روزهای تاریخش را سپری می‌ کند و بخصوص جوانان امید ‌باخته ‌اش راه فرار می‌جویند.

ادامه مطلب

 

7th October is the occupation day of Afghanistan

Malalai Joya, October.8, 2017

merzulang

7th October is the occupation day of Afghanistan by USA & NATO, it is one of the worst days in our history that its consequences had disastrous impact for our people and country, which is also continuing after 16 years and everyday it is getting bloodier and more tragic. Occupation of Afghanistan by USA & NATO was beginning of a new phase of US bloody war and its amplitude dragged Iraq, Syria, Libya, Yemen, Ukraine etc., that killed millions of innocent people and not known yet how much more nations will be targeted further.

In the name of “War against terrorism” and “Afghan women freedom” USA and its allies occupied our country, but after passing one and half decade Taliban not only got more powerful, more blood thirsty and cruel, but also our country became plague bait of warlords, ISIS, drug mafia and corruption and its women also getting roasted in burning hell. Today our country is going thru its most macerated and the blackest days of its history and especially its hopeless youth are finding ways to escape.

read more

 

Let us stand by the people of Mirzawlang with solidarity and struggle!

Malalai Joya, Augest.15, 2017

merzulang

Once again, the most ill-fated and forgotten of our compatriots were brutally massacred by the Taliban and ISIS murderers. The whole country mourns again. Taliban and ISIS brutes, who kill and commit the most vicious anti-human acts with cries of “Allahu Akbar” (God is great), are the uncontrollable crusade created by colonizers and religious fascists of the region, all to attain their dark aims in the region by using them like bloodhounds.

With attacks on ethnic and sectarian minorities, these mercenaries of the infamous Pakistani, Iranian, US, and Arab countries, are attempting to sink Afghanistan into another disaster, but luckily, solidarity across the country against this conspiracy of national traitors shows that our people have gained this awareness to not easily fall into this trap of colonialism and reactionary, even though their wing is broken and they cannot fly to the peaks of freedom and justice just yet.

read more

 

با همبستگی و مبارزه مردم مظلوم میرزااولنگ را تنها نگذاریم!

ملالی جویا،۱۹ اسد ٦ ١٣٩

Malalai Joya

یکبار دیگر تیره‌روزترین و فراموش‌شده ترین هموطنان ما در میرزااولنگ مورد قتل‌عام وحشیانه ددمنشان طالبی و داعشی قرار گرفته مردم سراسر کشور ما در سوگ فرو رفتند. طالبان و داعشیان که با شعار «الله اکبر» خون می‌ریزند و به سبعانه‌ترین اعمال ضدانسانی متوسل می‌شوند، همه لشکر بی‌اراده و جهل‌پرورده استعمار و فاشیست‌های دینی منطقه اند که برای اهداف شوم آنان همچون سگان شکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با حمله بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، مزدبگیران دولتهای منفور پاکستان، ایران، امریکا و عربستان می‌کوشند افغانستان را در فاجعه دیگری غوطه‌ور سازند، اما خوشبختانه احساس همبستگی سراسری در برابر این توطئه‌های خاینان ملی نشان داد که مردم ما به آگاهی‌های معین دست یافته دیگر به آسانی در جال استعمار و ارتجاع اسیرشدنی نیستند هرچند امروز بال شان شکسته و عجالتا توان پرواز بر قله‌های بلند آزادی و عدالت را ندارند.

ادامه مطلب

 

Peace-Event Berlin - Malalai Joya, Afghanistan, activist, writer, frm. politician

youtube, May.30, 2017

 

Malalai Joya: One woman standing against warlords

The New Arab, May.16, 2017

Malalai Joya interview with the new arab

Exclusive interview: Malalai Joya, the former Afghan parliamentarian, tells The New Arab that education is key to empowering the people who need it most.

"The resistance of the people is the real hope," says Malalai Joya, a fearless human rights activist and a former member of the Afghan parliament.

She was speaking in Rome about the threat faced by human rights defenders around the world. But she hardly spoke about her struggle, and more about that of all Afghans fighting discrimination and oppression.

"The European countries are deporting Afghans back," she says. "But many of them have only two ways in front of them: to became drug addicted, or to join the Islamic State group or Taliban who pay $600 per month for their fighters.

read more

 

Malalai Joya: Disaster in Afghanistan the result of US-NATO 'war on terror'

Green Left Weekly, May 6, 2017

Malalai Joya Italin tour 2017

Joya was elected to Afghanistan’s National Assembly of Afghanistan from 2005 until early 2007. She was dismissed from her seat for denouncing the presence of warlords and war criminals in theAfghan Parliament.

read more

 

27th and 28th April, odious days of our history!

Malalai Joya, 27 April, 2017

rakat yar

“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”

How well it has been said. Yes, we can have a just and transparent future, if we settle accounts with the past. Otherwise, we will witness the repeat of history, maybe in a worse fashion.

Although many years have passed since the dark days of 27th and 28th April, our people still suffer from the terrible nightmare of those days. A large number of the perpetrators of these days still rule over our people, and continue their fascism with a change in their appearance, but not in their nature. The root cause of all the disasters in Afghanistan, from poverty to domestic violence against women, illiteracy, unemployment, drug addiction, drug mafia, refugee crisis, tribal, regional, and linguistic divisions, and tens of others, lie in the wounds of this corrupt and decaying history.

read more

 

هفت و هشت ثور دو روز شوم در تقویم ما

ملالی جویا،٢۷ ثور ٦ ١٣٩

Malalai Joya

چه خوب گفته اند «ملتی که تاریخ نخواند و از آن عبرت نگیرد محکوم به تکرار آن است.»

بلی ما زمانی می‌توانیم که یک آینده شفاف و عادلانه داشته باشیم که با گذشته تسویه حساب بی‌گذشت صورت بگیرد در غیر آن شاهد تکرار تاریخ حتی به شکل مفتضح‌ترآن خواهیم بود.

هر چند سالیان سال از سیاهروزهای هفت و هشت ثور می‌گذرد با آنهم امروز مردم ما از کابوس وحشتناک آن رنج می‌برند و هنوز هم جمع وسیعی از عوامل این دو روز فجیع بر سرنوشت مردم ما حاکم بوده به فاشیزم شان با تغییر فزیکی و شعار متفاوت از گذشته اما با عین ماهیت ادامه می‌دهند. ریشه این همه فجایع در افغانستان از فقر گرفته تا خشونت علیه زنان، بی‌سوادی، بیکاری، اعتیاد، مافیای مواد مخدر، مهاجرت، دامن زدن به تضادهای قومی، سمتی، لسانی وده‌ها بلای دیگر در وجود این زخم‌های فاسد و گندیده تاریخ نهفته است.

ادامه مطلب

 

We condemn Trump and the U.S. for dropping their largest non-nuclear bomb on Afghanistan!

Malalai Joya, 16 April, 2017

rakat yar

The use of the so-called “Mother of all Bombs," the biggest non-nuclear bomb in the U.S. arsenal, on the Achin district of Nangarhar is a warning to the people of Afghanistan that the U.S. is ready to use its deadliest weapons to prolong their presence in the region.

The claim that the target of this bomb was ISIS is a lie because, I believe, the U.S. does not truly want to see the destruction of the Taliban, ISIS, and Al Qaeda in Afghanistan. Rather, it has contributed to nurturing this deadly virus in our country all these years.

Read More

 

آزمایش بزرگترین بمب غیر اتمی امریکا زنگ خطری برای مردم ما

ملالی جویا،٢۷ حمل٦ ١٣٩

Malalai Joya

آزمایش بزرگترین بمب غیر هسته‌ای امریکا در ولسوالی اچین ننگرهار، زنگ خطری برای مردم افغانستان بود که نشان می‌دهد امریکا برای ادامه حضورش در منطقه حاضر است به خطرناکترین سلاح‌هایش نیز چنگ اندازد.

ادعای هدف قرار دادن مواضع داعش توسط این بمب، یک دروغ محض است چون به نظرم عملاً دولت امریکا نه تنها خواهان نابودی طالب و داعش و القاعده نیست بلکه طی این همه سال‌ها باعث تقویت این ویروس‌های کشنده نیز شده است.

ادامه مطلب

 

رُستاق نماد اتحاد، همبستگی و مبارزه

ملالی جویا،٢۷ حمل٦ ١٣٩

Malalai Joya

اعترضات الهامبخش اهالی شریف ولسوالی رُستاق تخار را تعقیب کرده از ایستادگی آنان در برابر جنگسالاران وحشی و ستم نیرو گرفته به شهامت و اتحاد و مبارزه برحق آنان درود گرم می‌فرستم. در ضمن من خود را در سوگ شهادت ویس‌الدین مسلم، فرزند صدیق رستاقیان شریک دانسته به خانواده و مردم ستمکش آن دیار طغیان‌گر تسلیت عرض می‌کنم.

تظاهرات حق‌طلبانه مردم سربلند رُستاق که با اشتراک هزاران تن از ملیت‌ها و اقشار مختلف راه‌اندازی گردیده بود، لرزه بر اندام خاینان و ستمکاران زورگو و جبار انداخته مایۀ مباهات هر انسان آزاده گردیده است. شما در عمل نشان دادید که اگر بدور از مرزبندی‌های کثیف قومی و زبانی و سمتی مشت‌های خود را علیه خاینان گره کرده بر خواست‌های جسورانه خود پافشاری کنیم، قادریم تفنگ و ماشین جنگی زورگویان پلشت را ناکاره ساخته آنان را وادر به تسلیم سازیم.

ادامه مطلب

 

Let us turn this Women’s Day to the day of the freedom of women from oppression and discrimination!

Malalai Joya, 11 March, 2017

rakat yar

On this International Women’s Day, I wish all the women of the world, and especially the suffering women of my country from the bottom of my heart. While progressive and struggler women around the world are celebrating this day, to not just exchange their experiences, but to also take bigger practical steps towards uprooting all kinds of violence and discrimination against women, Afghan women are deprived of their most basic rights and face barbarism and cruelties every day. Islamic fundamentalists have driven half of our society towards disaster with their medieval and misogynist mindsets, and their US and Western masters shamelessly misuse the Afghan women’s sufferings for their devious and war monger plans.

While the criminals and Ikhwanis in our country have learned to show a handful of sold-out women as proof of their support for women, but their nature is no different from the Taliban and ISIS. These days, even traitorous Gulbuddinis, whose long history of acid attacks on the girls of Kabul and other such acts are still fresh in the memory of our women, are trying to portray themselves as advocates of women’s rights so they can better fulfill their new role for their US masters in the puppet government.

read more

 
More Articles...

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 43