اعتراض جهانی بر تعلیق عضویت ملالی جویا

اعتراض نهاد ها، شخصیت ها و آزادیخواهان جهان بر اخراج جویا ادامه دارد

کمیته دفاع از ملالی جویا، ۲۶ می ۲۰۰۷


Malalai Joya with Luisa Morgantini in Rome in 2006
ملالی جویا با لویزا مورگانتینی معاون رئیس پارلمان اروپا

طی چند روز گذشته صدها نامه اعتراضی از گوشه و کنار دنیا از جانب هواداران ملالی جویا به حامد کرزی، پارلمان، ستره محکمه و سایر مقامات دولت افغانستان در دفاع از ملالی جویا ارسال گردیده اند که «کمیته دفاع از ملالی جویا» نیز کاپی تعدادی از آنها را بدست آورده است.

در ذیل ترجمه مختصری بعضی از نامه‌های شخصیت ها و نهاد های جهانی را تقدیم میکنیم:

لویزا مورگانتینی Luisa Morgantini، معاون رئیس پارلمان اروپا طی اعلامیه مطبوعاتی تعلیق عضویت ملالی جویا را محکوم کرده از دولت افغانستان تقاضا نموده که فوری وی را به پارلمان باز گرداند.

در اعلامیه گفته میشود: "من پشتیبانی و همبستگی خود را از جویا اعلام میدارم که مثال مقاومت زنان بشمار میرود.... جویا که در لویه جرگه سال ۲۰۰۳ جنگسالاران را مورد نکوهش قرار داد، تا حال بخاطر آن سخنرانی‌اش به مرگ و تجاوز جنسی تهدید شده است، اما حال این تهدید های فردی به یک تصمیم سیاسی مبدل شدند که بعد از مصاحبه تلویزیونی‌اش پارلمان تصمیم به تعلیق عضویتش گرفت، که شدیدا به حق آزادی بیان ضربه وارد میکند.

تعداد زیادی از سازمانهای مدافع حقوق بشر و ازجمله دیده بان حقوق بشر اعلام داشته اند که در پارلمان افغانستان ۲۴ نماینده مربوط باند های جنایتکار، ۱۷ قاچاقبر هیروئین و ۱۹ نفر متهم به نقض حقوق بشر عضویت دارند.

من به مثابه معاون رئیس پارلمان اروپا، این شکایت را به رئیس جمهور افغانستان و سفارت افغانستان و پارلمان اروپا تقدیم مینمایم تا هرچه زود تر این تصمیم لغو گردد تا ملالی جویا بتواند به مثابه عضو پارلمان و فعال دموکراسی در افغانستان به کارهایش ادامه دهد."

ویتوریو آگنولیتو Vittorio Agnoletto عضو ایتالیایی پارلمان اروپا طی نامه‌ای به حامد کرزی، پارلمان افغانستان و ستره محکمه اخراج ملالی جویا را ضربه شدید به آزادی بیان خوانده و خواهان ابقای فوری وی به پارلمان گردیده است. وی در ضمن از دولت افغانستان خواسته که به امنیت جویا توجه جدی مبذول گردد.

"ملالی جویا در ایتالیا چهره شناخته شده است و از سالها مردم در اینجا از کار و تعهد وی برای مردم افغانستان قدردانی بعمل می‌آورند. وقتی وی اعضای پارلمان را افشا میکند، وی از واقعیت هایی سخن میگوید که در گزارش های زیادی بوسیله سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بیرون داده شده اند."

جک لیتونJack Layton رهبر حزب دموکراتیک جدید کانادا و عضو پارلمان کانادا طی اعلامیه‌ای به دفاع از جویا برخاسته که درقسمتی از اعلامیه گفته میشود: "کانادا نمیتواند و نباید در مقابل بی‌عدالتی که تا این حد به اصطلاح پارلمان دموکراتیک افغانستان را فرا گرفته است، بی‌اعتنا بماند. من از صدراعظم هرپر میخواهم که این قضیه را با آقای حامد کرزی در میان گذارد. صدراعظم باید به این نکته تاکید کند که آزادی بیان برتری دارد و از مقامات افغان بخواهد که فوری ملالی جویا را به مقام قبلی‌اش بازگردانند."

خانم الیکسا مک دوناAlexa McDonough عضو پارلمان کانادا و منتقد سیاست خارجی از حزب دموکراتیک جدید کانادا، در جریان بازپرسی پارلمانی از وزیر امور خارجه به تاریخ دهم جون پرسید: "چرا صدراعظم و تمامی دولت ما در مجموع کاملا در قضیه تعلیق عضویت ملالی جویا خاموشی اختیار کردند؟ اگر دولت کانادا از قهرمان بی‌بدیل حقوق بشر مردم افغانستان به دفاع برنخیزد، چرا باید مردم افغانستان بپذیرند که ماموریت کانادا در کشور شان خواهد توانست که در راستای حفظ حقوق شان کار خواهد کرد؟"

Pro-Joya protests in a number of countries
تظاهرات در دفاع از جویا در چندین کشور

جکوپو وینایرJacopo Venier عضو پارلمان ایتالیا طی بازجویی پارلمانی وزارت خارجه ایتالیا را مورد سوال قرار داده که چرا درینمورد عکس‌العملی نشان نداده است. در این نامه از وزارت خارجه ایتالیا تقاضا بعمل آمده که این قضیه را فوری با دولت افغانستان در میان گذاشته و آنرا از نگرانی دولت ایتالیا در این زمینه آگاه سازند.

در نامه گفته میشود: "مردم و پارلمان ایتالیا مکلف هستند که در مورد امنیت ملالی جویا اقدامی بعمل آرند. من فکر میکنم تشویشناک است که پارلمان افغانستان از آزادی بیان جلوگیری نموده امتیاز نماینده انتخابی مردم را سلب نماید."

ضمنا پارلمان ایتالیا به تاریخ ۲۰ جون بحث داغی درین ارتباط داشت. تعدادی از اعضای پارلمان پاسخ وزارت خارجه آنکشور به پارلمان را ناکافی و غیرموجه دانسته مجددا مورد بازپرسی قرار داده اند. از جمله جکوپو وینیر Jacopo Venier و ویتوریو آگنولیتو Vittorio Agnoletto کمپاینی را به راه انداخته اند تا دولت ایتالیا را وادار به عکس‌العمل جدی درین مسئله نمایند.

همچنان چندین دولت محلی ایتالیا نیز با ارسال نامه های اعتراضی به دولت افغانستان خشم شانرا ابراز داشته اند.

حزب سبزهای ایتالیا طی اعلامیه‌ای تعلیق عضویت ملالی جویا را یک خبر هولناک خوانده میگوید که با این عمل پارلمان افغانستان از داشتن یک زن شجاع محروم خواهد شد. "ملالی جویا بخاطر کارزار خستگی ناپذیرش علیه معافیت جنگسالاران و متخلفین حقوق بشر یک چهره شناخته شده است. اخراج وی از پارلمان خبر غمناک است که بر مسیر افغانستان بسوی دموکراسی سایه خواهد افکند. این یک داغ جدی بر اشتراک قریب الوقوع کرزی در کنفرانس عدالت در افغانستان خواهد بود."

CGIL بزرگترین و قدیمی ترین اتحادیه کارگری ایتالیا و والی ایالت تسکنی ایتالیا نیز طی نامه هایی عنوان حامد کرزی به این مسئله اعتراض کرده خواهان ابقای فوری جویا گردیده اند.

V-Day سازمان مشهور فیمنستی امریکا در اعلامیه‌ای به دفاع از ملالی جویا مینویسد: «وی‌دی از همه میطلبد که به کمک قهرمان پیشاهنگ حقوق زنان در افغانستان شتافته خواهان بازگشت فوری وی به پارلمان گردند.»

ایو انسلر Eve Ensler رهبر V-Day و هنرپیشه و نویسنده مشهور امریکا مینویسد: «در سن بیست و هشت سالگی، ملالی جویا با سخن گفتن در برابر جنگسالاران و ستم‌پیشگان، خودش را وقف مردمش نموده است. وی جانش را به خطر انداخته تا بتواند از زنان و مردان خاموش کشورش دفاع نماید. حال ما فرصت یافته‌ایم تا او را بخاطر احساسات و قربانی دادن هایش مورد حمایت قرار داده با همبستگی با وی خواهان لغو تعلیق عضویت و تضمین امنیتش گردیم.»

دیده بان حقوق بشر با انتشار اعلامیه ای ملالی جویا را یک "مدافع سرسخت حقوق بشر و آواز بلندی برای زنان افغان" توصیف کرده و تاکید کرده که عضویت خانم جویا در مجلس نمایندگان افغانستان نباید به تعلیق درآید.

این سازمان از پارلمان افغانستان خواسته که در یک "اقدام فوری" وظیفه جویا را دوباره به او بازگرداند و نیز در مورد روشهای پارلمانی که سبب وضع محدودیت بر آزادی بیان می شود، تجدید نظر کند.

تعدادی از سناتورها و اعضای پارلمان در آسترالیا با ارسال نامه های اعتراضی به دولت افغانستان حمایت شانرا از جویا ابراز داشته اند و با بحث در پارلمان آنکشور وزیر خارجه خود را بخاطر بی‌اعتنایی به این قضیه مورد سوال قرار داده اند.

سناتور کیری نیتل Kerry Nettle و لین الیسنLYN ALLISON طی صدور اعلامیه‌ای در پارلمان فدرال آسترالیا از دولت خواستند که برای ابقای جویا مقامات افغان را تحت فشار قرار دهد. همچنان در سخنرانی‌ای در پارلمان ایالتی کوینزلیند، خانم مارگریت کینچ Margaret Keech وزیر زنان این ایالت از تمامی اعضا خواست که با ارسال نامه های اعتراضی به دولت افغانستان از جویا به حمایت برخیزند.

هفت تن از اعضای زن پارلمان اسپانیا مربوط احزاب مختلف آنکشور به تاریخ ۶ جولای ۲۰۰۷ با صدور اعلامیه‌ای حمایت شانرا از جویا اعلام داشته به اقدام پارلمان افغانستان اعتراض کردند. در بخشی از این اعلامیه گفته شده است: «ما نمیتوانیم گوش های خود را در مقابل وضعیت ملالی جویا کر بیندازیم. برای ما افتخار عظیمی خواهد بود که صدای خفه شده وی را بلند کنیم. بدینوسیله از وی دعوت بعمل می‌آوریم که در سفر بعدی به اسپانیا در پارلمان از وی استقبال بعمل آریم.»