1 تو ملالی جویا هستی
شمس قادری, Wednesday, 04 January 2017
2 ملالی نيست تنها، ملت است اين
کمباور کابلی, Tuesday, 21 August 2012
3 ملالی جويا و تهديد فزاينده جهاد فروشان!
کمباور کابلی, Monday, 10 August 2009
4 سلامم برتو ای جویا
دوکتور محمد رضاء بهمنش, Sunday, 23 September 2007
5 مرد میدان
ماریه, Wednesday, 22 August 2007
6 مپندار اینکه تنهایی
هنگامه, Tuesday, 14 August 2007
7 جویائی با شعور
زولال هروی, Saturday, 14 April 2007
8 بی باكتر بخوان!
م. نبرد, Monday, 01 January 2007
9 فـریاد خنـده‌ی زخمی
اسد محبی, Wednesday, 16 August 2006
10 آواى گرم
ف طاهری, Wednesday, 12 July 2006
11 مـلالـی جان!
رحیمه توخی, Sunday, 14 May 2006
12 ملالی
اسد, Saturday, 03 December 2005
13 اسطورهء دوران
سردار, Wednesday, 17 August 2005
14 دختر خورشید
فاروق فارانی, Wednesday, 10 August 2005
15 دخت آفتاب
ن-پ-حشمت, Friday, 01 October 2004
16 به ملالی جویا - ملالی روزگارم
هاشمی, Friday, 03 September 2004
17 صدای آشنا
قرضی, Thursday, 25 December 2003