Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsاستقبال گرم از شجاع ترین زن افغانستان و کتابش در هالند

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

کانال های مختلف تلویزیون هالند پر از صدا و تصویر جویا بود.

اترخت، استقلال، ۱۳۸۸/۱۲/۱۶هـ ش - ۲۰۱۰/۳/۷م

Joya in Holland

بروزهای ۱۷ و ۱۸ فبروری ۲۰۱۰ کشور هالند میزبان ملالی جویا بود. کتاب "زنی میان جنگسالاران" که بازگو کنندۀ زندگی، پیکار ونظریات جویاست توسط یکی از مطابع ترقی پسند هالند با قطع وصحافت زیبا به چاپ رسیده بود بتاریخ ۱۸ فبروری در شهر امستردام در حالیکه عدۀ از خبرگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هالند حضور داشتند معرفی گردید. سخنرانی جویا درین محفل حاضرین را واداشت تا بپا برخیزند وبرای جویا، این پیک عدالتخواهی وسمبول آزادی بیان کف بزنند. آنشب سخن از جویا و کتابش بود و نویسندگان و سایر شخصیتهای حاضر در کنفرانس میخواستند از این شیرزن افغان بشنوند و از لحظات که با او دارند استفادۀ اعظمی کنند.

روز بعد جویا در کنفرانس مطبوعاتی که برایش برگزار شده بود اشتراک کرد. برنامه های سیاسی- خبری Netwerk, Nova و Een Vandaag متعلق به کانال های مختلف تلویزیون هالند پراز صدا و تصویر جویا بود. این شخصیت بین المللی که در افغانستان به مرگ تهدید میگردد و ناگزیر میشود به زندگی مخفی رو آورد، درمحافل ترقی پسند دنیای متمدن از احترام و اعتبار خاصی برخودار است. روزنامه ها و جراید هالند نیز با جویا مصاحبه های متعددی اجرا کردند. نظریات جویا بخصوص درین مصاحبه ها که خصوصیت عمیق تر داشت انعکاس یافته است. جویا از مردم هالند خواست تا دولت خویش را واداربه اتخاذ یک سیاست مستقل ومبتنی برخواست ملت افغان در رابطه به افغانستان سازند.

شام روز پنجشنبه ۱۸ فبروری، جویا مهمان فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) بود. فارو در شهر لاهه، جاییکه محکمۀ بین المللی عدالت ومحکمۀ بین المللی جزا مرکزیت دارند، برای این صدای رسای عدالتخواهی در افغانستان محفل ملاقات با علاقمندان اش را برگزار کرده بود. دراین محفل که در فضای افغانی برگزار شده بود جویا در مورد علت نوشتن کتابش وعکس العمل های مثبت و منفی که در برابر آن انعکاس یافته معلومات داده به سوالات حضار جواب داد. سخنهای جویا با استقبال گرم مواجه شد. در اخیر حضار با جویا عکسهای یادگاری گرفتند و نخستین جلد های هالندی زبان "زنی در میان جنگسالاران" را خریداری نمودند.