Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsدرود و تعظیم به زنان قهرمان و شرافتمند کوبانی!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا, ۹ عقرب ۱۳۹۴

Malalai Joya

اول نوامبر مصادف است با روز جهانی همبستگی با کوبانی. خیزش زنان مبارز کوبانی علیه وحشیان داعشی، با آنهمه قهرمانی و جانفشانی مبارزان کورد در صفحات تاریخ بشریت با خط زرین رقم خورده است.

حمایت و همبستگی با شیر زنان و مردان دلیر و آزاده کوبانی و روژاوا، وظیفه هر فرد و نیرویی است که به انسانیت، آزادی و دموکراسی متعهد است و علیه ارتجاع و بنیادگرایی می‌رزمد.

رزم‌آوران کوبانی در این مبارزه برحق و بزرگ علیه وحشی‌ترین لشکر جهالت و جنایت تنها نیستند. من نیز به نمایندگی از زنان رنجدیده افغانستان دستان پرتوان شانرا به گرمی فشرده در کنار آنان قرار دارم.

نبرد کوبانی در برابر تروریزم و افکار ضدبشری داعشی در واقع بخشی از پیکار مردم افغانستان است که بیش از چهار دهه می‌شود که از این ویروس کشنده رنج می‌برند.

کوبانی به مثابه دژ تسخیر ناپذیر انسانیت سرمش راهیان عدالت و آزادی در سراسر جهان می‌باشد. کوبانی به جهانیان به اثبات رسانید که اگر زنان آگاهانه و مصممانه برخیزند، هیچ نیرویی ولو حمایت ابرقدرتها و ثروتمندترین کشورها را باخود داشته باشد قادر نیست در برابر عزم راسخ و پیکار حماسی آنان ایستادگی نماید.

ملالی جویا

کابل - افغانستان