Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsدزدان و قاتلان، واعظان «ثبات» و «حراست» می‌شوند!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا, ۲۷ جدی ۱۳۹۴

Malalai Joya

خاینان کابینه فاسد کرزی که نسبتاً از خوان قدرت و چپاول بدور مانده اند این بار دور استخوانی به نام «شورای حراست و ثبات افغانستان» حلقه زده اند. این شورای بوگرفته متشکل از افراد جنایتکار و پلیدی چون سیاف، قانونی، بسم‌الله خان، اسماعیل خان، ارغندیوال، رحیم وردک، عمرداودزی، صادق مدبر، رؤف ابراهیمی وغیره.. می‌باشد که هیاهو راه انداخته بصورت مسخره قیافه ملی بخود می‌گیرند. این روباه‌صفتان از وضعیت کنونی کشور می‌نالند درحالیکه خود مسبب اصلی کشانیدن وطن و مردم ما به حالت زار امروزی اند.

مردم ما بارها شاهد کله به کله شدن سران تنظیمی جهت منافع شوم تنظیمی، مالی و شخصی شان بوده اند اما نام اتحادهای شیطانی شانرا دفاع از ملت می‌گذارند. اما دیگر سنگ و کلوخ کشور هم گواهی می‌دهند که این غداران و چاکران بیگانگان خود عامل وضعیت فاجعه‌بار امروزی کشور بوده اند که طی چند دهه با حمایت اربابان خارجی شان برسرنوشت مردم تیره‌روز ما حاکم بوده و مصروف خیانت، جنایت، وطن فروشی، زراندوزی، فساد، ستم بر زنان، قاچاق موادمخدر، غصب زمین وغیره ... می‌باشند.

از آنجاییکه این خاینان هر کدام نوکر یک کشور بوده و هرکدام می‌کوشد مقام بالاتری را نسبت به دیگری کسب کند، اتحاد های شان معمولا عمری نداشته چند روز بعد از هم می‌پاشد. ثانیا چون ملت با اینان نیست، مجبورند به زورمداری و دالر و صاحبان خارجی شان اتکا کرده چند صباحی به حیات ننگین شان ادامه دهند.

در کنار این شورای ترشیده، یکی از فاسدان خودفروخته دیگر به نام انوارالحق احدی نیز با جمعی پلیدتر از خودش «اپوزیسیون» را اعلام نمود. او که تا چندماه قبل برای اشرف غنی گلو پاره می‌کرد، حال چون به کرسی مناسب نرسیده یکباره راه ترکستان در پیش گرفته حتی با فاشیست‌های وحشی‌ای چون مولوی قلم‌الدین که زمانی رییس اداره ترسناک «امربالمعروف» طالبان بود اتحاد می‌بندد. این شیادان حزبی را اعلان نموددند که بصورت منزجرکننده‌ای نام بلندبالای «حزب جبهه نوین ملی افغانستان» را نیز بر آن گذاشته اند که معلوم نیست اینبار زنجیر غلامی کدام کشور دیگر را به گردن انداخته به میدان آمده است.

خلاصه بین حکومت مافیایی و فاسد فعلی و حکومت پوشالی کرزی هیچ تفاوتی وجود ندارد و تمامی سران شورای کنونی که در پس پرده حامد کرزی آنان را رهبری می‌کند، خاینانی اند که کشور ما را به منجلاب اشغال و تروریزم، فساد، ناامنی، بدبختی و وضعیت ابتر امروزی سوق داده خود عامل عمده بی‌ثباتی و وحشت و بربریت بوده اند.

تا سیاف‌ها، قانونی‌ها، بسم‌الله‌ها، اسماعیل‌ها، ارغندیوال‌ها، رحیم وردک‌ها، داودزی‌ها، مدبرها، ابراهیمی‌ها، کرزی‌ها و دیگر لعنت ‌شده های تاریخ ما بر سرنوشت ملت حاکمیت دارند، این وطن روز خوشی و آرامش را نخواهد دید، پس دست به دست هم دهیم که این کثافات را به جایگاه واقعی شان به زباله‌دان تاریخ بسپاریم.