Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsسخنرانی ملالی جویا در تظاهرات دادخواهی برای شهید فرخنده

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا، ١٤ سرطان ۱۳٩٤

به تاریخ ١٥ سرطان ۱۳۹۴ (۶ جولای ۲۰۱۵)، «حزب همبستگی افغانستان» با راه اندازی تظاهراتی در شهر کابل، علیه تصمیم محکمه استیناف و عدم رسیدگی جدی حکومت وحشت ملی بر دستگیری و مجازات عوامل اصلی قتل وحشیانه فرخنده اعتراض نمود. درین تجمع ملالی جویا نیز شرکت نموده طی نطق کوتاهی عزمش را برای دادخواهی پایدار از خون معصوم فرخنده ابراز نمود. متن کامل سخنرانی وی را در ذیل نشر می‌کنیم:

با تشکر از دوستان حزب همبستگی افغانستان که از من دعوت کردند تا همصدا با آنان در راهپیمایی امروز برای دادخواهی از خون معصوم فرخنده که حال دولت مافیایی و فاسد هم بر آن پا میگذارد شرکت نمایم.

به نظر من وحشت حیوانی در برابر فرخنده شهید یک امر تصادفی نه بلکه از قبل برنامه‌ریزی شده بود و در عقب این جنایت دستان ناپاک تیکه‌داران دین و جنایتکاران زن ستیز بوده تا مردم ما و مخصوصا زنان را مرعوب ساخته و جنایات دهه هفتاد شان را در اذهان مردم زنده سازند.

از دولتی که خودت متشکل از جنایتکاران و خاینان سه دهه گذشته است و ضدزن ترین و خونریزترین عناصر در آن جمع شده اند، انتظار نباید داشت که شرکای جرم شانرا که فرخنده عزیز ما را پرپر کردند به سزای اعمال شان برسانند. این دولت فقط وظیفه دارد که بر جنایات پرده افکند. اما بر مردم ماست که آرام ننشسته جامه خونین فرخنده شهید را پرچم آزادیخواهی ساخته تا آخر برای عدالتخواهی مبارزه و تلاش نمایند. فقط با فشار های وسیع مردمی میتوانیم از خون شهید فرخنده پاسداری نموده به عدالت برسیم.

من دوازده سال قبل اعلان نموده بودم که امریکا خاینان و جنایتکارانی را بر مردم ما حاکم ساخته که کشور عزیز ما را به سوی فجایع عمیق تر سوق میدهند، و متاسفانه امروز می‌بینیم که افغانستان شدیدتر از دوران قرون وسطایی طالبان در خون، ماتم، بدامنی و حاکمیت مافیا و فساد میسوزد و عدالت بصورت هیتلری آن زیرپا میشود. زنان افغانستان هنوز در جهنم سوزان بسر میبرند و فرخنده شهید فقط یک نمونه آنست که خون نجیبش به ناموس هر هموطن شریف و باوجدان ما بدل شده است، اگر نتوانیم این خون را پاس داشته عدالت را تامین کنیم، درین وطن آخرین میخ بر تابوت عدالت کوبیده شده روزهای سیاهتری را شاهد خواهیم بود.

به نظرمن با تسلیت گفتن ها به خانواده ماتمدار فرخنده و فرخنده ها دردی را دوا نمی‌کند، فقط در میدان عمل و با مبارزه و ازخودگذری می‌توانیم خاینان حاکم را خوار و ذلیل ساخته انتقام خون فرخنده را از درندگانش بستانیم. اگر به این هدف نرسیم، هر روز فرخنده دیگری در آتش جهل و بربریت آدمخواران بنیادگرا این نوکران دست به سینه امریکا، پاکستان، ایران و غیره کشورها خواهند سوخت.

دفاع از فرخنده دفاع از هر خواهر و مادر افغان است، دفاع از فرخنده، دفاع از شرافت و وجدان ملت است، دفاع از فرخنده دفاع از زن ستمکش افغان است که فغانش همه روزه از هر کنج کشور بلند است. آنانی که بیتفاوت از کنار این خون میگذرند، در واقع انسانیت شانرا زیر سوال قرار میدهند که ممکن قربانی بعدی خواهر و مادر خود شان باشد.

در خاتمه به خانواده های داغدار وطن خود تعهد می‌سپارم که همیشه در کنار آنان بوده لحظه‌ای آرام ننشسته مشترکا به مبارزه علیه جنایتکاران حاکم در کشور و در دفاع از استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت با قبول هر خطر ادامه خواهم داد.

ملالی جویا

Malalai Joya