Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsگزارش مختصری از بازدید پربار ملالی جویا از هالند و بلژیک

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

( ٢٣ الی ٢٩ می ٢٠٠٨ )

انجمن زنان افغان - رابعۀ بلخی ، ۹ جون ۲۰۰۸


Joya in Holland

برای رسانیدن فریاد مردم مظلوم افغانستان به گوش جهانیان، شیردخت افغان ملالی جویا در ماه می ۲۰۰۸ سخنرانی هایی در چندین شهر اروپایی داشت که بوسیله هوادارانش سازمان داده شده بود. پس از اشتراک در برنامه های متعددی در دنمارک، ستراسبورگ و شهر های مختلف ایتالیا، وی به تاریخ ۲۳ ماه می وارد هالند شد.

در میدان هوایی بین‌المللی امستردام هیئت های نمایندگی دو ارگان مهماندار یعنی "بنیاد زنان برای صلح" که جزئی از موسسۀ IFOR ملل متحد میباشد و انجمن زنان افغان "رابعۀ بلخی" بیصبرانه منتظر ورود وی بودند. غرض پوشش خبری ورود خانم جویا تیم فلمبرداری کانال یک تلویزیون دولتی هالند در میدان هوایی حضور بهم رسانیده بود. پس از ورود به ترمینل و صحبت مختصر با میزبانان، ملالی جویا غرض مصاحبه با پروگرام سیاسی شبانۀ این کانال بنام "Een Vandaag" با کارگردان این پروگرام و تیم فلمبردار روانۀ شهرک Scheveningen شد. جریان این مصاحبه ساعت هفت و نیم شام ۲۴ می در کانال یک تلویزیون هالند انتشار یافت. درین مصاحبه خانم جویا از فجایع جاری در افغانستان و مصایب مردم حرف زد، سیاست جامعۀ جهانی منجمله دولت هالند در قبال افغانستان را شدیدا انتقاد نموده خواستار تغییر این سیاست، توقف تلفات افراد ملکی و ازدیاد فشار بین المللی بر کشورهای همسایۀ مداخله گر بخصوص پاکستان و ایران شد. جویا از مردم هالند خواست تا دولت خود را وادار به تعقیب پالیسی مستقل از پالیسی ستمگرانه امریکا و تقویت نیروهای دموکرات افغانستان کنند. وی گفت: "کشور ما را سی سال جنگ که از جانب همسایه ها بما تحمیل گردید ویران ساخت. در چنین شرایطی ما به کمک جامعۀ جهانی نیاز داریم اما اشغال را نمیپذیریم".

صبح ۲۴ می جویا را در میان زنان هالندی که با شنیدن نام وی ازجنوب هالند به شهر هاگ (لاهه) آمده بودند یافتم. وی قبل از آغاز سیمینار برگزار شده توسط بنیاد جهانی زنان برای صلح، در سالون بزرگ مصروف نوشیدن چای و صحبت با خانمهای هوادار هالندی و افغان خویش بود. چند دقیقه نزدیکش ایستادم، هرخانمی که با او مصافحه میکرد این روز را یکی از بهترین روزهای زندگی خویش میدانست. تعجب توأم با مسرت و غرور وجودم را فرا گرفت وقتی دیدم جویا در میان مردم جهان چقدرمحبوب است. بالاخره سیمینار با بیانیه یک مامور بلند پایۀ وزارت خارجۀ هالند آغاز یافت. سیمینارمتمرکز بود بر نقش زنان در ایجاد صلح واقعی در کشورهای که در مرحلۀ انتقال از جنگ به صلح قراردارند. سوالات مشخص ازطرف رییس مجلس به سه زن اشتراک کننده مطرح میشد. جویا با وصف آنکه جوان ترین اشتراک کننده در فورم بود، خوب درخشید. جویا بر تطبیق عدالت انتقالی بحیث پیش شرط صلح واقعی و دوامدار در کشورهایی که جنگ را پشت سر گذاشته اند تأکید کرد. سخنان این خجسته دخت افغان از طرف حاضرین به گرمی اسقبال گردید.

صبح روز بیست و پنجم حلقات اجتماعی- سیاسی جنوب هالند به دعوت موسسۀ اجتماعی COS در سینمای شهرک Middelburg گردهم آمده بودند تا فیلم مستند "دشمنان خوشبختی" را، که بازگو کنندۀ شمۀ از زندگی روزمرۀ ملالی جویا درجریان چند هفته قبل از انتخابات پارلمانی میباشد، تماشا کنند و متعاقبأ پای صحبت وی بنشینند. رییس مؤسسۀ COS حین معرفی خانم جویا گفت: "امروز افتخار دارم که میزبان یک شخصیت شناخته شده ومحبوب بین المللی میباشم". خانم جویا از اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان تحلیل واقعبینانه ارایه داده و خواستارهمکاری مردم اروپا در تغییر پالیسی دول این قاره در قبال افغانستان شد. اظهارات ملالی جویا به گرمی استقبال گردید. متعاقبأ خانم جویا به سوالات حاضرین جواب ارایه داشت و در اخیردسته گلی را که بوی اهدا گردیده بود به یک دختر نوجوان افغان که با علاقمندی مفرط بدیدار این شیردخت افغان آمده بود، اهدا کرد. ترکیب افغانهای اشتراک کننده درین گردهمایی نشان میداد که ملالی جویا محبوب همه نسلهاست. در اخیر روزنامۀ شهر Middelburg مصاحبۀ را با خانم جویا انجام داد. این مصاحبه بروز دوشنبه ۲۶ می نشرگردید.

Joya in Holland

شام بیست و پنجم ماه می زنان افغان مقیم درشهر امستردام به دعوت انجمن رابعۀ بلخی گردهم جمع شده و با بی صبری انتظار ورود خانم جویا را میکشیدند. با ورود وی همه بپا خاسته با کف زدن های ممتد از وی استقبال گرمی نمودند. بعد از استماع تحلیل مختصر اوضاع کنونی کشور، ملالی جویا از حضارخواست تا سوالات و نظرات شان را مطرح سازند.

دو تن از خانم ها سوالات انتقدی داشتند ولی بقیه اشتراک کنندگان گردهمایی پشتیبانی بیدریغ خود را از خانم جویا اعلام داشتند. یکی از پیشنهادات که درین جلسه به ملالی جویا شد، تشکیل یک حزب سیاسی بود تحت رهبری وی بود. جویا در جواب این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد قبلأ هم مطرح شده است اما من میخواهم صدای همه مردم زحمتکش افغانستان باشم نه صدای یک حزب. دراخیر حاضرین با خانم جویا عکس یادگاری گرفتند و امضایش را برای اطفال خویش جمع آوری نمودند.

صبح روز دوشنبه ۲۶ می خبرنگار روزنامۀ پرتیراژهالندی زبان بنام Trouw غرض مصاحبه با خانم جویا به دفتر انجمن رابعۀ بلخی واقع شهر لیدن آمده و با وی مصاحبۀ طولانی داشت. درین مصاحبه حاد ترین مسایل سیاسی- اجتماعی کنونی افغانستان مورد بررسی قرارگرفت. سهمگیری زنان در حیات سیاسی کشور یکی ازین موضوعات بود. خانم جویا درین رابطه گفت: موجودیت ۶۸ زن در پارلمان افغانستان نمایش مضحکیست برای خاک پاشیدن به چشم زنان افغانستان و زنان سایر کشور ها که خواستار بهبود وضع زن افغان میباشند. فقدان کنترول دموکراتیک بر لیست کاندید ها باعث آن گردیده که جنگسالاران زنانی را که معتقد به رهایی زن نیستند و با دموکراسی مخالفت دارند غرض زیاد ساختن تعداد آرا بنفع خویش وارد پارلمان سازند. جویا از مطبوعات هالند خواست تا ادامۀ برخورد ضد دموکراتیک مقامات دولتی افغانستان با پرویز کامبخش را جدأ محکوم کنند. این مصاحبه در شمارۀ ۳۱ می روزنامۀ موصوف چاپ شده است.

شام ۲۶ می عدۀ زیادی از وکلای مدافع هالندی و بلژیکی به دعوت اتحادیۀ بین المللی وکلای مدافع مردمی، مؤسسۀ وکلای حقوق بشر هالند و "بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان" در مرکزمطبوعاتی پارلمان هالند (Nieuwspoort) واقع شهر هاگ (لاهه) غرض صحبت با ملالی جویا حضور بهم رسانیده بودند. در میان حضار آقای فرشاد بشیرهموطن ما که جوان ترین عضو پارلمان هالند است، نیز حضور داشت. سایر اشتراک کنندگان عبارت بودند از فعالین اجتماعی و سیاسی کشور های مختلف جهان در هالند. جویا درین محفل مورد استقبال شایانی قرار گرفت. وی از وضع نابسامان افغانستان و ازمشکلات مردمش گفت. وی علل سیر قهقرایی اوضاع را عمدتأ ناشی از پالیسی نادرست ایالات متحدۀ امریکا و دول دوستش خواند که بعد از سقوط طالبان گروهی بمراتب بدنام تر و جنایت پیشه تر از آنها را بر مردم ما تحمیل کردند. وکلا در رابطه با تعلیق غیر قانونی خانم جویا از پارلمان از وی سوالاتی را مطرح نمودند. پس از شنیدن توضیحات خانم جویا اتحادیۀ بین المللی وکلای مدافع مردمی به او پیشنهاد نمود تا به این اتحادیه صلاحیت بدهد تا در همکاری با وکیل مدافع افغان خانم جویا برای تعقیب قضیه اخراج غیرقانونی‌اش یک تیم بین‌المللی وکلای مدافع ایجاد گردد. خانم جویا ازین پیشنهاد استقبال نمود. ضمنأ آقای فرشاد بشیر وعده سپرد تا از طریق فراکسیون پارلمانی حزب سوسیالیست و پارلمان هالند موضوع تعلیق غیرقانونی خانم جویا را با وزارت خارجۀ هالند و اتحادیۀ جهانی بین الپارلمانی مطرح سازد. محفل با کف زدنها برای خانم جویا، آقای فرشاد بشیر و اتحادیۀ بین المللی وکلای مدافع پایان یافت.

بتاریخ بیست وهفتم می خانم جویا درشهرخروننگین مهمان حزب سبزها بود. عدۀ زیادی از هالندی ها و افغانها با شنیدن خبر آمدن او به شهرخویش برای دیدار با این مبارز نستوه راه آزادی و عدالت حضور بهم رسانیده بودند. نشست توسط مسوول حزب در خروننگین افتتاح شد. سپس خانم جویا طی بیانیه‌ای بر اوضاع نابسامان سیاسی- اجتماعی افغانستان و سیاست های اشغالگرانه امریکا و متحدانش روشنی انداخته خطرات ادامۀ وضع موجود را خاطرنشان ساخت و پیشنهاد سه فقره‌ای خویش را برای سمتدهی اوضاع در جهت درست به سمع حضار رسانید. صحبتهای خانم جویا با استقبال گرم اعضا و هواداران حزب سبزها مواجه گردید. در خاتمه خبرنگار روزنامۀ شمال هالند Dagblad van het Noorden با خانم جویا مصاحبه مفصلی انجام داد. این مصاحبه متعاقبأ در روزنامۀ مذکورمنتشر گردید.

ظهر روز ۲۸ می خانم جویا در شهرامستردام مهمانGitta van Buren فوتو ژورنالست شناخته شدۀ هالند و دوست خوب افغانستان بود. خانم فان بورن چندین سفر به افغانستان داشته و چند نمایشگاه عکس در مورد مبارزات زنان افغانستان دایر نموده است. وی اینبار یک سیت مکمل عکس از خانم جویا گرفت تا روزی برای هوادارانش بکمک انجمن رابعۀ بلخی نمایشگاه عکس او را دایر نماید. شام این روز هیأتی از موسسۀ نشراتی هالندی که در نظر دارد زندگینامۀ ملالی جویا را چاپ کند، برای ملاقات دوستانه با او به دیدارش آمد. رییس هیئت اظهار داشت که با افتخار بی حد وحصر ملاحظه میکند که یک شخصیت استثنایی را در برابر خویش می بیند. وی گفت این روز یکی از روزهای فراموش ناشدنی در زندگی اش خواهد بود.

صبح بیست و نهم ماه می، در دفترشبکۀ وکلای مدافع Progress در بلژیک برای استقبال از خانم جویا آمادگی گرفته میشد. در استیشن بزرگ ریل بروکسل هیاتی برای استقبال خانم جویا منتظرش بودند. ایشان ملالی جویا را بدفتر خوش مشایعت نموده در رابطه با قضیۀ متنازع فیه وی با جنگسالاران راه یافته به پارلمان افغانستان صحبت نمودند. در اخیر این صحبت رییس این دارالوکاله اوراق مربوط به دفاعیۀ خانم جویا را از او تسلیم گرفت و به وی اطمینان داد که کار مطالعۀ قضیۀ تعلیق او را بزودی آغاز نموده بطور رایگان از وی در برابر جنگسالاران دفاع خواهد کرد. در کتابخانۀ دفتر پروگرس خبرنگار روزنامۀ پر تیراژهالندی زبان بلژیک بنام (De Standaard) با تیم خویش منتظر آن بود که با خانم جویا مصاحبه کند. در اخیر این مصاحبه شدیدأ تحت تأثیر ملالی جویا قرار گرفته بود. پیوست با ختم این مصاحبه، سفر پر بار ملالی جویا، زن قهرمانی که شملۀ افغانها خوانده شده است به دو کشور هالند و بلژیک مؤفقانه پایان یافت.

Joya in Holland