موجوديت ملالى جويا در دوره جارى تقنينى تعليق شد

دوشنبه - 31 ثور 1386 ، 12:10

چاپ

ملالى جويا اين فيصله ولسى جرگه را يک دسيسه خواند

مکيه منير و زبيربابکرخيل، آژانس خبرى پژواک، ٣١ ثور ۱۳۸۶ – ۲۱ می ۲۰۰۷

کابل - موجوديت ملالى جويا در ولسى جرگه، به تاريخ ٣١ ثور به اکثريت آراى جرگه مذکور در دوره کنونى تقنينى بحالت تعليق قرار گرفت.

جويا که نماينده گى مردم ولايت فراه را در ولسى جرگه مينمايد، به دليل اظهارات غيرمسؤولانه و توهين اعضاى شوراى ملى در گفتگو ها با رسانه ها، با اين عکس العمل مواجه گرديد.

جويا چند روز قبل در مصاحبه با تلويزيون طلوع، شوراى ملى کشور را طويله خانه خطاب نموده بود.

در نشست امروزى ولسى جرگه، همچنان تصميم گرفته شد که اظهارات جويا در مصاحبه با تلويزيون طلوع، جنبه جرمى دارد و بايد به ارگان هاى عدلى و قضايى معرفى گردد.

به اساس اصول داخلى جرگه مذکور، رئيس ولسى جرگه ميتواند تا يک عضو را براى يک روز و اعضاى جرگه با اکثريت آراء ميتوانند، براى دو روز و يا از دوره مکمل تقنينى شوراى ملى خارج نمايند.

حاجى محمد محقق، نماينده مردم کابل در نشست امروزى ولسى جرگه، اظهارات جويا را يک خيانت دانست.

وى افزود: ((جويا کرامت انسانى را زير پا نموده، بايد عضويت اش لغو شود.))

همچنان نصرالله صادق زاده نيلى عضو ديگر ولسى جرگه، اظهارات جويا را يک فريب خواند و خواستار شناساى کسانى گرديد که جويا براى آنها کار ميکند.

وى گفت: ((جويا اعضاى شوراى ملى را به چشم حقارت ديده، به تمام ملت توهين کرده زيرا ما نماينده گان مردم هستيم.))

نيلى همچنان گفت که بايد به جويا اجازه خارج شدن از کشور داده نشود و تا زمانيکه محکمه سرنوشت وى را تعيين نکرده باشد، تمام کشور هاى دوست افغانستان به جويا ويزه ندهند.

به همين ترتيب شمارى از وکلا ميخواستند که يک کميسيون در ولسى جرگه تشکيل شود تا در مورد جويا فيصله نمايد.

بعضى از وکلاء همين امروز، خواهان تعيين سرنوشت جويا بودند و ميگفتند که وى قبلا نيز در گفتگوى هايش، بعضى از چهره را توهين نموده است.

محمد يونس قانونى، رئيس ولسى جرگه در مورد اخراج ملالى جويا از جرگه مذکور، اظهار نگرانى نمود.

وى گفت که يک وکيل نبايد چنين کارى را انجام دهد که با همچو عکس العمل ها مواجه شود.

اما ملالى جويا اين فيصله ولسى جرگه را يک دسيسه خواند.

موصوفه به آژانس خبرى پژواک گفت: ((من ميخواهم تا نقاب را از چهره هاى کسانى دور کنم که به بهانه ديموکرات به پارلمان آمده اند.))

جويا افزود: ((اين اظهارات من يک حلقه از سخن هاى است که من در لويه جرگه، ابراز کرده بودم.))

وى همچنان گفت که در جرگه امروزى نيز، ميخواست تا چيزى هاى زيادى بگويد، اما کسى برايش اجازه نداد.

استاد جعفر کوهستانى، استاد پوهنځى حقوق پوهنتون کابل، خارج ساختن ملالى جويا را از دوره تقنينى شوراى ملى، يک تصميم بجا ميداند. وى به آژانس خبرى پژواک گفت که هيچ کسى حق ندارد تا از طريق رسانه ها به کسى توهين نمايد.

وى گفت که در نظام مردم سالارى ابراز نظر حق هر کسى است، اما نه نظرى که جنبه اصلاحى نداشته باشد.

گفتنى است که مشرانو جرگه نيز، روز گذشته با نشر يک اعلاميه، اظهارات اخير جويا با رسانه ها را توهين شخصيت هاى ملى دانسته و خواهان تحقيق در مورد گرديده بود.