Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsاجلاس ملالی جویا، عضو پیشین پارلمان افغانستان در پارلمان سوئد

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا در پارلمان سوئد حضور یافت و دربارۀ مسائل افغانستان، حضور نیروهای ناتو، فساد پارلمان این کشور و همچنین وضعیت اجتماعی و وضعیت زنان افغان با شرکت کنندگان سخن گفت.

گزارش: طاهر جام برسنگ، رادیوی بین المللی سوئد، ۲۴ مارچ ۲۰۱۰

Malalai Joya - Swedish Parliament

بامداد امروز ملالی جویا، عضو پیشین پارلمان افغانستان که عضویتش در این نهاد از سوی نمایندگان پارلمان لغو شده، در یک نشست صبحگاهی به دعوت شبکۀ پارلمانی مبارزه با تبعیض و خشونت های ناموسی که متشکل از نمایندگان هر ۷ حزب پارلمانی سوئد است، در پارلمان این کشور Riksdagen حضور یافت و دربارۀ مسائل افغانستان، حضور نیروهای ناتو، فساد پارلمان این کشور و همچنین وضعیت اجتماعی و وضعیت زنان افغان با شرکت کنندگان سخن گفت.

گفتگوئی کوتاه با ملالی جویا

ملالی جویا که با عنوان هائی چون شجاع ترین زن افغانستان توصیف می شود از جملۀ کسانی است که مخالف حضور نیروهای آمریکائی و ناتو در کشورش است. در گفتگوئی کوتاه که پس از نشست امروز با جویا انجام دادم از او دربارۀ حضور نیروهای سوئدی در بازسازی افغانستان پرسیدم. ملالی جویا:

«ن فکر می کنم که هشت سال کافی است که مردم درد دیدۀ ما تجربه کردند. عقیدۀ من این است که آزادی یک ملت می تواند توسط خود ملت به ثمر بنشیند. هیچ کشور خارجی نمی تواند آزادی، دموکراسی و ارزش های دیگر را به کشوری دیگر بیاورد و نمی خواهند متأسفانه. طوری که حداقل این اواخر در افغانستان و عراق تجربه کردیم. آمریکا به خاطر اهداف سیاسی، استراتژیک و منطقه ای خود به افغانستان آمد. به خاطر اهداف شومشان. و متأسفانه ناتو و چهل کشور دیگر در این هشت سال سیاست آمریکا را در کشور ما دنبال کرده اند. و سویدن که بخشی از ناتو را تشکیل می دهد به مدت هشت سال بدبختانه دولت مافیائی، فاسد و پوشالی کرزای را حمایت کرده است...»

به اعتقاد ملالی جویا افغانستان اکنون به سه دشمن درگیر است از طرفی با آمریکا که از آسمان بر سر مردم افغانستان بمب می ریزد، از سوئی دیگر طالبان که از زمین به مردم افغان حمله ور می­شوند و دستگاه بوروکراتیک دولت. ملالی جویا می گوید اگر آمریکا و متحدانش افغانستان را ترک کنند مردم این کشور با دو دشمن درگیر می شوند که پیروزی بر دو دشمن برایشان آسان تر است تا سه دشمن.