Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsشیرزن افغان، ملالی جویا با گرفتن جایزه «زن با شهامت» دوستان را شادمان ودشمنان راشرمسار کرد!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

بعد از کسب جايزه، شش تن از خانم هايى که جايزه نوبل را بدست آورده بودند، ازوى اعلان حمايت نمودند.

کاندیدای اکادمیسین سیستانی، افغان - جرمن آنلاین، ۱۸ ميزان ۱۳۸۷ – ۹ اکتوبر ۲۰۰۸

Joya after receiving the award in London
جویا بعد از دریافت جایزه شجاعت در لندن

درخبرى که توسط تلویزیون آریانا روز ۷ اکتوبر۲۰۰۸ از کابل پخش شد وعین خبری از طرف کميته دفاع از ملالى جويا انتشار يافته، گفته میشود که اين جايزه ازجانب مجتمع RAW in WAR روز۶ اکتبر(١٥ ميزان) ضمن يک اجتماعى درلندن براى وى تفويض گرديد. اين جايزه که بنام ژورناليست زن روسى (اناپوليتکوفسکايا) مسمى گرديده، بعد از مرگ مرموز او در مسکو در روزهفتم ،۲۰۰۶ همه ساله به آن عده از خانم هاى داده مى شود که با گفتن حقايق، خطرات جدى ايرا کسب نموده باشد وزنده گى خود را درمعرض خطر قرار داده باشد.

امسال در دومین سالگر مرگ انا، جايزه «شهامت» را ملالى جويا بدست آورد. بعد از کسب جايزه، شش تن از زنانى که جايزه صلح نوبل را بدست آورده بودند، از وى اعلان حمايت نمودند و نوشتند که: "سپاسگزاریم که زنان باشهامتی زیادی همچون انا پولیتکوفسکایا، وجود دارند که با تمام توان حقیقت را بیان میکنند. یکی ازازاین چنین زنان ملالی جویا است... جویا به نمایندگی زنان افغانستان و علیه عملیات نظامی تحت رهبری ناتو در افغانستان سخن میگوید."

"ما شهامت او را تحسین میکنیم و خواهان برگشت دوباره وى به پارلمان افغانستان هستیم. دموکراسی واقعی تنها زمانی به افغانستان بازخواهدگشت که آزادی بیان وجود داشته باشد. همانند خواهر ما" آنسان سوچی، در برما و ملالی جویا مدلی برای زنان در همه جاست که خواهان یک دنیای عادلانه اند." متن انگلیسی درخواست شش تن از زنان گیرنده جایزه صلح نوبل در مورد ملالی جویا را میتوان در سایت دفاع از ملالی جویا مطالعه کرد.

ملالى جويا بعد از بدست آوردن جايزه گفت: «با اعطاى اين جايزه به من، درحقيقت، شما ازمبارزۀ من عليه بنيادگراها واشغالگران حمايت مى‌ کنيد، من درمقابل تعهد مى‌نمايم که با وجود خطرات و تهديد، يک لحظه هم از گفتن حقيقت غافل نخواهم ماند.»

جويا اظهارنمود که وجوه مادی اين جايزه (٥٠٠٠ دالر) را برای بهبود وضعيت زنان در افغانستان به مصرف خواهد رساند. این درحالی است که ملالی جویا از دوسال به اینسو هیچگونه معاشی ندارد وبرای مصارف خوراک خود به کمک دوستان خود تکیه دارد، این خود بُعد دیگر ازشهامت و بلند همتی ملالی جان جویا را نشان میدهد.

هیچکس نمیتواند نام ملالی جویا را که محبوبیت و شهرتش دیگر جهان شمول شده است از صفحه روزگار و از اذهان مردمان حق طلب جهان بزداید

ما این پیروزی را به ملالی جان جویا وهمه زنان شجاع وداغدیده افغانستان وبخصوص زنان با شعور ودلیر فراه که ملالی جویا را دریافته اند واو را به حیث وکیل خود انتخاب کردند، تبریک میگویم. یقین دارم که این جایزه یک باردگر آتش به دل وجسم کسانی میزند که چشم دیدن یک زن دلیر را در جامعه خود ندارند. وگاه وبیگاه براین شیرزن دلیر اتهامات ناروا وبسیار ناجوانمردانه میزنند. بدون شک این ها کسانی اند که یا دست شان در جنایات بشری آلوده است ویا بر خوان جنایت کاران نشسته اند و خون مردم مظلوم وهردم شهید افغان میخورند واز مردم واز خدا شرمی هم ندارند.

ملالی جویا این قهرمان زن افغان، بخاطردلیری وشجاعت کم نظیرش، در لویه جرگه قانون اساسی کشور در سال ۲۰۰۳، با بیان حقایق دردناک از کشتار مردم کابل، چون صاعقه برفرق جنایتکاران جنگی که در صف اول جرگه قرارگرفته بودند، فرودآمد، و صدای درگلوخفته میلوینها مادر و پدر داغدیده از دست آدمکشان تنظیمی را فریاد کرد که بر اثر آن آتش به جان جنایتکاران زد. جنایتکاران از جا پریدند و با جفتک زدن و دشنام دادن مانع سخنرانی او شدند تا بیشتر از آن ماسک از رخ جنایتکاران را پس نزند. ملالی جویا را تهدید به اخراج از جرگه نمودند و بر او فشار آوردند تا سخنان خود را پس بگیرد و از جنایتکاران معذرت بخواهد، اما ملالی جویا چون کوه برعزمش استوار باقی ماند و از هیچ کسی بخاطر گفتن آن سخنان معذرت نخواست وبرعکس تائید کرد که او هرچه به آدرس جنایتکاران گفته است، از روی شعور و باور خود گفته است و اگر به او موقع داده شود بازهم جنایتکاران را رسوا خواهد کرد. نزدیک بود ملالی جویا برسر این سخنان خود که دو جمله بیشتر نبود جانش از دست بدهد، مگر با مداخله نیروهای (ایساف) در داخل تالار جرگه، او از مرگ در آن روز نجات یافت.

به هرحال، این شهامت و دلیری ملالی جویا، او را محبوب القلوب همه مردم داغدیده و رنج کشیده افغان از دست جنایتکاران حاضر درآن جرگه نمود. از آن پس ملالی جویا به عنوان یک زن شجاع و دلیر ونترس در سطح ملی و بین المللی مطرح گردید و بسیاری از روزنامه و رسانه های معتبر بین المللی با عنوان کردن نام او و سخنان او و دلاوری و شجاعت او به جلب خوانندگان و بینندگان خود پرداختند.

مردم حق شناس فراه براساس همان شجاعت و راست گوئی ملالی جویا، او را به عنوان نماینده منتخب خود برگزیدند و به پارلمان افغانستان فرستادند، ولی در پارلمان افغانستان که تعداد زیادی از چهره های مخوف تنظیمی و جنایتکاران جنگی در آن راه یافته اند تا از پیگرد نهادهای قضائی در امان باشند، مگر بازهم در آنجا ملالی جویا حضور یافت وبا سخنان آتشین خود خواب خوش را برآنها حرام ساخت و در نخستین روز افتتاح جلسه مشترک پارلمان، او فرصت یافت تا پشت مکروفون قرارگیرد و دم از به دادگاه کشیدن جنایتکاران جنگی بزند و از نهاد های قضائی ملی و بین المللی تقاضا نماید که مردم افغانستان خواهان تحقق عدالت اند و تا ناقضان حقوق بشر و مجرمین جنایت علیه بشریت به پنجه عدالت سپرده نشوند، صلح وامنیت به این کشور باز نخواهد گشت. ولی بازهم سر و صدا های جنایتکاران بلند ومانع سخنرانی کامل ملالی جویا شدند.

در روند مباحثات ولسی جرگه کمتر به ملالی جویا مجال سخنرانی داده میشد و هروقتی که او لب به سخن می کشود، یا سروصداهای جنایتکاران بلند میگردید ویا اینکه رئیس ولسی جرگه که خود یکی از مجرمین جنگی است، صدای او را قطع میکرد وحتی باری به دسیسه رئیس ولسی جرگه چند تا از وکلای اوباش صفت بسوی ملالی جویا بوتلهای آب وچپلک پرتاب کردند و با این کار ماهیت زن ستیزی وخصلت ضد دموکراتیک خود را به نمایش گذاشتند. ولی ملالی جویا این همه پیش آمدها را با حوصله مندی تحمل کرد و از هدفی که در پیش داشت یک ملی متر هم به عقب ننشست و درهرفرصتی که برایش میسرمیگردید به افشای چهره های خاین به مردم افغانستان و به انتقاد از سیاست ایالات متحده مبنی برحمایت از جنایتکاران جنگی در افغانستان می پرداخت. دریکی از مصاحبه های خود ملالی جویا، پارلمان افغانستان را به طویله حیوانات تشبیه کرد وبا وجودیکه یک استثنا را در مورد برخی افراد پاک در پارلمان قایل شده بود، اما با تحریف ودستکاری در مصاحبه او فردای آن از سوی ولسی جرگه ملالی جویا به تعلیق از وظیفه محکوم واز ولسی جرگه اخراج گردید.

آقای قانونی وجنایت کاران دیگر گمان میکردند که با اخراج ملالی جویا از ولسی جرگه، دیگر کسی نامی از او برزبان خواهد آورد، ولی برعکس ابتدا درولایات متعدد افغانستان از کابل گرفته تا جلال اباد و فراه وپروان و مزارشریف وهرات مردم دست به تظاهرات زدند واز ملالی جویا حمایت کردند و این فیصله ولسی جرگه را محکوم نمودند و آنرا خلاف احکام صریح قانون اساسی کشور خواندند. و سپس درخارج از کشور، گروه های متعددی از زنان روشنفکر و آگاه جهان در استرالیا، آلمان، ایتالیا، امریکا، کوریای جنوبی وغیره کشورها با راه اندازی تظاهراتی به حمایت از ملالی جویا پرداختند و از حکومت و از پارلمان افغانستان خواهان دوباره برگشتن ملالی جویا به وظیفه اش شدند. حتی سازمان نظارت برحقوق بشر نیز از حکومت افغانستان خواهان برگشت ملالی جویا به وظیفه اولی او شدند، اما پارلمان افغانستان که درآن انسان های عدالت خواه در اقلیت استند واکثریت را جنایتکاران جنگی وناقضین حقوق بشر تشکیل میدهد، این تقاضای سازمانهای دموکراتیک و نهاد بین المللی نظارت بر حقوق بشر وهمچنان تمنا وخواهش پارلمان ایتالیا و آلمان و سایر نهادی های مدافع حقوق بشر را نشیدند و بطور غیرمتمدنانه بر لجاجت خود ادامه میدهند.

درهر حال، هیچکس نمیتواند نام ملالی جویا را که محبوبیت وشهرتش دیگر جهان شمول شده است از صفحه روزگار و از اذهان مردمان حق طلب جهان بزداید. در طی همین مدت تعلیق ملالی جویا، او موفق به دریافت چندین جایزه مهم بین المللی شده است که با کسب این جوایز دل دوستان خود را شادمان ودل دشمنان خود وافغانستان را ناشاد و پرخون کرده است.

پیروزباد ملالی جویای با شهامت.
افتخار به پدر و مادری که چون ملالی جویا فرزند دلیری به جامعه افغان اعطا کرده است.

Joya after receiving the award in London

Joya delivers speech after receiving the award in London