Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsرُستاق نماد اتحاد، همبستگی و مبارزه

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا،٢۷ حمل٦ ١٣٩

Malalai Joya

اعترضات الهامبخش اهالی شریف ولسوالی رُستاق تخار را تعقیب کرده از ایستادگی آنان در برابر جنگسالاران وحشی و ستم نیرو گرفته به شهامت و اتحاد و مبارزه برحق آنان درود گرم می‌فرستم. در ضمن من خود را در سوگ شهادت ویس‌الدین مسلم، فرزند صدیق رستاقیان شریک دانسته به خانواده و مردم ستمکش آن دیار طغیان‌گر تسلیت عرض می‌کنم.

تظاهرات حق‌طلبانه مردم سربلند رُستاق که با اشتراک هزاران تن از ملیت‌ها و اقشار مختلف راه‌اندازی گردیده بود، لرزه بر اندام خاینان و ستمکاران زورگو و جبار انداخته مایۀ مباهات هر انسان آزاده گردیده است. شما در عمل نشان دادید که اگر بدور از مرزبندی‌های کثیف قومی و زبانی و سمتی مشت‌های خود را علیه خاینان گره کرده بر خواست‌های جسورانه خود پافشاری کنیم، قادریم تفنگ و ماشین جنگی زورگویان پلشت را ناکاره ساخته آنان را وادر به تسلیم سازیم.

خیزش و پیگری شما باعث شد که چوچه جنایتکار زمان گرگ علی بازداشت گردد، اما با شناختی که از دولت مافیایی متشکل از خاینان ملی دارید، اگر بر مبارزه تان پافشاری نکنید، او به آسانی دوباره و سالم از چنگ عدالت فرار خواهد کرد. تا مجازات این خاین کثیف نباید عرصه را رها کنید.

شما مردم غیور همان‌گونه که در گذشته پیرم‌قُل‌ها، سبحان‌قُل‌ها و شیادان دیگر را مجبور به فرار ساخته بودید این بارهم با قاطعیت تان مطمئنا قادر خواهید بود که خاینان ملی و قاتلان فرزندان غیور تان را خوار و ذلیل ساخته شاخ زورمداری شان را بشکنانید. آنان از اتحاد و همبستگی شما در هراس اند، نگذارید غداران با ویروس قومگرایی در صفوف تان رخنه کرده جنبش پاک و پرخلوص تانرا از مسیر منحرف و تضعیف نمایند.

من با تعظیم و آموختن از روحیه بلند عدالت‌خواهانه و همبستگی نمونه رستاقیان، در کنار شما ایستاده غریو جان‌بخش تان را به هرگوشه کشور و جهان خواهم رساند. هرچند رسانه‌های مزدور صدای پرخروش شما را انعکاس ندادند، اما مطمین باشید که اکثریت مردم باوجدان و شرافتمند سراسر کشور با شما اند و از داعیه شما پشتیبانی می‌کنند.