Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsاجازه ندهیم که خون فرخنده‌ها پایمال بنیادگرایان جاهل گردد!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا، ۲۸ حوت١٣٩٤

Malalai Joya

به تاریخ ۲۸ حوت ۱۳۹۴ یک سال از زجرکش شدن فرخنده توسط یک مشت جاهل و وحشی به اتهام واهی قرآن سوزی گذشت. فاجعه‌ای که نه تنها افغانستان بلکه جهان را تکان داد.

در تمام این مدت دولت پوسیده، فاسد و پوشالی ع وغ قضیه را زیر کشیده و مجرمین اصلی این وحشت تا کنون به جزای اعمال شان نرسیده و تعدادی از محرکان اصلی هنوز آزاد به رذالت‌پیشگی شان ادامه می‌ٔدهند. دلیل واضح این بی‌غوری اینست که تمامی جلادان و ستم‌پیشگان خاین که طی بیش از سه دهه عامل تیره‌روزی ملت و بخصوص زنان بوده اند در دولت مافیایی و بوگرفته تجمع کرده اند و از چنگ و دندان از شرکای جرم شان حمایت می‌کنند.

تا زمانیکه جنایتکاران و وطنفروشان در قدرت باشند هرگز نمیتوان انتظار داشت که عدالت و حقوق زن در این کشور تامین گردد.

تا وقتی اکثریت زنان کشور ما آگاه، متشکل و وارد میدان پیکار عدالت‌خواهانه و پیشرو نشوند هرگز نمیتوان به دهشت حاکم علیه زنان خاتمه داد. وظیفه و دَین هر فرد آزاده، انساندوست و باوجدان است که آرام ننشسته با مبارزه پیگیر و خستگی‌ناپذیر از خون شهید فرخنده و فرخنده‌های بی‌نام و نشان وطن که در آتش جهل و خرافات و مردسالاری و بنیادگرایی می‌سوزند پاسداری نموده برای تحقق عدالت و انسانیت در وطن ما تلاش ورزند.

ملالی جویا