Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsگزارشی از جلسه سخنرانی ملالی جویا در هامبورگ

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا: انقیاد طلبی و تسلیم طلبی جامعه را بشدت رنج میدهد

ن. پیمان، استقلال، ۱۳۸۸/۱۱/۲۹هـ ش مطابق ۲۰۱۰/۲/۱۸م

Hamburg meeting for Joya

بتاریخ چاردهم فبروری به اساس دعوت کمیته جنبش زنان افغانستان ملالی جویا در شهر هامبورگ آمده و در جلسه ی اشتراک ورزید که به افتخار وی، جنبش زنان افغانستان برگزار نموده بود. این جلسه که از ساعت سه بعد ازظهر شروع شد، تا ساعت شش وسی شام ادامه یافت. به گفته برگزار کنندگان این جلسه بنابر یک سلسله مشکلات تخنیکی موفق نشدند که اعلامیه ها و پوستر های این مراسم را به وقت معین در شهر هامبورگ پخش نمایند. این سبب شده بود که اکثریت افغانها ی شهر هامبورگ از برگزاری این جلسه اطلاع نیابند. نکته دیگر اینکه تعداد زیادی از هموطنان ما نسبت به وضع جوی خراب قبلا عدم شرکت شان را به برگزار کنندگان جلسه اطلاع داده بودند. ولی بازهم تعداد زیادی از هموطنان ما و آلمان ها، از شهر هامبورگ وشهر های نزدیک آن در جلسه شرکت جسته و حمایت شان را از مبارزات ملالی جویا اعلام داشتند.

مجلس با سخنرانی خانم رویا از کمیته جنبش زنان افغانستان آغاز یافت. وی ضمن خیرمقدم گفتن ملالی جویا دراین جلسه، توضیحات چندی را در رابطه به معرفی این کمیته برای حاضرین داد.

وی در سخنرانی اش که بزبان پشتو بود، ضرورت برگزاری چنین جلسات را در جهت معرفی جنبش مقاومت مردم افغانستان در مقابل تجاوز بیشرمانه امریکا و قوای ناتو، مهم شمرده و ضرورت انسجام و همکاری های نیروهای ملی ومترقی را درجهت ایجاد فضای همکاری مهم شمرد. ضمنا نقش زنان را در قبال حوادث جاری کشور مورد ارزیابی قرار داد. به تعقیب سخنان وی خانم Doris Klöß یکی از هواداران جنبش زنان به زبان آلمانی به معرفی جنبش زنان افغانستان پرداخته ودرموردتوضیجاتی داد. ضمنا وی از شرکت ملالی جویا در این جلسه تشکر نموده و سوانح مختصری از زندگی وفعالیت های وی رابرای شرکت کنندگان در جلسه ارائه کردد. به تعقیب آن یک تن از اعضای کمیته دعوت ازملالی جویا با تاکید روی سیاست های اشغالگران امریکا درکشور روی وضعیت زنان مبارزات ومقاومت های شان درسی سال اخیرروشنی انداخته وسیاست زن ستیزانه اشغالگران را روشن نمود . قابل یاد آوریست که تمامی مطالب زبان فارسی وآلمانی توسط یکی ازدوستان ایرانی خانم زمان مسعودی یکتن از اعضای حزب چپ آلمان ترجمه می شد. به تعقیب این سه سخنرانی گردانندگان مراسم از ملالی جویا خواهش کردند که صحبت های چند را در مورد اوضاع افغانستان برای احضار ارئه دارند. زمانیکه ملالی جویا شروع به سخنرانی کرد. شرکت کنند گان با کف زدن های ممتد از تشریف آوری وی استقبال نمودند. ملالی جویا ضمن ابراز سپاسگزاری از دعوت کمیته جنبش زنان از شرکت کننده گان درجلسه تشکر کرده وسپس به سخنرانی اش آغار نمود. سخنرانیش را میتوان در نکات ذیل خلاصه کرد.

Malalai Joya speaks

۱- تجاوز امریکا در افغانستان گامی بزرگی در پایگاهی شدن کشور ماست. امریکاییها پس از اشغال افغانستان کوشیدند که با تکیه به نیروهای ائتلا ف شمال، طالبان را که خود مولود سیاست های استعماری آن کشور است از بین برده و با حاکمیت بی اراده ترین شخصیتی کشور ما را به دهانه نیستی قرار داده است. امریکا با سیاست های استعماری و توسعه طلبانه ی شان میکوشد هر گونه صدای آزادیخواهانه را در نطفه خاموش ساخته و با بمباران های کور، هزاران نفر از مردم بیگناه کشور ما را سربه نیست نموده است. امریکا ومتحدین شان از یکطرف صحبت از مبارزه علیه تروریسم میزنند از طرف دیگر میخواهند با طالبان مذاکره کرده و با پرداختن ملیون ها دالر پول آنها را در قدرت برگردانند، این پول زمانی برای طالبان پرداخته میشود که ملیون ها انسان در کشور ما نان شب وروزی خود را ندارند. تجربه نشان داده است که بازهم چند خائن و جنایتکار به امکانات ومقامات دست یافته و مردم بیشتر از پیش مورد ظلم و ستم قرار گیرند.

۲- کشورهای اشغالگر یکی از دلایل اصلی اشغال کشور مارا آزاد ساختن زنان از قید نظام سیاه وتاریک طالبانی بشمار میاوردند. آنها با نمایشات مضحک برای جهانیان چنان وانمود ساختند که با آمدن آنها در کشورما صلح و ثبات ایجاد شده و زنان به آزادی های کامل شان رسیده اند و برای نمایش چنان وانمود میسازند که سی درصد زنان پارلمان افغانستان را زنان تشکیل میدهند. درحالیکه اکثریت زنانی که در پارلمان هستند، بدون هرگونه اراده بوده و بهیچوجه ازخواست های زنان نمایندگی نکرده و به سیاست های زن ستیزانه جنایتکاران صحه میگذارند. به گونه ی مثال تایید و تصویب قانون تشخیصیه ی اهل تشیع را میتوان نام برد. حقوق زنان همچنان در کشورما پامال می شود، تجاوز به زنان وکودکان ابعاد گسترده گرفته و در بسیاری از مناطق همچنان قوانین طالبی حاکمیت داشته وازرفتن دختران به مکاتب جلوگیری میشود. در پهلوی طالبان نیروهای ائتلاف شمال هرروزه عرصه رابرای زنان محدود تر میسازند. دراین حال کوشش میشود که طالبان دوباره به گرده های مردم ما سوار شوند.

۳- انقیاد طلبی و تسلیم طلبی جامعه را بشدت رنج میدهد، روشنفکران خود فروخته به شدت تبلیغ میکنند که اگر نیروهای اشغالگر خاک ما را ترک کنند، جنگ های داخلی گریبان گیر افغانستان خواهد شد. آنها با این ادعاها میکوشند هر چه بیشتر ذهنیت های مردم را تخریش کرده واحساسات استقلال طلبانه مردم را به باد تمسخر میگیرند. امروز اکثریت مردم ما خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند و این را نیک میدانند که اگرنیروهای خارجی برآیند، دگر برای جنگسالاران و جنایتکاران هم زندگی تنگ خواهد شد.

۴- جنبش دفاع از مردم افغانستان در سراسر جهان هرچه بیشتر میشود. مردمان کشورهاییکه نیروهای شان در افغانستان مستقراند هر چه بیشتر اعتراضات شانرا علیه اشغال کشورما بلند میسازند. این جنبش گسترده از حمایت نیروهای ملی ومترقی کشورما برخورداراست. به همین خاطر برای نشان دادن حقانیت این خواسته ها و صدای خاموش ملیون ها انسان ملالی جویا گفت که: من هم وظیفه خود میدانم که درجلسات گسترده این نیروهای آزادیخواه شرکت جسته و از خواسته های شان که درحقیقت خواسته های مردم ما است حمایت میکنم.

۵- امروز وظیفه تمام افغانهاییکه در خارج از کشور زندگی میکنند، اینست که به منظور متحد شدن هر چه بیشتر، زمینه های همکاری بیشتری را بیابند. این غم انگیز است که می شنویم جنایتکاران و قاتلان مردم ما در کشورهای اروپایی میآیند و مورد استقبال قرار میگیرند در همین چند ماه پیش محقق در اروپا آمده بود و حتی برایش در هالند جلسه خیرمقدم گذاشته بودند. ما باید نگذاریم که عوامل دولت دستنشانده به سادگی دراین جا که فضا آنقدر اختناقی نیست، به تبلیغات شان دست بزنند. ملالی جویا سخنرانی اشرا با این شعار پایان داد که: "هیچ ملتی ملت دگری را آزاد ساخته نمیتواند.آزادی هر ملت بدست خود همان ملت گرفته میشود" و سخنرانی با کف زدن های حاضرین بدرقه شد.

Heike Hänsel, German MP

پس ار این سخنرانی گرداننده برنامه خانم رویا قطعه شعری را دکلمه کرد که مورد استقبال شدید حضار قرار گرفت. به تعقیب آن یکی از اعضای پارلمان آلمان خانم Heike Hänselمربوط حزب چپ آلمان سخنرانی انجام داد وی از ملالی جویا بعنوان یکی از شخصیت های مهم جنبش صلح یاد کرد ومبارزات اورا ستود. ضمناً یاد آورشد که چند روز قبل که حامد کرزی به برلین آمده بود وی کتاب ملالی جویا را به وی داد و برایش گفت این صدای واقعی مردم افغانستان است. برعلاوه وی بنیاد یک جنبش وسیع از پائین را مطرح کرد وگفت در این جنبش ملالی نقش عمده ای خواهد داشت وگفت که احتمالا در آخرهمین سال کنفرانس وسیع را درآلمان برگزار کنند. وی برعلاوه در رابطه به انتخابات دوردوم پارلمان اظهار امید واری کرد که ملالی بازهم خود را کاندید کند و اعلام نمود که حزب شان حاضر است، برای کمپاین ملالی جویا اعانه جمعاوری کرده و وی را حمایت نمایند.

خانم Heike Hänsel در جریان سخنرانی اش یادآور شد که درهفته آینده ازطرف حزب چپ تظاهراتی در برلین دایرمیشود که شعار آن خروج عساکر آلمان از افغانستان است وشرکت کنند گان جلسه را درسهم گیری در این تظاهرات دعوت نمود.

پس از این سخنرانی مسوول جنبش صلح در گفتار کوتاه اش یاد آورشد که باید هرچه بیشتر افغانها در خارج ازکشور بکوشند متحد شوند، نظرات واختلافات گروهی شانرا کناربگذارند و کمیته های را درجهت خروج نیروهای خارجی ازکشورشان ایجاد کنند و برای عملی کردن آن اولین گام پیشنهاد کرد، کسانی که خواستار شرکت دراین کمیته ها هستند نام های شانرادریک لست که تهیه کرده بود درج کنند. پس ازاین سخنرانی برای بیست دقیقه وقفه اعلام شد. . پس از نیم ساعت وقفه جلسه دوباره شروع شد و حاضرین سوالات شانرا درفضای بسیار صمیمانه ودوستانه مطرح کردند وملالی جویا به سوالات پاسخ گفت. ساعت شش وسی شام جلسه توسط گرداننده جلسه خانم رویا با تشکر از شرکت کننده گان با کف زدن حاضرین پایان یافت.