Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsبا استناد بر گزارش سازمان ملل متحد (یوناما) در مورد تلفات غیر نظامیان درافغانستان

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا، ۲۷ دلو١٣٩٤

Malalai Joya

اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو که تحت نام «حقوق بشر» و «دموکراسی» صورت گرفت، عملا باعث تشدید جنایت و وحشت علیه مردم بی‌دفاع ما طی ۱۵ سال گردید که هموطنان معصوم غیرنظامی‌ما به شمول زنان و کودکان قربانیان اصلی آن بوده اند.

هرچند میزان واقعی تلفات غیرنظامیان در کشور همیشه پنهان نگهداشته شده است، اما تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) که به تاریخ ۲۵ دلو ۱۳۹۴ انتشار یافت می‌رساند که ۲۰۱۵ خونین‌ترین سال طی یک و نیم دهه گذشته در کشور بوده است. بنابر این گزارش طی این سال حدود یازده‌هزار تن قربانی گشته اند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۴۵ تن کشته و حدود ۷ هزار و ۴۶۰ تن دیگر مجروح شده اند. همین ارقام به خودی خود دردناک اند بگذریم از اینکه بر آمار ملل متحد نیز نمی‌توان اعتماد داشت چون این نهاد منحیث چوبدست امریکا، همیشه ارقامی پایین‌تر از واقعیت ارایه داشته هزاران قربانی دست جنگسالاران ستمکار و اربکی‌های سفاک مشمول آمار آنان نبوده است.

چنانچه در گذشته بارها قتل‌عام صدها هزار هم‌میهن مظلوم ما توسط عساکر اشغالگر را محکوم نموده بودم باز مکرراٌ می‌نویسم که بمباردمان های کور هیتلری نیروهای خارجی، هدف قرار دادن مراسم خوشی مردم ما، بی‌حرمتی به اجساد کشته‌شدگان و هزاران خیانت نیروهای امریکایی و ناتو را مردم و تاریخ ما نه می‌بخشند و نه فراموش خواهند کرد.

طالبان وحشی و جاهل که با حملات کور انتحاری و ددمنشی شان کشورما را به خاک و خون کشانیده اند خود منحیث آله دست امریکا، پاکستان و انگلستان عمل نموده و با آنهمه شعارهای ضدغربی، عملا زمینه‌ساز حضور دایمی جلادان امریکایی در افغانستان گشته اند.

از زمان اشغال امریکا و ناتو تا امروز خواست اصلی مردم ما اجرای عدالت بوده است، اما تجربه پانزده ساله ثابت ساخت که تا وقتی اشغالگران خارجی خاک ما را ترک نگویند و مزدورکان داخلی شان به زور مردم خلع قدرت نگردند در کشور ما نه تنها عدالت تامین نخواهد شد که روزتاروز عمیق تر در بحران و خون و بدبختی فرو می‌رود.