Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsملالی جویا در برنامه «به عبارت دیگر» تلویزیون فارسی بی.بی.سی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

تلویزیون بی بی سی فارسی، ٢٠ حمل ١٣٩٢ ـ ٩ اپریل ٢٠١٣

این برنامه در طول هفته پنج بار از تلویزیون فارسی بی.بی.سی. بازپخش خواهد شد