Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsدریچه‌ های امید افغانستان

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

بلی ملالی جویا تو با مبارزه‌ی بی‌امانت قهرمان دیگری تقدیم اجتماعت نمودی و بدین جهت برایت شادباش میگویم

عارف پوپل از ویرجینیا، کابل پرس، ۸/۴/۲۰۱۰

Guests applaud Samia and her groom, Faramarz, as they marry
فرامرز و سامعه در مراسم عروسی شان. (عکس از دیوید گل، منتشره روزنامه اندیپیندینت)

هموطنان دردمند مطلبی که باعث این نوشته شد، حاصل از شنیدن خبر تصویری راجع به ازدواج جوان افغان بنام فرامرز با دخت شریف و دردرسیده‌ی افغان بنام سامعه جان که قربانی تجاوز جنسی یک تعداد اوباش تربیت شدۀ دم و دستگاه متجاوزین به حقوق و ناموس ملت افغانستان که طبعاً با باندهای تروریستی، جنگ‌ سالاران و متجاوزین به حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی ارتباط تنگاتنگ داشتند گردید.

دوستانی که این خبر را دیده باشند حتماً مانند من و هزاران هموطن دیگر باعث خرسندی و شکرگزاری ‌شان شده است و اگر ندیده باشند بهتر است که به سایت‌هایی که این خبر را پخش نمودند از جمله بی بی سی لندن مراجعه نموده و خود قضاوت کنند. ولی تصویری که در ذهن بنده از پخش این خبر نقش بسته، سه چهرۀ تابناک را در سطح اجتماع وطن من و تو به نمایش میگذارد که مورد بحث درینجاست و آن چهره‌ها اینانند:

درین خبر تصویری اول خانم جوان، پاکدامن و نجیب افغان سامعه جان را در حین پخت و پز و بعداً در کنار شوهرش مشاهده میکنیم، سامعه جان این دختر مبارز افغان که چندی قبل در ولایت سرپل مورد تجاوز وحشیان و زورمندان گروه‌های مافیائی به قرار گفتۀ خودش هشت نفر قرار گرفته بود، خود را از قید و بند و سیستم ترس و وحشت و به اصطلاح شرم و ننگ بی‌جا و عرف و عادات ناپسند اجتماع رهانیده، تجاوز به حقوق خود را منحیث ننگ و خفت نه بلکه بحیث وسیله و صلاح مبارزه دادخواهی برای خویش قرار داده، با آواز بلند چهره‌ی کثیف این جنایتکاران و حامیان‌ شان را افشا نموده و دادخواهی بر حق خود را به گوش دولت نادولت افغانستان، جامعه‌ی مدنی به اصطلاح طرفدار حق و عدالت و مدافع حقوق بشر رسانید. با وجود اعتراض این زن مظلوم که من قهرمانش مینامم، گوش شنوایی را نه در افغانستان و نه در جهان صاحب شد ولی با این خاموشی اختیار نکردن و دریدن پرده‌ی این وحوش که بنام قوماندان، جنگ‌سالار و مجاهد دروغین که از سه دهه است در افغانستان وحشت و بربریت را در تمامی امور سرمشق کار خود ساخته‌ اند، خود بذات خود یک عمل قهرمانانه بوده و من‌ منحیث یک هموطن این عمل شریفانه سامعه جان را بخودش، فامیلش، ملت و جامعه‌ی زن دردمند افغان تهنیت و شادباش میگویم.

در تصویر بعدی با چهره‌ی جذاب، دوست‌ داشتنی و مهربان یک عیار و جوانمرد واقعی افغان که نامش فرامرز است بر میخوریم. فرامرز جوان را می‌بینیم که با یک ژست مهربانانه دستمال خود را به همسر دردمندش که هنوز هم با یادآوری از کابوس وحشتناک‌ تراژیدی زندگی‌اش اشک از رخسارش جاریست تقدیم نموده و به بیانات دردمندانه همسرش گوش فرا میدهد.

بعداً فرامرز جوان را با چهره‌ی خندان و مهربانش می‌بینیم که از درد و رنج خودش که از قصه‌ای زنده‌گی همسر عزیزش براش رخ داده، زبان میگشاید و درد و رنج خود را مانند یک بمب منفجر شده در بدنش تشبیه میکند و همین سرنوشت دردناک سامعه او را وامیدارد که با یک حرکت جوانمردانه و خودگذری تمام پیشنهاد ازدواج خود را با سامعه توسط ملالی جویا این بانی نهضت آزادی ‌خواهی زنان افغانستان عرض میدارد که البته مورد پذیرش سامعه هم قرار گرفته و این وصلت مقدس به ثمر میرسد. درینجا باز هم بیک تابوشکنی دیگر و عمل قهرمانانه‌ی جوان سنت ‌شکن افغان که مدتی را در خدمت ملالی جویا به سمت گارد محافظه وی سپری نموده بر میخوریم. این عمل فرامرز واقعاً یک عمل جوانمردانه و قهرمانانه محسوب میشود، بلی دوستان این انتخاب فرامرز در اجتماع افغانستان که تابع عنعنات، خرافات و عادات ناپسند عقب‌گرایانه میباشد و هم مقابله با اعتراضات فامیل، دوستان، اقارب و محیط ماحول فرامز کار آسانی نبوده، بخصوص انتشار این خبر در مطبوعات داخلی و خارجی وی را ممکن است در تنگنا قرار داده باشد که جهیدن از همچو موانع واقعاً سنت‌شکنی و عمل قهرمانانه است که فرامرز انجام داد.

نتیجه‌ی کلی را وقتی ارزیابی کرده خواهیم توانست که در متن خبر، خبرنگار قسمت‌هایی از بیانات ملالی جویا این قهرمان زن افغانستان، این نمونه‌ی شجاعت و استواری در امر مبارزۀ حقوق زنان افغانستان، ملالی جویا مدافع حقوق بشر و ملالی جویایی که صدای اعتراضش خیمه‌ی لویه جرگه را لرزانید، خواب خوش و راحت مرتجعین، زورمندان، جنگ‌سالاران، متهمین جنایات جنگی را در پارلمان افغانستان به کابوس وحشتناک برایشان تبدیل نمود. ملالی جویایی که با وجود توطئه‌ی قدرتمندان و خلع غیرقانونی از پارلمان لحظه‌ای آرام نه‌نشسته، در داخل و خارج کشور، هر رادیو، تلویزیون و رسانه را به سنگر مبارزه حق‌خواهی و آزادی‌خواهی تبدیل نموده و صدای بغض گرفته‌ی مردم ستمدیدۀ افغانستان در آفاق گردید. جنایت‌کاران و حامیانشان را از اروپا گرفته تا آمریکا، از پارلمان اروپا گرفته تا سنا و گانگرس آمریکا و دهلیزهای ملل متحد افشا نموده و حق‌خواهی و دادخواهی ملت افغان را با شجاعت و پشتکار به گوش ملل آزادی‌خواه جهان رسانیده است.

Faramorz, guard of Malalai Joya
فرامز به بی بی سی می گوید، به مخالفت های که با تصمیم او صورت گرفت، اعتنا نکرد

بلی در خبر ازدواج این زوج نمونه تاثیرگذاری این خانم مبارز افغان و این نماینده‌ای برحق ملت افغانستان و دادخواه‌گر قشر مظلوم زن افغانستان را مشاهده مینمائیم و این را میگویند ثمره‌ی مبارزۀ عملی یک مبارز واقعی در محیط ماحولش، نه حرافی.

بلی این خبر خوش ازدواج فرامرز و سامعه یک بار دیگر نام این الگوی شجاعت و مبارزه را زبانزد جهان ساخت و ثابت نمود که نزدیکی و هم‌صحبت بودن با ملالی جویا سطح آگاهی فرامرز را به آن حدی بالا برد که او را واداشت سنت‌شکنی نموده و نمونه و سرمشق عیاری و جوانمردی گردد. چه میدانیم که صدها و هزاران انسان دیگر از نور درخشان ملالی جویا که مستفید نشده باشند؟ و فرامزر نمونهی مستفید شده از این نور درخشنده میباشد. در مقایسه با پیروان جنایت‌کاران جنگی که چنان روزگاری بر سر سامعه و صدها زن دیگر آورده‌اند. از همین جاست که گفته‌ی مشهور بیاد میآید که میگویند.

کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ / کند همجنس با همجنس پرواز.

بلی ملالی جویا تو با رهنمائی، شفقت و مهربانی در عمل، مصدر خدمت والایی شده‌ئی، و در حرف که صدایت ناقوس مرگ بر دژخیمان جنایت‌کار است. بلی ملالی جویا تو با مبارزه‌ی بی‌امانت قهرمان دیگری تقدیم اجتماعت نمودی و بدین جهت برایت شادباش میگویم و میگویم بذری که تو و انسان‌های شریف مانند تو افشانده‌ اید به یقین که روزی ثمر داده از همین افغانستان در بند، افغانستان دیگر خواهد ساخت و به یقین که شما سه چهره‌ تابناک دریچه‌ های امید افغانستانید.

به امید آن روزها