Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsاسطورۀ مقاومت و شجاعت بار دگر درخشید

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا در پوهنتون لاس انجلس

میرعبدالرحیم عزیز، ۱۲ می ۲۰۰۷

محترمه ملالی جویا، زن شجاع و با شهامت افغان و عضو ولسی جرگه، طی سفر اخیرش به امریكا بتاریخ ده اپریل ۲۰۰۷، نطق با شكوهی در پوهنتون لاس انجلس ایراد كرد كه با استقبال زایدالوصف حاضرین مواجه شد. محترمه جویا با جرئت خاص خودش، جریانات سیاسی افغانستان و پالیسی نادرست و ناكام امریكا را در افغانستان به تفصیل بیان نمود. محترمه جویا از خود خاطره‌ای به یادگار گذاشت كه برای هر مرد و زن با وجدان افغان افتخار می‌آفریند. درینجا، نكات عمدۀ سخنرانی قهرمان زن افغان را خدمت هموطنان تقدیم میدارم.

Malalai Joya in University of California
ملالی جویا در حال سخنرانی در پوهنتون کالیفورنیا که مورد استقبال بی‌شائبه قرار گرفت
Photo by Lluvia Gamez

محترمه جویا بعد از اظهار امتنان از مقامات پوهنتون كالیفرنیا به ارتباط آماده ساختن فرصت برای صحبت وی در آن محفل بزرگ و تاریخی، به حاضرین مجلس چنین خطاب كرد: بیش از پنج سال از تجاوز امریكا بر افغانستان میگذرد. احتمالاً یك تعداد زیاد شما از جریانات كشور من با خبر نبوده و متوقع باشید كه من نتایج مثبت تجاوز پنج سالهء امریكا را برای شما بیان كنم. اما باكمال تاسف باید اظهار نمایم كه افغانستان هنوز در زنجیر قیودات جنگ سالاران تندرو قرار داشته و مانند لاشه بی‌روحی است كه آخرین نفس های خود را میكشد. حكومت امریكا نظام ارتجاعی و وحشی طالبی را از بین برد، اما عوض اتكا بر مردم افغان، ما را از كرائی سوزان دور كرد و در آتش انداخت و دوستان خود را از میان كثیف ترین جانیان ائتلاف شمال انتخاب نمود. ائتلاف شمال متشكل از دشمنان قسم خوردۀ دموكراسی و حقوق بشر بوده و مانند طالبان بیرحم و شریر اند. مطبوعات غرب از دموكراسی و آزادی افغانستان حرف میزند، لاكن امریكا و متحدین‌اش در جنگ سالاری، جنایت كاری و تعمیم مواد مخدره در كشور زخم خوردۀ ما دخیل اند. امروز، رهبران ائتلاف شمال قدرت اصلی را در دست دارند و مردم ما در گرو این باند قاتلین بیرحم افتاده اند. تعداد زیاد آنها مسؤول كشتار هزار ها تن در دو دهۀ گذشته میباشند. اجازه دهید كه از یك تعداد نام ببرم:

• كریم خلیلی، معاون رئیس جمهور، رهبر حزب وحدت متمایل به ایران است كه هزار ها تن را بقتل رسانید و از جانب سازمان حقوق بشر یك جنایتكار جنگی معرفی شده است.
• اسماعیل خان، یك قاتل دیگر و چاكر ایران، حالا وزیر آب و برق است.
• عزت الله واصفی، رئیس ادارۀ مبارزه با فساد كه خودش به جرم قاچاق مواد مخدره محكوم گردیده و چهار سال را در زندان ایالت نوادا سپری نمود.
• جنرال محمد داوود معین وزارت داخله و مسؤول مبارزه با قاچاق مواد مخدره، خود یك جنگ سالار قبلی و یك قاچاقبر معروف است.
• رشید دوستم، لوی درستیز اردوی افغانستان، یك جنگ سالار و قاتل بی‌عاطفه‌ای كه از جانب سازمان حقوق بشر جنایتكار جنگی شناخته شده است.
• قسیم فهیم، وزیر اسبق دفاع و حال سناتور و مشاور كرزی، قویترین جنگ سالار ائتلاف شامل بوده و یكی از مجرمین جنگی شناخته شده است.

جویا تاكید نمود كه این لست صد ها تن دیگر را در خود دارد، بشمول سیاف، علومی، گلابزوی، ربانی، قانونی، محقق، ملا راكتی و غیره. آنها همه باید برطرف گردند و به خاطر ارتكاب جنایات جنگ مورد محاكمه قرار گیرند. در حقیقت، تمام موسسات افغانستان در دست جنگسالاران و قاچاقبران مورد مخدره قرار دارد. سازمان ها و افراد آزادی پسند از قبل در مورد نصب جانیان ائتلاف شمال بقدرت بوسیلۀ امریكا اظهار نگرانی كرده و این عمل را برای افغانستان خطرناك دانستند. لاكن امروز اكثر كشور ها و موسسات جهانی، افغانستان را منحیث یك كشور ناكام شناخته اند. افغانها ازین حالت كاملاً به ستوه آمده و هر روزیكه میگذرد، علیه حكومت بر میخیزند. كشور های خارجی مانند پاكستان، ایران، روسیه و غیره بخاطر منافع شان در امور افغانستان مداخله مینمایند. در یك حالتی كه یك دسته از قاتلان در رأس قدرت باشند، شرایط زندگی برای مردم بدبخت ما نمیتواند بهتر از این باشد. هفتصد تن از اطفال و بین ۵۰ ـ ۷۰ زن نظر به فقدان خدمات صحی حیات خود را روزانه از دست میدهند. دو سال قبل، ۱۵ حادثۀ خودسوزی در فراه گزارش یافت، لاكن تعداد حادثۀ خودسوزی در شش ماه اول سال ۲۰۰۶ به ۳۶ رسید.

جویا با تاثر و اندوه فراوان اظهار داشت كه: تجاوزات دسته جمعی به دختران جوان از جانب جنگ سالاران متعلق به ائتلاف شمال در ولایات شمال افغانستان ادامه دارد. یك اتفاق تكان دهنده مربوط میشود به سنوبر یگانه دختر یك بیوه زن بدبخت كه ربوده شد و مورد تجاوز گرفت و بعداً با یک سگ معاوضه گردید. در سرزمینی كه حیثیت انسانی ارزش ندارد، این متجاوز شریر به یك دختر فقیر، حالا به حیث ولسوال همان ناحیه ایفای وظیفه میكن.

جویا در صحبت خود در پوهنتون لاس انجلس اظهار داشت كه: طالبان به فاشیزم خود در قسمت های شرقی افغانستان ادامه میدهند. آنها مرتكب آدم ربائی و اعدام ها در محضر عام میگردند. چندی قبل، یك ژورنالیست ایتالوی و دو مترجم افغان را كه با وی همكاری میكردند، ربودند. بعد از داخل شدن در یك معاملۀ سری با دولت افغانستان، طالبان ژورنالیست ایتالوی را رها كردند اما مترجم جوان و راننده افغان را اعدام نمودند زیرا هیچ كس به حیات این دو تن توجه نكرد. گزارش سازمان حقوق بشر و اعدام صدام حسین تعداد زیادی از جانیان را به هراس انداخته و حالا میكوشند كه جلو هر نوع تلاش را به ارتباط به محاكمه كشانیدن شان بگیرند. دو ماه قبل وكلای جنگ سالار، قانونی را در پارلمان به تصویب رسانیدند كه به موجب آن كسی نمیتواند فردی را كه مرتكب جنایت در ۲۵ سال اخیر گردیده، مورد تعقیب قانونی قرار دهد. من و چند تن دیگر از وكلا اعتراض نموده، اما این قانون به آسانی به تصویب رسید. حتی كرزی هم این قانون نفرت انگیز را امضا نمود كه برای مردم عذاب كشیده كه عزیزان خود را از دست داده اند، یك شوخی معلوم میشود.

جویا چنین ادامه داد: داستان اعمار مجدد دردآور است. بعد از ۵ سال و صرف بلیون ها دالر، كمترین كاری نشده، بلكه موسسات غیر دولتی و جنگ سالاران پول های كمكی را به غارت بردند. به اصطلاح آزادی مطبوعات در افغانستان یك شوخی است. یك سیستم مافیائی در افغانستان حكمفرماست. حكومت كرزی كه از حمایت امریكا برخوردار است و روشنفكران تکنوکرات وی با تندروان مذهبی دست بدست هم داده تا سیستم مافیائی را بر مردم ما تحمیل نمایند. این دلیل اصلی مشكلات و بن‌بست کنونی در افغانستان است. حامد كرزی بعوض اینكه این جانیان را به محاكمه بكشاند، آنها را به مقامات بلند تعین نموده است. حالا سعی برین است كه بر علاوۀ گروه ائتلاف شمال، عناصر طالبان و گلبدین حكمتیار را هم در حكومت شامل سازند. آوردن ائتلاف شمال به قدرت مسبب تمام بدبختی های امروزی است كه افغانستان آنرا تجربه میكند.

جویا گفت: تندروان روز شماری میكنند كه مرا نابود كنند اما من به این گفته نویسنده بزرگ ایران صمد بهرنگی عمل میکنم: «مرگ خیلی آسان میتواند به سراغ من بیاید، اما من تا میتوانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شوم، مهم نیست، مهم این است که زندگی و یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد.»

این درس شجاعت و دلاوری و وطندوستی كسی است كه خود را برای هرگونه پیش آمد برای مردم و وطنش آماده میسازد. چند تن دیگر مانند ملالی جویا در حكومت و شورای افغانستان تا حال جرئت نموده كه از هرگونه امتیاز بگذرند و خود را برای دفاع از حقوق مردمش آماده پذیرش هرگونه خطر گردانند؟ چند تن از مردان و زنان بی‌مروت حمایت خود را از قهرمان زن افغان، ملالی جویا، تا كنون اعلام داشته و جرئت ستایش وی را نموده اند؟ از جویا بایست درس آزادی، شجاعت، مبارزه، میهن دوستی و مردم پروری آموخت.