Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsسقوط قندوز، تف دیگری به روی حکومت وحشت ملی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا, ۱۰ میزان ۱۳۹۴

Malalai Joya

خبرهای دردناک وحشت و خونریزی و سیهروزی مردم در قندوز قلب هر افغان باوجدان را جریحه‌دار می‌سازد. من خود را در ماتم جانکاه مردم مظلوم این ولایت شریک دانسته به خاطر از دست دادن عزیزان شان تسلیت می‌گویم.

سقوط قندوز به دست لشکر وحشی طالبان نه تنها انتهای پوسیدگی و شاریدگی نظام پوشالی و مافیایی وحشت ملی را نمایان ساخت بلکه رساننده آنست که حاکمیت خاینان ملی و نوکران امریکا و غرب در کشور، وطن ما را به سوی روزهای سیاهتر و خونین‌تری سوق داده است. مقامات نامحترم ارگ‌نشین هم به جای شرمساری و استعفا از مقام شان، به عوامفریبی و رذالت مصروف اند و با ساختن کمسیون بر این افتضاح شان سرپوش می‌گذارند.

طالبان این غلامان آی.اس.آی طی ۱۴ سال از برکت اشغال افغانستان توسط امریکا و متحدینش عملا به شکل مستقیم و غیر مستقیم درین نظام ضد مردمی در کنار برادران همفکر تنظیمی شان در قدرت سهیم بودند. امروز هم اینان در تبانی با رده‌های بالایی حکومت دزدان دست به پیشروی های کنونی زده اند.

طفل افغانستان نیز دیگر می‌داند که خالق و احیا کننده پدیده‌ شوم طالبان امریکا بوده که از طریق پاکستان آنان را تجهیز، تمویل و تربیه نموده و به سرنوشت مردم ما حاکم ساختند. امریکا با تمویل و تجهیز تروریست‌ها و انتقال جنگ به شمال افغانستان تلاش دارد که منطقه را غرق بدامنی ساخته و به کشورهای آسیای میانه و روسیه تروریست صادر نماید.

نکته دردناک در قضیه قندوز اینست که تعدادی از جنگسالاران پلید چون عطا، امان‌الله گذر، الماس، بسم‌الله و نظایر شان از آب گل‌آلود ماهی گرفته برای مردم قندوز اشک تمساح می‌ریزند درحالیکه همه می‌دانیم که این ستمگران خاین با فساد و چپاول و ستمگری‌های شان در برابر مردم زمینه رشد طالب و داعش را مساعده ساخته اند. طالبان و جمعی از قومندانهای جهادی از نظر ماهوی هیچ تفاوتی نداشته هردو خاین و نوکربیگانه و خونخوار اند. مردم قندوز هم که سالها تحت سیطره بربریت قومندانان جهادی بسر برده اند، امروز از دوسو رنج می‌کشند و به تباهی سوق داده می‌شوند.

مسلح سازی باندهای غارتگر تنظیمی زیرنام اربکی و غیره، خیانت به ملت است. تاوقتی مردم ما خود برای زدودن زنجیرها از جسم و جان شان متحد و یکصدا نشوند، نباید از عناصر معلوم‌الحال و خاین کوچکترین انتظاری داشت. تنها راه نجات کشور و ملت ما در وحدت، مبارزه و همدلی شان نهفته است تا از این منجلاب نجات یافته و به استقلال، صلح، آزادی، دیموکراسی وعدالت اجتماعی واقعی رسند.