Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsسخنرانی ملالی جویا در محفل افتتاح انتظارگاه شفاخانه ولایتی فراه

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

پروژه انتظارخانه برای شفاخانه ولایتی فراه را جویا در مشوره با عده‌ای از ریشسفیدان فراه روی دست گرفت

۲۳ دلو ۱۳۸۷ (۱۱ فبروری ۲۰۰۹)

به تاریخ ۲۳ دلو ۱۳۸۷ (۱۱ فبروری ۲۰۰۹)، ملالی جویا طی سفری به ولایت فراه، رسما تعمیر انتظارگاه شفاخانه ولایتی فراه را در جمع کثیری از مردم فراه افتتاح نمود.

در جریان افتتاح این انتظارگاه، ملالی جویا در گردهمایی‌ای برای صدها تن از مردم فراه سخنرانی نمود که در ذیل فلم بخش هایی از آنرا تماشا میکنید:


این ویدیو را دونلود کنید

این انتظارگاه که با هزینه ۳۵ هزار دالر امریکایی بصورت اساسی در دو منزل اعمار گردیده است، از پول آخرین جوایزی که ملالی جویا بدست آورده و هم کمک های متفرقه هوادارانش تمویل گردیده است. با بازگشایی این تعمیر، مریضداران این یگانه شفاخانه عمومی فراه از مشکلات جدی نبود جای بود و باش خلاصی می‌یابند.