Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsطوفان خشم ملت ایران کشتی شکسته رژیم ستمکار «ولایت فقیه» را درهم می‌کوبد!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا، ۱۷ جدی ٦ ١٣٩

Malalai Joya

با آغاز سال نو میلادی شاهد موج همگانی اعتراضات خیابانی گستردۀ توده‌های دربند ایران علیه رژیم سفاک خامنه‌ای - روحانی بودیم که شهر های مختلف ایران را در بر گرفت. این خیزش مردمی نویدبخش برای تمامی آزادیخواهان سراسر دنیا بوده و آرزو می‌کنیم فریاد آزادیخواهانه علیه حاکمان مستبد به ثمر نشسته، ایران از لوث بنیادگرایان آخوندی پاک گردیده مردم شریف و ستمکش آن کشور بعد از چهار دهه استبداد خونین به آزادی و دموکراسی رسند.

شعارهای تظاهرکنندگان از قبیل «مرگ بر دیکتاتور/ نترسیم، نترسیم ما همه با هم هستیم / چپاول، گرانی، زمان سرنگونی / نه میر می‌خواهیم نه رهبر نه بد می‌خواهیم نه بدتر / خامنه‌ ای روحانی دشمن مردمانی» وغیره... بیانگر اوج نفرت و انزجار مردم از رژیم ددمنش آخوندی می‌باشد و رساننده آنست که خلق ایران دیگر تحمل استبداد، غارتگری، جهالت و فساد آخوندها را نداشته بهر صورتی می‌خواهند بساط این ننگ بشریت برداشته شود.

من به نمایندگی از مردم ستم‌ دیده افغانستان حرکت وحشیانه جلادان حاکم بر ایران علیه تظاهرات‌ کننده‌ گان و قتل بیش از ۲۰تن و بازداشت صدها تن را محکوم نموده همبستگی خویش را با مبارزان راه راستین عدالت و انسانیت اعلام می‌دارم.

امیدوارم ملت مبارز ایران فریب شعار های کاذب ترامپ و ترامپ‌ ها علیه دولت فاشسیتی ایران را نخورند چرا که مداخله خارجی‌ ها و بخصوص امریکا در هر کشوری، ارمغانی جز وحشت، بربریت، کشتار و تباهی نداشته است. از تجربه تلخ کشورهای تحت ستم چون عراق، سوریه، لیبیا، افغانستان وغیره... باید آموخت که هرگز با اتکا به نیروهای اشغالگر و خارجی نمیتوان به ارزش‌ هایی چون آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی رسید، مگر اینکه مردم متحدانه علیه ستمگران برخاسته تحت پرچم یک نیروی مترقی و مردمی سرنوشت خویش را خود بدست گیرند. نیروهای پیشرو و عدالتخواه ایران باید در چنین شرایطی متحد شده نگذارند عناصر و نیروهای مرتجع و بیگانه‌ پرست تحت هر نامی جنبش مردم را به کجراه کشانیده ناکام سازند.

من از راه دور دستان پرتوان تک تک زنان و مردان مبارز و ضد رژیمی ایران را فشرده به شهامت و استواری شان درود می‌ فرستم. من معتقدم ملتی که متحدانه برای خواستهای برحق برخیزد، حتما پیروز شدنیست. مبارزه شما، مبارزه ماست، پیروزی شما در حقیقت باعث شکستن ستون فقرات بنیادگرایان حاکم منطقه به شمول افغانستان خواهد گشت.

من یقین کامل دارم که ملت شریف ایران با این همه دلیری‌ ها، حماسه‌ سازی ها وهمبستگی شان علیه آخوندهای اصولگرا و اصلاح‌ طلب، که هیچ تقاوت ماهوی باهم ندارند، الی سرنگونی دستگاه جبار و ننگین «ولایت فقیه» آرام نمی‌نشینند و آن روز حتماً رسیدنی است که این موجودات عصر حجری را به زباله دان تاریخ بسپارند.

با درود های بی‌‌ پایان