آرشيو تصاوير ملالی جويا


Joya's visit to Farah - Feb.2009
سفر جویا به فراه و افتتاح
تعمیر برای شفاخانه عمومی فراه
Joya tours to the UK, Spain, Italy, India ...
تصاویری از سفر جویا به
انگستان، اسپانیا، ایتالیا، هند و ...
Joya meetings in Kabul
تصاویری از ملاقاتها جویا در کابل
Joya receives award
اعتراض هواداران جویا با تکمیل یک سال
از تعلیق عضویتش در پارلمان
Joya's new project for people of Farah
افتتاح پروژه جدید جویا برای مردم فراه
Joya receives award
دریافت جایزه
بین‌المللی فلم حقوق بشر
در برلین
Joya in Germany and USA
سفر ملالی جویا به آلمان و امریکا
فبروری - مارچ ۲۰۰۸
Joya in Germany
سفر ملالی جویا به آلمان
سپتامبر ۲۰۰۷
Joya in Italy
جایزه و تابعیت افتخاری به جویا در ایتالیا
اکتوبر ۲۰۰۷
Joya in Korea
جویا در کوریا
جون ۲۰۰۷
Fleur-de-Lis (Giglio d'Oro) award given to Joya
اعطای جایزه گل طلایی ۲۰۰۷
از جانب شهر فلورانس به جویا
Pro-Joya demo in Kabul
تظاهرات اعتراضی در کابل
در دفاع از ملالی جویا
Pro-Joya demo in a number of countries
تظاهرات در دفاع از جویا
در چندین کشور
Pro-Joya demo in Farah
راهپیمایی در فراه علیه
تعلیق عضویت جویا در پارلمان
Demo in support of Joya in Jalalabad
تظاهرات اعتراضی در جلال آباد
علیه تعلیق عضویت جویا
Joya's visit to Farah and meeting people
بازدید جویا با مردم در فراه
Joya's visit to Denmark in November 2006
سفر جویا به دنمارک
Joya is welcomed by her supporters in the Kabul airport, May 27, 2006
استقبال از جویا در میدان هوایی کابل
Joya on a visit to Canada - Sep. 2006
جويا در کانادا ـ سپتامبر ۲۰۰۶
Joya in the USA - March 2006
سفر یکماهه جویا به ایالات متحده
Joya was attacked and abused in the parliament
حمله و فحاشی بر جويا در پارلمان
Joya in Itlay (Dec.2005)
سفر جويا به ايتاليا بعد از انتخابات پارلمانی

Joya in Parliament
جويا در پارلمان
Joya among people in Farah
جويا ميان مردم فراه
Joya give her award to National Archive
گزارش تصويری از اهدای مدال
به آرشيو ملی افغانستان
Joya in the USA
گزارش تصويری
از سفر جويا به امريكا
Joya is being welcomed by people
استقبال از جويا در فراه
Joya's poster and VCD
پوستر و وی سی دی ملالی جويا

گزارش تصويری سفر جويا به ايتاليا
و اعطاي «جايزه زن سال» به او
Demo in support of Joya
تظاهرات زنان ولايت فراه
در دفاع از جويا
Different photos of Joya
تصاوير متفرقه جويا

صفحه ورودی