"نیروی‌های نظامی كانادایى تا وقتیكه به همكارى با ایالات متحده ادامه بدهد، پشتیبانى مردم افغانستان را بدست نخواهد آورد"

هفته نامه شهرگان، ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶

Joya in NDP Convention
جويا در کنفرانس حزب دموکراتيک نوين کانادا

محترمه ملالى جویا نماینده مردم فراه در پارلمان افغانستان در گردهمایى وكلاى حزب نیو دموكراتیك كانادا گفت: نیروی‌های نظامی كانادایى تا وقتیكه به همكارى با ایالات متحده ادامه بدهد، پشتیبانى مردم افغانستان را بدست نخواهد آورد.

خانم جویا كه یكى از سخنرانان اصلی دركنفرانس سراسرى حزب نیو دموكراتیك كانادا بود در سخنانش گفت: افغانها جایگزین کردن طالبان توسط اعضاى اتحاد شمال رابه مثابه جایگزینى یك گروه جنگ سالار ضد حقوق زن با دیگرى می دانند.

خانم جویا در مورد موضعگیرى جدید حزب نیو دموكراتیك كانادا كه تمام نیروهای نظامی كانادایى از افغانستان فورا بیرون كشیده شود، مستقیما چیزى نگفت. وى گفت مردم ما از نیروهای نظامی امریكایى به عنوان آزاد كنندگان قبول نکرده‌اند.

وى خاطر نشان نمود به سبب افشاى جنگ افروزان كه درحكومت حامد كرزى مقامات بالایى را گرفته اند تهدید به مرگ گردیده است.

خانم جویا گفت: تا وقتیكه دهشت افگنان طرفدار ومخالف ایالات متحده خلع سلاح نگردیده و از صحنه سیاست افغانستان دور نشده باشند، در وضعیت زنان افغان تغییرمثبتى نمایان نخواهد شد.

اگر كانادا و حكومت‌های دیگر واقعا بخواهند به مردم افغانستان كمك نمایند و تغییرات مثبت به‌وجود بیاورند، باید بطور مستقل عمل نمایند و وسیله‌ای جهت پیاده نمودن سیاست های غلط ایالات متحده امریكا نگردند