ملالی جویا، ۸ حوت١٣٩٤

Malalai Joya

رژیم پلید و ستمگر ایران که در توفان خشم مردمش گرفتار است، یکبار دیگر با راه‌اندازی «انتخابات» مسخره، می‌کوشد به عمر ننگینش بیفزاید. در کشوری که جلادان و دژخیمان انسانیت در قدرت اند و هر لحظه زنان و مردان ستم‌ستیز در زندانها شکنجه و اعدام می‌شوند، انتخابات بی‌معنی و خیانت است. در مورد ماهیت ارتجاعی و ضددموکراتیک «انتخابات»‌ رژیم سفاک «ولایت فقیه» همین کافیست که خامنه‌ای دجال‌صفت اعلان می‌کند که «منتقدان رژیم آزادانه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند اما حق کاندید شدن ندارند»!

سران رژیم و بخصوص سرجنایتکار آن کشور خامنه‌ای که سخت از پوسیدگی رژیم نامبارک‌اش در هراس اند، طی هفته‌های گذشته تلاش زیادی کردند که با فریب و نیرنگ مردم را پای صندوق های رای بکشانند تا بر دستگاه غدر و فساد شان مشروعیت بخشند. اما در کشوری که همه درهای آزادی بسته اند، راه‌اندازی انتخابات مضحکه‌ای بیش نیست.

من به مردم و نیروهای عدالتخواه و پیشرو ایران باور دارم که با زدن دست رد به سینه یک رژیم خونخوار و مستبد، این نمایشات مسخره آنرا بی‌اعتبار می‌سازند.

در افغانستان اسیر بنیادگرایی و اشغال، شاید تنها یک مشت جواسیس رژیم پلید ایران از جنس سیدعیسی حسینی مزاری و جمعی از روشنفکران مزدبگیر «واواک» این نمایشات کریه را جدی گرفته برایش تبلیغ کنند، اما من همراه با تمامی عناصر آگاه افغانستان تنفر خود را از آن اعلان می‌دارم. مردم ایران باید بدانند آنگونه که «انتخابات»های رسوای افغانستان برای مردم ما جز بدبختی و سیهروزی پیامدی نداشت، صحنه‌سازی های بیشرمانه رژیم تیوکراتیک و آدمخوار آخوندی نیز جز تمدید سلطه داعشیان برسراقتدار در آن کشور چیز مثبتی برای مردم غرق مصایب آن در قبال نخواهد داشت.

مردم ایران تنها زمانی می‌توانند به بهروزی و آزادی و دموکراسی واقعی برسند که تحت پرچم یک نیروی مردمی و پیشرو، بساط این دولت قرون‌وسطایی و معامله‌گر و فاسد را یکبار و برای همیشه با زور بازوان شان برچینند.

ملالی جویا