«پشتیبانی خود را از نماینده شجاع ومنتخب مردم دلیر فراه اعلام ميداريم»

په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون، ۱۰ می ۲۰۰۶

Movie Clip
فلم سخنان جويا و حمله بر وي
(۱۷ ثور ۱۳۸۵)
WMV - 20.1MB - 24:51Min

فدراسیون سازمانهای پناهنده گان افغان در اروپا (فارو) اتفاق و رویداد روز ۷ می در مجلس شورا را نه تنها مایه شرمساری آنعده از نماینده گان این مجلس میداند، که میخواهند صدای عدالت خواهان و عدالت پسندان را در گلو خفه نمایند و این عملکرد را بدور از شان و منزلت مردم ما دانسته که در رسانه های جهان هنوز از این مجلس یک نماد ستیزه گر را بنمایش میگذارد.

دادن فرصت به غوغا گران، و عدم ایجاد نظم در مجلس را نیز درضعف یا همسوئی دارالانشای مجلس تلقی مینماید. تکرار متواتر چنین صحنه ها و ندادن فرصت مناسب و قطع مکرر صحبتهای نمایندگان معترض از جمله خانم ملالی جویا نمیتواند بیانگر چیزی باشد به جز تسلط مدعیان قدرت و تمایت خواهان انحصارطلب گرد آمده در پارلمان که تحمل کمترین صدای اعتراض و مخالف را ندارند، و هر از گاهی در صدد خاموش کردن هر صدای مخالف و اعتراضی اند، حتی اگر این صدا از یک نماینده منتخب مردم هم باشد و چه بسی که این صدا از حنجره رسای یک خانم نماینده باشد. آیا در چنین فضائی میتوان تصور امکان وجود صدای اعتراض یک شهروند عادی را داشت؟

به نمایش گذاشتن عمل خشونتبار تعدادی از وکلا در مقابل سخنرانی نماینده منتخب مردم فراه، خانم ملالی جویا، بیانگر این واقعیت تلخ است که هنوز هم تمامیت خواهان قدرت و انحصارطلبان، نه تنها تحمل شنیدن واقعیت ها را ندارند بلکه نادم عملکردهای گذشته خود نیز نیستند، و چنین عملی میتواند بیانگر این حقیقت باشد که هنوز هم اگر در دست آنها بجای ظرفهای آب پلاستیکی مسلسل میبود ساختمان اهدائی مجلس را مانند دوره اقتدار شان، از آدمهای حاضر در مجلس و ساختمان مجلس را چلو صاف نمیسـاختند؟

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) ضمن تقبیح این عمل غیر متمدنانه عده‌ای از نمایندگان، پشتیبانی خود را از نماینده شجاع ومنتخب مردم دلیر فراه اعلام داشته و خواهان توقف وعدم تکرار چنین سبوتاژها در آینده میباشد.

فارو اعمال خشونت و لت وکوب گزارشگر تلویزيون «طلوع» توسط تعدادی از نمایندگان جنگسالار حاضردرشورا را شدیدا محکوم نموده و خواهان پیگیری حقوقی قضیه میباشد.

هئیت اجرائیه فدراسیون
هالند - شهر لاهه