Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translations

شیردخت وطن با جنایت سالاران مصاف میدهد

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 20 March 2008 16:23

چوکره های قبیله ‌گرا افسار پاره میکنند!

بهرام کاژبن، کابل پرس، ۲۰ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

در جوامع قبیلویی انسانهای قبیله گرا، بنابر درک تبارگرایانه شان خود را مجبور و مکلف میدانند که از خوانین قبیله شان با هر ابزار ممکن دفاع کنند. خان قبیله برای شان بمثابه الهه های ذهنی شان مقدس و بی عیب است. فکر میکنند که منافع، اهداف، آرمانها و افکار شان طراویده شده از تفاله های جویده شده خوانین قبیله شان است، و بقای شان به نشخوار آن تفاله های سل کننده، وابسته است. شاید هرچند گاهی از وضعیت و حالت همیشگی شان رنج ببرند، فقط حاکمیت فرهنگ قبول و ترس از خان قبیله همه راه های بیرون رفت را برایشان بسته است. قبیله و تبار غیر از خود شان، اگر خوانین قبیله شان بخواهد، در یک چشم بهم زدن، ولو بعد از هزاران جنگ های خونین هم باشد، دوست تلقی میشود و دوست ها هم به یک چشم زدن به دشمن های آشتی ناپذیر تبدیل میشوند.

ادامه مطلب

 

ملالی جويا و فرومايه گان اخوانی

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Wednesday, 19 March 2008 18:34

روزيکه ملالی جويا در مصاحبه با تلويزيون آريانا و با مسکينيار مصاحبه انجام داد همه کس ميفهميد که آتش را يکبار ديگر در دل ربانی، سياف، دوستم، خليلی و برادران مسعود و شرکايش در ميدهد

معصوم مشايع، افغان جرمن آنلاین، ۱۹ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya addressing anti-war rally in Canada
ملالی جویا در کانادا

در سايت اخوانی های جنايتکار و وطنفروشان بيمايه (سرنوشت) شخصی زير نام مستعار (نصير خالد) از تورنتوی کانادا دشنامنامۀ را، به نام زنی مبارز شخصيت بين الملی افغانستان به نشر سپرده که دل خواننده را هر چند مخالف ملالی جويا هم باشد به درد ميآورد و يکبار نه صد بار به چنين قلم های شيطانی نفرين ميفرستد. اين نوشته با اغلاط املايی و انشايی فراوان را ميشود به يک آدم بيسواد و فاقد خرد نسبت داد.

روزيکه ملالی جويا در مصاحبه با تلويزيون آريانا و با مسکينيار مصاحبه انجام داد همه کس ميفهميد که آتش را يکبار ديگر در دل ربانی، سياف، دوستم، خليلی و برادران مسعود و شرکايش در ميدهد و خواب خوش را بر آنان حرام ميسازد. البته تنها ملالی جويا نيست که خواب جنايتکاران، مجرمين جنگی و مافيای بين المللی قاچاق هيروين و سنگ های قيمتی را حرام کرده است و در حقيقت هم مردم افغانستان و هم جامعۀ بين الملل از دست اين نطفه های شيطان به داد آمده اند.

ادامه مطلب

 

مـلالی جــــــویا شا یسته ترین کاندید مدیریت موسسۀ حقوق بشر در افغانستان

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 06 March 2008 05:47

بمناسبت روزبا شان زن درجهان

عبدالجلیل جمیلی، افغان - جرمن آنلاین، ۱۶ حوت ۱۳۸۶ – ۶ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

بمنا سبت این خجسته روزیکه جهان انسانیت به نام محروم ترین وزجر دیده ترین وقربانی شده ترین

طبقۀ از نسل بشر یعـنی زن عنوانش کرده و تاریخ بشریت را رقم میزنند و میخواهند از حداقـل حقوق انسانیش که آزاد زیستن وآزاد تصمیم گرفتن و آزاد سرنوشت ساختن برای خود واجتماعش میباشد، مبارزه کنند با کما ل افتخار کاندید بودن افغان دخت واقعاً مجاهد ومبا رز شهیر وطن ملالی جویا را برین مقا م شا یستـــۀ در خور کفا یت و اهلیتش در افغا نستان – که به اساسات واقعی دین مبارک اسلام و شعایر ملی و مردمی ما و جامعۀ سالم انسانی مطابقت کامل دارد بمیدان میگذارم.

ادامه مطلب

 

به ملالی جویا

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 05 February 2008 06:23

و فریاد تو! پیغام درد اسیران ستم و پژواک عصیانگری بود

زرلشت آصفی - سویس، سایت گفتمان، ۵ فبروری ۲۰۰۸

Malalai Joya
ملالی جویا در کانادا

دوران ما، دوران کوچ و غربت آزادگی و هجرت آدمیت از سر زمین انسان است، پول و قدرت چنان بر اوج سر زمین آزادگی سایه گسترده، که در سایه ی آن شرافت انسان مات و مبهوت است.

دوران ما، دوران حراج وجدانها و حکومت نیرنگهاست. «کمر خارکش بیابان (حقیقت) را سنگینی پول بشکسته» بیداد، داد را بدار آویخته و نعش آزادی و آزادگی، در عمق گور های جمعی و قهر ظلمت مدفون است.

دیریست که دگرباره شب سیاه دامن گسترده و در تاریکی آن اهریمنان باهم در آمیختند، زهدان تاریکی آبستن نطفه های شیطانی شد، و شب زائید آشوب، فتنه و غوغا را در خانهء مردم خیل دیوان شبخون زدند و سنگر بسته، و در معبد نماز های دروغین، در سر زمین قحطی انسانهای راستین، یکبار دگر پیمان خیانت بستند.

ادامه مطلب

 

مکثی بر مشورت های خانم (فرشته حضرتی)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 11 January 2008 06:34

ملالی جویا در سنگر گرم میان آتش و خون شب اش را به یکجا و روزش را به یک جا میگذراند و شما در سویدن پشت میکروفون مشغول شنیدن اختلافات سلیقه ای روشنفکرانه هستید.

ملیحه ترکانی، سایت گفتمان، ۱۱ جنوری ۲۰۰۸

Malalai Joya ملالی جویا در کانادا

اخیرا در سایت های انترنتی نوشتۀ بنام مشورت های با خانم ثریا بهاء و نادیا فضل از قلم خانم فرشته حضرتی به نشر رسیده است. این نوشته با لحن تعجب انگیزی از کرده های ایشان، به «رادیوی پیام زنان» افغانستان به شکل مبالعه آمیزی قلم فرسایی شده و بی‌انصافانه در یک مورد و بدون موجب پای یکی از مبارزین خوشنام و سپر مطمئن مردم افغانستان خانم ملالی جویا بمیان کشیده شده و چنان وانمود نموده اند که نشریات افغانستان به بد گویی ازین مبارز نستوه ادامه میدهند که گویا ملالی جویا قهرمان فحش و دشنام است. («...خوبست بروید بدنبال خانم ملالی جویا تا رسانه ها شما را هم به قهرمان دشنام وفحش دهنده هرنام بدل کنند...»)

ادامه مطلب

 

ملالی جویا، وکیل آزادی‌خواه و صلح طلب مردم افغانستان در ونکوور

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Wednesday, 05 December 2007 06:39

وی به دعوت دو نهاد «کارگران بی. سی علیه جنگ» و ‏‏«جنگ را متوقف کنید» به کانادا سفر کرده‌است

هادی ابراهیمی، هفته نامه شهرگان، دسامبر ۲۰۰۷

Malalai Joya
ملالی جویا در کانادا

ملالی جویا، وکیل آزادی‌خواه و صلح طلب مردم افغانستان در مجلس، به دلیل شهامت و از خود گذشتگی در دفاع از حقوق زنان و مردان کشورش و افشاگری علیه نمایندگان طالبان در مجلس، نمایندگی‌اش به حالت تعلیق درآمد.

جویا در سفر‌ خود به کانادا، به جلب افکار عمومی نسبت به وضعیت مردم افغانستان می‌پردازد و تاکنون سخنرانی‌‌ها، کنفرانس‌ها و مصاحبه‌های فراوانی در همین ارتباط انجام داده‌است.

حضور وی در مدرسه ابتدایی شهر پورت مودی بریتیش کلمبیا نیز در راستای همین اهداف بود که می‌خوانید.

ادامه مطلب

 

گزارشی از سفر ملالی جویا به فنلاند

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 04 December 2007 10:17

ارسالی حضرت ظریفی،

راه برون رفت این اسـت که سـکوت نکنیم، سـکوت ما در برابر جنایت هایی که بر علیه مردم به عمل می‌آید، بدتر از جنایت اسـت

Malalai Joya Finaland
ملالی جویا در پارلمان فنلاند

به تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۷ ملالی جویا در شـهر تامپره کشـور فنلاند بنا به دعوت UNIFEM Finland (سـازمان صندوق حمايت از حقوق زنان سازمان ملل ـ فنلاند) در جلسـه‌ئی متشـکل از فنلاندی ها و افغان ها شـرکت ورزیده بودند.

وی طی صحبتی ـ به زبان انگلیسی ـ در مورد وضع کشـور، نابسـامانی ها و مشـکلات زندگی مردم، فجایع انجام شده توسـط بنیادگرایی، خطراتی که از تسـلط قوماندان سـالاری و مجرمین جنگی متوجه کشـور اسـت یاد آور شـد.

ادامه مطلب

 

گفت وگوی «شهروند» با ملالی جویا

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 04 December 2007 07:27

مهمترین مسئله داشتن دولتی مستقل، از مردم و در خدمت مردم است

گفت و گو: نیاز سلیمی، شهروند، ۴ دسامبر ۲۰۰۷

Malalai Joya addressing anti-war rally in Canada
ملالی جویا در کانادا

ملالی را که نگاه می کنید انگار خود افغانستان است، شکننده، اما ایستاده و پر خروش. صدایش آنقدر آرام است که گاهی به سختی شنیده می‌شود اما مفهوم کلامش صریح است و بی‌تعارف. ملالی متولد ۲۵ اپریل ۱۹۷۸ است.

در هنگام تولد پدرش که دانشجوی طب بود در جنگ با نیروهای شوروی یک پایش را از دست داد. در چهار سالگی به همراه خانواده اش به ایران گریخت و در کمپ پناهندگان افغان ساکن شد. پس از آن خانواده به پاکستان نقل مکان کرد و دوران تحصیل او در آن کشور گذشت. در نوزده سالگی پس از پایان دوره ی دبیرستان به تدریس در کلاس های مبارزه با بیسوادی برای زنان افغان در کمپ پناهندگان پرداخت و در سال ۱۹۹۸ به افغانستان برگشت.

ادامه مطلب

 

«جنگ علیه تروریزم» یک مضحکه است

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 25 September 2007 12:17

مصاحبه السا راسبک Elsa Rassbach با ملالی جویا جوانترینرهبر سیاسی و مدافع حقوق زن در افغانستان در مورد سفر اخیرش به آلمان از ۱۸ تا ۲۲ سپتامبر ‏۲۰۰۷‏

زی نت، ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۷
ترجمه: حکیم نعیم

Malalai Joya
ملالی جویا در برلین

ملالی جویا که ۲۹ سال عمر دارد جوانترین فردیست که به پارلمان افغانستان انتخاب شده است. او یکی از ۶۸ زنی است که با گرفتن دومین رای بلند در بین کاندیدان از زادگاهش فراه در سال ۲۰۰۵ به ولسی جرگه راه یافت. اما زمانی که او در پارلمان بر ضد بنیادگرایان و جنگ سالاران سخن گفت، وکالتش به تاریخ ۲۱ می ۲۰۰۷ تا ختم این دوره پارلمان به حالت تعلیق درآمد، ملالی جویا بر علیه این تصمیم پارلمان به ستره محکمه افغانستان اعتراض کرده است.

ملالی جویا زمانی به شهرت رسید که در سال ۲۰۰۳ در لویه جرگه قانون اساسی علیه سلطه جنگ سالاران صدای اعتراضش را بلند کرد. پس از این حادثه، چهار بار از سوء قصد جان به سلامت برد و فعلاً هر باری که در داخل افغانستان از یک جا به جای دیگر سفر میکند، مجبور است چادری بپوشد و توسط محافظان مسلح حفاظت شود.

ادامه مطلب

 

سلامم برتو ای جویا

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sunday, 23 September 2007 00:00

اهداء به خواهر باشهامت میهن خانم ملالی جویا

شاعر: دوکتور محمد رضاء بهمنش
Joya سلامم برتو باد، ای خواهر میهن،
بتو ای ازخراسان ، قهرمان برخاسته، ای دختر روءیا!
فدای عشق و ایمانت شوم،
ملالی، ای زن دانای بیهمتا!
ملالی، ای رادزن، ای دخترمیهن!
ملالی ای زن بینا، زن پرجرئت و دانا، زن جویا!

بنازم برتو ای خواهر،
بتو ای تارک منراوصدها همچومنرا شاهوار افسر.
توئی انگشتر ناموس ما را، ای زن والاگهر، والاترین گوهر.

ادامه مطلب

 

Page 4 of 5