Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translations

جویا در مطبوعات

ملالى جويا براى حضوردوباره اش در پارلمان وارد ميدان شد

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by آژانس خبرى پژواک Saturday, 05 April 2008 16:00

جوياهمچنان گفت که شمارى از وکلا، عليه وى توطئه را به راه انداخته و وى را ممنوع الخروج قرار داده است.

احمد خالد موُحد، آژانس خبرى پژواک، ۱۷ حمل ۱۳۸۷ - ۵ اپریل ۲۰۰۸

Malalai Joya
خانم جویا یکی از منتقدان سرسخت رهبران مجاهدین است و بارها علیه آنان سخن گفته است

ملالى جويا وکيل تعليق شده مردم فراه در ولسى جرگه، براى حضوردوباره اش درمجلس مذکور، ازطرق حقوقى، وارد ميدان شده است.

جويا، در اواخر ثورسال گذشته ،بعد از آن از طرف ولسى جرگه به حالت تعليق در آمد که بخشى از مصاحبه وى توهين به خانه ملت (شوراى ملى) خوانده شد .

وى درمصاحبه خود شوراى ملى را طويله خانه خطاب کرده بود .

جويا، بعد ازيک وقفه طولانى به تاريخ ١٧ حمل در يک نشست خبرى گفت که بنابرنداشتن امکانات پولى کافى در مدت ده ماه گذشته نتوانسته بود اين دعوا حقوقى را براى حضور دوباره اش در ولسى جرگه آغاز نمايد.

ادامه مطلب

 

شیردخت وطن با جنایت سالاران مصاف میدهد

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by کابل پرس Thursday, 20 March 2008 16:23

چوکره های قبیله ‌گرا افسار پاره میکنند!

بهرام کاژبن، کابل پرس، ۲۰ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

در جوامع قبیلویی انسانهای قبیله گرا، بنابر درک تبارگرایانه شان خود را مجبور و مکلف میدانند که از خوانین قبیله شان با هر ابزار ممکن دفاع کنند. خان قبیله برای شان بمثابه الهه های ذهنی شان مقدس و بی عیب است. فکر میکنند که منافع، اهداف، آرمانها و افکار شان طراویده شده از تفاله های جویده شده خوانین قبیله شان است، و بقای شان به نشخوار آن تفاله های سل کننده، وابسته است. شاید هرچند گاهی از وضعیت و حالت همیشگی شان رنج ببرند، فقط حاکمیت فرهنگ قبول و ترس از خان قبیله همه راه های بیرون رفت را برایشان بسته است. قبیله و تبار غیر از خود شان، اگر خوانین قبیله شان بخواهد، در یک چشم بهم زدن، ولو بعد از هزاران جنگ های خونین هم باشد، دوست تلقی میشود و دوست ها هم به یک چشم زدن به دشمن های آشتی ناپذیر تبدیل میشوند.

ادامه مطلب

 

ملالی جويا و فرومايه گان اخوانی

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by افغان جرمن آنلاین Wednesday, 19 March 2008 18:34

روزيکه ملالی جويا در مصاحبه با تلويزيون آريانا و با مسکينيار مصاحبه انجام داد همه کس ميفهميد که آتش را يکبار ديگر در دل ربانی، سياف، دوستم، خليلی و برادران مسعود و شرکايش در ميدهد

معصوم مشايع، افغان جرمن آنلاین، ۱۹ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya addressing anti-war rally in Canada
ملالی جویا در کانادا

در سايت اخوانی های جنايتکار و وطنفروشان بيمايه (سرنوشت) شخصی زير نام مستعار (نصير خالد) از تورنتوی کانادا دشنامنامۀ را، به نام زنی مبارز شخصيت بين الملی افغانستان به نشر سپرده که دل خواننده را هر چند مخالف ملالی جويا هم باشد به درد ميآورد و يکبار نه صد بار به چنين قلم های شيطانی نفرين ميفرستد. اين نوشته با اغلاط املايی و انشايی فراوان را ميشود به يک آدم بيسواد و فاقد خرد نسبت داد.

روزيکه ملالی جويا در مصاحبه با تلويزيون آريانا و با مسکينيار مصاحبه انجام داد همه کس ميفهميد که آتش را يکبار ديگر در دل ربانی، سياف، دوستم، خليلی و برادران مسعود و شرکايش در ميدهد و خواب خوش را بر آنان حرام ميسازد. البته تنها ملالی جويا نيست که خواب جنايتکاران، مجرمين جنگی و مافيای بين المللی قاچاق هيروين و سنگ های قيمتی را حرام کرده است و در حقيقت هم مردم افغانستان و هم جامعۀ بين الملل از دست اين نطفه های شيطان به داد آمده اند.

ادامه مطلب

 

مـلالی جــــــویا شا یسته ترین کاندید مدیریت موسسۀ حقوق بشر در افغانستان

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by افغان - جرمن آنلاین Thursday, 06 March 2008 05:47

بمناسبت روزبا شان زن درجهان

عبدالجلیل جمیلی، افغان - جرمن آنلاین، ۱۶ حوت ۱۳۸۶ – ۶ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

بمنا سبت این خجسته روزیکه جهان انسانیت به نام محروم ترین وزجر دیده ترین وقربانی شده ترین

طبقۀ از نسل بشر یعـنی زن عنوانش کرده و تاریخ بشریت را رقم میزنند و میخواهند از حداقـل حقوق انسانیش که آزاد زیستن وآزاد تصمیم گرفتن و آزاد سرنوشت ساختن برای خود واجتماعش میباشد، مبارزه کنند با کما ل افتخار کاندید بودن افغان دخت واقعاً مجاهد ومبا رز شهیر وطن ملالی جویا را برین مقا م شا یستـــۀ در خور کفا یت و اهلیتش در افغا نستان – که به اساسات واقعی دین مبارک اسلام و شعایر ملی و مردمی ما و جامعۀ سالم انسانی مطابقت کامل دارد بمیدان میگذارم.

ادامه مطلب

 

ملالی جویا در تلویزیون "طلوع" سانسور شد

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by کابل پرس Saturday, 01 March 2008 18:42

"طلوع"، مشاطه‌گر خاینان و جانیان

فرید رستاخیز، کابل پرس، ۱ مارچ ۲۰۰۸

دیشب تلویزیون "طلوع" ترجمه برنامه "خبرنگار در خارج" از شبکه تلویزیونی ای بی سی آسترالیا را پخش کرد. این برنامه به تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶ در آسترالیا انتشار یافته بود که تلویزیون "طلوع" ترجمه کامل آنرا قبلا به تاریخ ۱۳ می ۲۰۰۷ در افغانستان بروی صفحه آورد.

این برنامه بشکل مستند کوتاه سه بخش را در بر دارد که اول به معرفی کارکرد خانم حبیبه سرابی والی بامیان میپردازد و در بخش دوم مصاحبه و تلاش های ملالی جویا را به نمایش میگذارد و بالاخره بخش آخر گزارشی از افریقای جنوبی است.

ادامه مطلب

 

موفقیت های پی در پی محترمه ملالی جویا لرزه بر اندام خائنین انداخته است

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by افغان جرمن آنلاین Thursday, 21 February 2008 18:50

از كلیه هموطان تمنا دارم كه راه جویا را كه راه مبازره و پایداری است، بپیمانند

داكتر میرعبدالرحیم عزیز، افغان جرمن آنلاین، ۲۱ فبروری ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

پورتال افغان جرمن آنلاین كمال افتخار را دارد كه بار دیگر از شیر زن افغان محترمه ملالی جویا قدر دانی میكند. ابتكار خارق العادۀ دپلوم انجنیر نسرین معروفی یكی از همكاران پرتوان پورتال افغان جرمن آنلاین به ارتباط مصاحبۀ اش با این شیرن زن افغان مایه مباهات سایر كاركنان پورتال و كلیه دوستان محترمه جویا شده است.

محترمه ملالی جویا با درایت، استقامت و مبارزه مستمر در راه احقاق حقوق هموطنانش، موفق به اخد جایزه فلم حقوق بشر ۲۰۰۸ در برلین گردیده و بدینوسیله شهرت جهانی اش طور بیسابقه ای افزایش یافت است. این گزارش افتخار آفرین برای جویا و كشور و هموطنان داغدیده اش، خنجر بزرگی است كه در قلب خائنین و وطنفروشان در شورا فرو میرود.

ادامه مطلب

 

ملالی جویا بازهم افتخار آفرید!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by افغان - جرمن آنلاین Thursday, 21 February 2008 05:36

«من همیشه به حرف [ویکتور] هوگو باور دارم که می‌گوید، حقیقت را بگویید حتی اگر بدانید در این راه کشته خواهید شد.»

کاندیدای اکادمیسین سیستانی، افغان - جرمن آنلاین، ۲۱ فبروری ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

پیروزی ملالی جویا، پیروزی زن افغان است، زنی که درکشور خود به عنوان شهروند درجه هیچ شمرده میشود. اما درخارج از کشور خود در میان فرهیخته ترین قشرجامعه جهانی به عنوان مبارزترین شخصیت در راه حقوق بشر شناخته میشود. داوران تفویض جایزه فلم حقوق بشر سال ۲۰۰۸ به درستی تشخیص داده اند که درجوامع غرب مبارزه برای حقوق بشر از سوی زنی کار دشواری نیست، زیرا در این جوامع زن و مرد از حقوق شهروندی مساوی برخورداراند، و کسی زن را موجودی حقیرتر از مرد نمی شمارد، ولی در جوامع شرقی و بخصوص در کشورهای جهان سومی چون افغانستان که یکطرف مردمش ازسطح نازل دانش وسواد برخورداراند واز سوی دیگر درزیرتاثیر ذهنیت مردسالاری هرگاه زنی به پا خیزد و برسرمرد یا مردانی فریاد برآورد و حق خود را مطالبه کند، این دیگر نه تنها یک کار خلاف عرف جامعه و خلاف ذهنیت مردسالارانه است بلکه به مثابه بی‌غیرتی همه مردانی تلقی میشود که چنین فریادی متوجه آنان شده است وخیلی به آسانی ممکن است چنین زنی ازسوی مردی مسلمان و آنهم جهادی کشته شود بدون آن که کدام مقامی از وی بپرسد که چرا چنین عملی را مرتکب شده است.

ادامه مطلب

 

ملالی جویا برنده «جایزه بین‌المللی فلم حقوق بشر ۲۰۰۸» گردید

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by کمیته دفاع از ملالی جویا Wednesday, 13 February 2008 05:51

کمیته دفاع از ملالی جویا، ۱۳ فبروری ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

«سینما برای صلح» طی مراسمی به تاریخ یازدهم فبروری ۲۰۰۸ در محل تاریخی «کانزرت هاوس» برلین ـ آلمان «جایزه بین‌المللی فلم حقوق بشر» سال ۲۰۰۸ را به ملالی جویا اهدا نمود. از میان 4 کاندید این جایزه که قبلا بوسیله این سازمان اعلام شده بودند، ملالی جویا به حیث برنده اعلام گردید و هنرپیشه مشهور هالیود و دوبار برنده جایزه اسکار، هیلری سوانک (Hilary Swank)‌ جایزه را به ملالی جویا تقدیم نمود.

ملالی جویا در جریان دریافت جایزه مورد استقبال گرم حضار در سالن، که اکثر شان سینماگران مشهور جهان بودند، قرار گرفت. وی طی نطق کوتاهش از «سینما برای صلح» بخاطر دادن جایزه به یک زن افغان اظهار سپاس نمود و جایزه را «به مردم رنج دیده و مصیب دیده افغانستان» اهدا کرد.

ادامه مطلب

 

به ملالی جویا

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by سایت گفتمان Tuesday, 05 February 2008 06:23

و فریاد تو! پیغام درد اسیران ستم و پژواک عصیانگری بود

زرلشت آصفی - سویس، سایت گفتمان، ۵ فبروری ۲۰۰۸

Malalai Joya
ملالی جویا در کانادا

دوران ما، دوران کوچ و غربت آزادگی و هجرت آدمیت از سر زمین انسان است، پول و قدرت چنان بر اوج سر زمین آزادگی سایه گسترده، که در سایه ی آن شرافت انسان مات و مبهوت است.

دوران ما، دوران حراج وجدانها و حکومت نیرنگهاست. «کمر خارکش بیابان (حقیقت) را سنگینی پول بشکسته» بیداد، داد را بدار آویخته و نعش آزادی و آزادگی، در عمق گور های جمعی و قهر ظلمت مدفون است.

دیریست که دگرباره شب سیاه دامن گسترده و در تاریکی آن اهریمنان باهم در آمیختند، زهدان تاریکی آبستن نطفه های شیطانی شد، و شب زائید آشوب، فتنه و غوغا را در خانهء مردم خیل دیوان شبخون زدند و سنگر بسته، و در معبد نماز های دروغین، در سر زمین قحطی انسانهای راستین، یکبار دگر پیمان خیانت بستند.

ادامه مطلب

 

مکثی بر مشورت های خانم (فرشته حضرتی)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by سایت گفتمان Friday, 11 January 2008 06:34

ملالی جویا در سنگر گرم میان آتش و خون شب اش را به یکجا و روزش را به یک جا میگذراند و شما در سویدن پشت میکروفون مشغول شنیدن اختلافات سلیقه ای روشنفکرانه هستید.

ملیحه ترکانی، سایت گفتمان، ۱۱ جنوری ۲۰۰۸

Malalai Joya ملالی جویا در کانادا

اخیرا در سایت های انترنتی نوشتۀ بنام مشورت های با خانم ثریا بهاء و نادیا فضل از قلم خانم فرشته حضرتی به نشر رسیده است. این نوشته با لحن تعجب انگیزی از کرده های ایشان، به «رادیوی پیام زنان» افغانستان به شکل مبالعه آمیزی قلم فرسایی شده و بی‌انصافانه در یک مورد و بدون موجب پای یکی از مبارزین خوشنام و سپر مطمئن مردم افغانستان خانم ملالی جویا بمیان کشیده شده و چنان وانمود نموده اند که نشریات افغانستان به بد گویی ازین مبارز نستوه ادامه میدهند که گویا ملالی جویا قهرمان فحش و دشنام است. («...خوبست بروید بدنبال خانم ملالی جویا تا رسانه ها شما را هم به قهرمان دشنام وفحش دهنده هرنام بدل کنند...»)

ادامه مطلب

 

More Articles...

Page 9 of 15